Gezocht: vrijwilligers voor monitoring van zwerfafval langs de oevers van de Lek en Nieuwe Maas

Het is jullie vast wel eens opgevallen, lopend langs de Nieuwe Maas, Spui of Lek, dat er veel zwerfafval op de oevers ligt. Rijkswaterstaat heeft met hulp van advies- en ingenieursbureau TAUW een app ontwikkeld voor de monitoring van zwerfafval. Tauw voert een monitoringprogramma uit met het doel om te kijken wat voor afval er ligt, wat de bronnen zijn, en natuurlijk of maatregelen om zwerfafval te voorkomen helpen. Denk aan beperken van de hoeveelheid verpakkingsmateriaal, bewustwordingscampagnes en het plaatsen van afvalbakken. Ook willen Rijkswaterstaat en Tauw weten welke omgevingsfactoren invloed hebben op de hoeveelheid zwerfafval. In rietkragen en wilgenstruweel van natuurgebied De Zaag kan bijvoorbeeld veel afval ophopen.

Met behulp van vrijwilligers worden 40 rivieroevers langs de grote rivieren in Nederland onderzocht met deze app. TAUW is op zoek naar vrijwilligers die locaties in Zuid-Holland willen monitoren, waaronder een rivieroever bij Lekkerkerk.

Verzameld zwerfafval uitgestald op vuilinszakken
Jaap Graveland maakte deze foto van verzameld zwerfafval

Lijkt je het leuk om mee te helpen aan dit onderzoek? Hier volgt wat praktische informatie:

• Er zijn 2 meetrondes waarvoor TAUW vrijwilligers zoekt: de eerste meetronde vindt plaats in de periode van half juli tot half augustus, en de tweede is in oktober.

• Een monitoringsronde duurt ongeveer 3 uur (per meetronde hoeft er maar 1 monitoring uitgevoerd te worden)

• De monitoring wordt gedaan in duo’s, je mag zelf je meetmaatje kiezen

• Vooraf krijg je een online training van een uur waarin alles wordt uitgelegd

• Er is een vergoeding van 25 euro per monitoring per persoon.

Lijkt het je leuk om mee te doen of heb je vragen, mail naar rortauw@tauw.com Ook als je maar één van de twee meetrondes zou kunnen of geen meetmaatje hebt, ben je welkom. Er wordt ook gemeten in de andere provincies. Hiervoor zoekt Tauw ook nog enkele rivieronderzoekers, dus delen wordt gewaardeerd.