Grote zilverreigertelling

Op zaterdag 21 oktober a.s. wordt de eerste telling van grote zilverreigers van dit seizoen gehouden. Er wordt geteld op de bij ons bekende slaapplaatsen. De telling vindt plaats vanaf zonsondergang totdat het donker is. Voor deelname of info: Mieke Veen, mieke.veen@hotmail.com of Leo Markensteijn, leom2941@gmail.com.

Nacht van de Nacht

Op zaterdag 28 oktober 2023 voor de 19e keer. Dit is een landelijk evenement op initiatief van de Natuur en Milieufederaties waarbij honderden bedrijven, huishoudens en gemeenten hun verlichting doven om aandacht te vragen voor lichtvervuiling en energiebesparing. De lichten van veel gebouwen, sportparken, reclame e.d. gaan uit. Kijk voor de activiteiten om te ervaren …

Landelijke Natuurwerkdag

Boomgaard Boveneind, Boveneindselaan 100, Krimpen aan den Ijssel

Zaterdag 4 november a.s. van 9.00 tot 13.00 uur in Boomgaard Krimpen, Boveneindselaan 100, 2924 BA Krimpen a/d IJssel. Hier gaan de Landschapswerkgroep en knotgroep Krimpen samen aan de slag. Er is volop werk aan het snoeien van hoogstamfruitbomen en het afzetten van elzen in de windsingel langs de boomgaard. Meer info: landschapswerkgroep@nvwk.nl of knotploegkrimpen@gmail.com.

Afsluitavond weidevogels

De Zwaan Kerkweg 2, Berkenwoude

Traditiegetrouw willen we het weidevogelseizoen 2023 'afsluiten' met een gezellige avond in De Zwaan. We schrijven 'afsluiten' tussen aanhalingstekens, want het weidevogelseizoen is nooit klaar! Ook in het najaar en in de winter kun je naar het landschap kijken met de ogen van een weidevogel. Kunnen we samen met de boeren en het collectief nog …

Wintervogeltelling

Duizenden vrijwilligers tellen het hele jaar door vogels. Zij dragen zo bij aan het onderzoek naar de vogelstand. De NVWK doet hier aan mee door wintervogeltellingen te organiseren. Van september tot en met april worden eens in de maand de vogels in de Krimpenerwaard geteld. Alle gegevens gaan naar Sovon, die de gegevens beheert en …

Landschapswerkgroep

Boomgaard Ko de Vries, Hooiland 2, 2821 ZG Stolwijk

Op zaterdag 18 november a.s. van 9.00 tot 13.00 uur gaan we snoeiwerk verrichten aan hoogstamfruitbomen in de boomgaard van Ko de Vries, Hooiland 2, 2821 ZG Stolwijk. De koffie wordt weer verzorgd door de fam. de Vries. Meer info: landschapswerkgroep@nvwk.nl.  

Knotgroep Krimpen

Scouting Capelle aan den IJssel ’s Gravenweg

Op 18 november a.s. van 09.00 uur tot 13.00 uur werkt de Knotgroep Krimpen bij de Scouting Capelle aan den IJssel ’s Gravenweg. Voor mensen die willen leren fruit te snoeien is er de komende tijd weer een mogelijkheid om zich theoretisch en praktisch te bekwamen. Ze kunnen zich opgeven bij wim.van.den.bremen@xs4all.nl

Landelijke dag van SOVON

Op zaterdag 25 november a.s. is de Landelijke Dag. Dit jaar wordt het een extra feestelijke editie voor het vijftigjarig bestaan van Sovon. De Landelijke Dag is een dag voor actieve vogelaars en andere natuurliefhebbers, met boeiende lezingen, een uitgebreide informatiemarkt en veel ruimte voor ontmoetingen. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 2 oktober 2023. Locatie Midden …

Lezing Inrichting polder Den Hoek

De Zwaan, Kerkweg 2 te Berkenwoude

Polder Den Hoek ligt in het NNN-gebied en wordt nu opnieuw ingericht. Aan de herinrichting van het gebied is een lang en ingewikkeld proces vooraf gegaan. Ab Vonk Noordegraaf vertelt over de keuzes die zijn gemaakt en over de achtergronden daarvan. Hoe zullen natuur en agrarisch medegebruik er in de toekomst eruit komen te zien?

Landschapswerkgroep

Both Boerenzorg Westeinde 29a 2825 AJ Berkenwoude

Zaterdag 2 december a.s. van 9.00 tot 13.00 uur werkzaamheden bij Both BoerenZorg, Westeinde 29a, 2825 AJ Berkenwoude.

Knotgroep Krimpen

Roesteialsnd of Streekmuseum beide in Krimpen aan den IJssel

Op 2 december a.s. van 09.00 uur tot 13.00 uur zijn de Krimpense knotters op het Roesteiland in Krimpen aan den IJssel En de snoeiers bij het Streekmuseum in Krimpen aan den IJssel. Voor mensen die willen leren fruit te snoeien is er de komende tijd weer een mogelijkheid om zich theoretisch en praktisch te …

Grote zilverreigertelling

Zaterdag 9 december a.s.wordt de tweede telling van grote zilverreigers van dit seizoen gehouden. Er wordt geteld op de bij ons bekende slaapplaatsen. De telling vindt plaats vanaf zonsondergang tot het donker is. Voor deelname of info: Mieke Veen, mieke.veen@hotmail.com of Leo Markensteijn, leom2941@.