Zwaluwen

Onze vereniging heeft sinds eind 1999 ook een werkgroep die zich actief bezig houdt met de diverse zwaluwen in de Krimpenerwaard.

Onze vereniging heeft sinds eind 1999 ook een werkgroep die zich actief bezig houdt met de diverse zwaluwen in de Krimpenerwaard.

De zwaluwwerkgroep richt zich op de volgende vogels:

  • gierzwaluwen
  • huiszwaluwen
  • boerenzwaluwen
  • oeverzwaluwen

Om deze vogels te helpen bieden we ze nestgelegenheid, met behulp van speciale dakpannen voor gierzwaluwen en nestkommetjes voor huiszwaluwen.
Voor de oeverzwaluwen maakt onze vereniging zich hard om een oeverzwaluwenwand in de bochtafsnijding bij het Willige Langerak aan te leggen zodat ook deze zwaluw de kans krijgt om te nestelen.

De werkgroep heeft in 2001 een groots en uniek project afgerond; de brandweertoren van Krimpen a/d IJssel is geschikt gemaakt als broedgelegenheid voor gierzwaluwen.Tien jaar later (in 2012) werd ter gelegenheid van het 50-jarig bestaand van de vereniging een nieuw zwaluwenproject volbracht: huiszwaluwentillen. Klik hier voor een schitterende poster over dit project.
Er wordt verder veel gedaan aan voorlichting over zwaluwen, zowel op infostands als via foldermateriaal.

Coördinator

Nico van Dam

Je kunt de coördinator bereiken via mailadres zwaluwen@nvwk.nl en/of telefonisch via 06 10705123