Werkgroep Ruimtelijke ordening

De werkgroep is het aanspreekpunt voor meldingen over veranderingen in de ruimtelijke ordening binnen de Krimpenerwaard die (mogelijk) schade kunnen brengen aan milieu, natuur en landschap.
De werkgroep baseert zich op de statutaire doelstelling van de vereniging, die luidt als volgt: “De vereniging heeft tot doel het milieu, de natuur en het landschap, in het bijzonder in de Krimpenerwaard, te behouden en te beschermen, alles in de meest ruime zin.”
De werkgroep mag worden gezien als kenniscentrum en adviseur voor leden en bestuur. Dat wil zeggen dat de werkgroep doorgaans niet zelf optreedt in eventuele procedures, maar wel belanghebbenden adviseert hoe hun zienswijze te formuleren en/of welke argumenten aan te voeren bij voorgenomen of in uitvoering zijnde werkzaamheden in/aan gebouwen.

Meldingen

Na indienen van een melding zal deze door de werkgroep worden afgewogen tegen de doelstelling van de NVWK. De resultaten hiervan worden teruggekoppeld aan de melder. In voorkomende gevallen bestaan interventies uit het aangaan van gesprekken met instanties die verantwoordelijk zijn voor de veranderingen, dan wel het indienen van zienswijzen/bezwaarschriften tegen genomen besluiten.

Meldingen kunt u richten aan werkgroepro@nvwk.nl. Na ontvangst neemt een van de leden contact met u op.

Regelgeving en handhaving

Ook al ligt onze primaire voorkeur bij buiten, in het veld en langs het water waarnemen en genieten van natuur en landschap, zonder beleid, regelgeving van en handhaving door de overheden komt de natuur nog verder onder druk te staan.
Hieronder willen we je helpen de weg te vinden naar beleidsdocumenten en regelingen. Mis je stukken? laat het ons weten en we vullen aan.

  • De algemene toegang tot alle overheidsinformatie vind je op overheid.nl. Een beetje surfen op deze site leidt je tot een schatkamer aan informatie en levert ook de kenner van de overheid regelmatig nieuwtjes op.
  • Wil je gerichter informatie hebben over regels over natuur, kijk dan eens in de Wet natuurbescherming
  • Voor plannen in je directe omgeving kun je goed terecht bij bestemmingsplannen en wil je weten wat er gaat spelen, klik dan op de attenderingsservice voor informatie over je buurt.
  • We weten allemaal dat de Omgevingswet er aankomt. De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft een instructieve video gemaakt over deze wet. Kost je een half uurtje, maar dan heb je ook wat.
  • Geen regelgeving, wel een interessant hulpmiddel is het rapport Bouwstenen voor natuur in gemeentelijk omgevingsplan, opgesteld in opdracht van de provincie Zuid-Holland, door Bureau Stadsnatuur en stedebouwkundig adviesbureau Wissing.

Dossiers

De door de werkgroep ondernomen maatregelen zullen regelmatig worden bijgewerkt. Onderstaand vindt u een overzicht.

Coördinator

Leen Verschoor

is bereikbaar via werkgroepro@nvwk.nl en/of via 0180 682860.