Plan voor vakantiehuisjes aan rand van natuur stuit op fel verzet

Vakantiehuisjes bouwen aan de rand van een natuurgebied, met uitzicht op het groene polderlandschap? De toerismesector staat te trappelen, omwonenden zitten er juist totaal niet op te wachten.

Helpen ze met dit plan nou de natuur om zeep, zoals bewoners beweren? Of is het, afgaande op de woorden van de gemeente en de toerismesector, juist een kans? Tijdens de eerste informatiebijeenkomst voor de bewoners van het gebied wordt meteen al duidelijk dat de meningen daarover duidelijk verdeeld zijn. ,,Dat gebied heeft juist de rijkste natuur”, zegt inspreker Max Ossevoort (70), voormalig voorzitter van Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard. ,,Er zijn in het verleden voorstellen gedaan om de natuur te verbeteren en verrijken en die zijn ook uitgevoerd. Er zijn diverse biotopen gecreëerd, er broeden allerlei bedreigde vogelsoorten en wat willen ze er nu gaan doen? Bouwen!” Ossevoort richt zich tot het publiek en stelt de vraag: ,,Wie is tegen tiny houses in de Krimpenerhout?” Vrijwel alle handen in de zaal gaan de lucht in.

‘Bouw ergens anders’

Ossevoort wijst naar een stuk boerenland dat ‘onder handbereik’ ligt, ten zuiden van de surfplas, waar wat hem betreft ook net zo makkelijk de vakantiehuisjes zouden kunnen komen. ,,Dan moet de gemeente dat stuk grond aankopen. Daar hangt dan natuurlijk wel een prijskaartje aan, maar dan kan de natuur behouden blijven.”

Huisjes bij de surfplas

De toerismesector is juist positief over het voornemen van de gemeente Krimpenerwaard: er moeten meer voorzieningen komen om te kunnen overnachten. De gemeente en de Groenalliantie hebben hun oog laten vallen op de strook ten zuiden van de surfplas in natuurgebied de Krimpenerhout. Volgens hen is dat de plek bij uitstek voor 120 tiny houses. Het plan stuit echter op veel verzet bij bewoners uit het gebied. Met de bouw van de vakantiehuisjes zou de bestaande natuur om zeep worden geholpen.

Het is een alternatieve locatie, stelt wethouder Wisja Pannekoek (onder andere natuur, recreatie en toerisme). Het eerste schetsontwerp dat de initiatiefnemer had ingediend, was voor een lap grond langs de Breekade. Dat werd volgens hem afgekeurd omdat de natuur daar te zwaar zou worden aangetast als de huisjes daar zouden komen. Het alternatief dat daarna werd gekozen – huisjes op een strook aan de kant van de Oude Wetering – zou minder ten koste gaan van de natuur.

Bij veel van de bewoners leeft de vrees dat in het recreatiegebied de rust ver te zoeken zal zijn als de huisjes er eenmaal staan. ,,De surfplas en overige recreatievoorzieningen trekken in de zomermaanden al veel bezoekers”, verwoordde een van hen het. ,,Ze komen overal van buiten het gebied vandaan. Straks met de 120 huisjes – en vier personen per huisje – wordt het helemaal een drukte van belang. Dan rijden de auto’s van recreanten af en aan. Dat moeten we niet willen.”

Twijfel aan oprechtheid wethouder

De toehoorders die zich ook door Sebastiaan Huls van de Groenalliantie lieten bijpraten over de prille ontwikkelingen, twijfelden aan de openheid en oprechtheid van de wethouder. Vanuit de gemeente is gezegd dat het niet de bedoeling is om een vakantiepark van Center Parcs of een vergelijkbare marktpartij neer te zetten. ,,Maar onder aan de pagina’s van het onderzoeksrapport”, hield een Krimpenaar het bewuste rapport omhoog, ,,staat toch echt ‘behoefte-onderzoek vakantieparken’.” De wethouder had er geen antwoord op.

Even was het alsof Pannekoek wilde laten doorschemeren dat het plan ook wel eens van tafel kon worden geveegd. ,,Kunnen we het plan realiseren? Daarom zitten we hier”, zei hij. ,,We zitten in een fase dat we met u het gesprek willen aangaan. Misschien komen we er wel, misschien ook niet.” ,,Zoek dan een andere plek”, werd er geroepen. ,,Daar denkt de gemeente anders over”, luidde Pannekoeks weerwoord echter. Daaruit maakten anderen weer op dat het besluit al lang vaststaat. ,,We worden genaaid”, stelde een vrouw hardop.

Peter Gillis

Onbegrip was er ook over het feit dat Pannekoek de naam van de initiatiefnemer die zich met het idee voor de vakantiehuisjes bij de gemeente meldde, niet wil prijsgeven. Wel gaf hij aan dat mogelijk ook andere gegadigden zich nog melden, als het tot een aanbesteding komt. ,,Wat als Peter Gillis zich meldt?” De vraag uit het publiek zorgde voor gelach. ,,Dan”, reageerde de wethouder, ,,zal hij zich moeten houden aan de door ons gestelde eisen.”

De wethouder herhaalde voortdurend nog in de ‘onderzoekende fase’ te zitten en zei de opmerkingen vanuit de zaal ‘mee te nemen’. ,,We moeten de randvoorwaarden nog bepalen. Misschien worden het geen 120 maar 60 huisjes en vinden de mensen ook dat nog te veel.” Een man achter in de zaal: ,,Eén is al te veel. Schrap dat hele plan uit de Krimpenerwaard! Weg ermee!”

Pannekoek beloofde de aanwezigen actief te blijven betrekken bij voortgang van de plannen. Wordt dus vervolgd.

Bron: AD