Weidevogelwerkgroep

De weidevogelwerkgroep is een van de grootste werkgroepen binnen de NVWK. Veel leden trekken zich het lot van de weidevogels aan, omdat deze vogels in de Krimpenerwaard thuishoren.

Het cultuur- en natuurlandschap van deze waard was van oudsher zeer geschikt voor broedende trekvogels, waarvan sommigen na een tocht van meer dan 5000 kilometer ieder jaar ons land aandoen. De rustige omgeving met uitgestrekte natte en drassige velden vol gras- en kruidensoorten vormde ooit de ideale omgeving voor grutto, tureluur, kievit en veldleeuwerik.

Die tijden zijn helaas voorbij. Door verdere intensivering van de landbouw is het landschap en het gebruik ervan de afgelopen dertig jaar flink veranderd en dat heeft gevolgen gehad voor alle natuur, maar vooral voor weidevogels. Op cruciale momenten in het voorjaar wordt het land bewerkt waardoor legsels, kuikens en opgroeiende vogels vaak verloren gaan.

Grutto’s, foto Dirk-Jan Saaltink

De NVWK en de vrijwilligers van de weidevogelwerkgroep in het bijzonder proberen al jaren het tij te keren. Samen met agrariërs die zich het lot van de vogels aantrekken gaan vrijwilligers iedere lente de velden in om te zoeken naar nesten en om het gedrag van de vogels te monitoren. Zo ondersteunen ze de boeren bij het uitvoeren van hun bedrijf zodat die rekening kunnen houden met de vogels. Het accent komt bij weidevogelbescherming steeds meer te liggen op monitoren van contractlanden met uitgestelde maaidata en steeds minder op het zoeken van nesten, omdat daarmee ook predatoren naar de nesten worden geleid. Alleen als bewerkingen zullen worden uitgevoerd op land waar nesten liggen, worden de nesten waar mogelijk beschermd. Daarnaast worden vrijwilligers steeds vaker ingezet als de ogen en oren voor natuurorganisaties en provinciale overheid, om goed in de gaten te houden hoe het met de vogels gaat en of bepaalde interventies effect hebben.

Ondanks alle inspanningen loopt de weidevogelstand nog steeds terug, maar gelukkig zijn er ook lichtpuntjes. In de gebieden die geschikt gemaakt zijn voor weidevogels en bij sommige boeren die in hun bedrijfsvoering rekening houden met weidevogels lijken de aantallen te stabiliseren en hier en daar zelfs toe te nemen. Mede door de inzet van onze vrijwilligers hopen we de grutto, tureluur, kievit, scholekster en veldleeuwerik voor deze mooie waard te behouden.

Trekt u zich het lot van deze bijzondere vogels aan? Wilt u ook iedere lente genieten van het werken in het open veld en het spektakel van de baltsende grutto’s en kieviten van dichtbij meemaken? Sluit u zich dan aan bij onze werkgroep! We kunnen altijd extra vrijwilligers gebruiken. Na een korte basiscursus kunt u meelopen met onze ervaren leden die u de kneepjes van het beschermen en monitoren bijbrengen. Het herkennen van vogels, hun gedrag en het vinden van de goed gecamoufleerde nesten en eieren is namelijk nog een hele kunst. Beleef de lente, help de weidevogels.

Weidevogelverslag :

Belangrijke links:

Kijk hieronder voor weidevogelnieuws en downloads.

Coördinator Weidevogelwerkgroep is vacant

Het vertrek van Klaas, Weidewachter van het Jaar 2020 en coördinator weidevogelbescherming bij de NVWK, zorgt voor een vacature!
Wie zou de rol van coördinator willen invullen?? Uiteraard kan dit ook in een duo-schap zijn.
Het is een enerverende, dankbare job voor een belangrijke taak: bescherming van onze bedreigde weidevogels.
Voor informatie: bel of mail Jaap Graveland, Bernard de Jong of Joke Colijn.

Weidevogel nieuws

 • Gaat de gemeenteraad afplaggen afvlaggen?
  Dinsdag 4 juni stemt de Gemeenteraad van Krimpenerwaard over een motie van de SGP die ertoe moet leiden dat afplaggen in NNN-gebieden wordt gestopt. Afplaggen blijkt heel effectief om vochtige hooilanden en natte schraallanden te herstellen door veraarde, voedselrijke toplagen te verwijderen.De motie van de SGP bevat nogal wat onjuistheden en Maarten Breedveld zet de …
 • Predatie belangrijke factor in de kuikenoverleving grutto’s
  Uit het onderzoek ‘Grutto’s in Zuid-Holland in 2023’ van Lowland Ecology Network lijkt predatie een belangrijke factor voor de kuikenoverleving. Het onderzoek richtte zich op de invloed van vegetatie en predatie op kuikenoverleving. Hogere vegetatie werkt positief, maar is volgens de onderzoekers geen garantie voor een hoge kuikenoverleving. De gruttopopulatie in Zuid-Holland gaat al jaren …
 • Kuikens in het land, poes in de mand
  Het is je vast niet ontgaan: weidevogels zijn volop bezig om hun broedseizoen tot een succes te maken. De eerste kievitskuikens zijn her en der al waargenomen! Voor de vogels een periode waarin zij vele gevaren moeten trotseren. Een van die gevaren komt van onze eigen huisdieren, met name de kat. Dus: ‘Kuikens in het …
 • Patstelling financiering blokkeert uitvoering Aanvalsplan Grutto
  Het Aanvalsplan Grutto is klaar om van start te gaan: boeren staan te trappelen om mee te doen, er is tot 2027 bijna 70 miljoen euro beschikbaar en toch is er nog geen vliegende start gemaakt met de uitvoering van het plan. De onduidelijkheid komt doordat het Rijk en de provincies het niet eens worden over …
 • Bericht Vogelbescherming over Aanvalsplan Grutto: er moet een tandje bij
  De grutto’s zijn terug! In grote groepen zoeken ze nu op natte weilanden voedsel om aan te sterken voor het broedseizoen. Ook de broedplaatsen worden al bezocht: balts- en paarvorming zorgen voor een heerlijk schouwspel in onze weidevogelgebieden. Boeren en natuurbeschermers vinden elkaar weer in hun passie voor onze nationale vogel. Heel weidevogel-minnend Nederland kijkt …
 • Nationale Vogel de grutto blijft steeds langer in Nederland
  De grutto vertrekt steeds later naar het zuiden en komt vaker eerder terug naar de Nederlandse weilanden, waarmee de vogel steeds langer in Nederland verblijft. “Wellicht kunnen we over niet al te lange tijd het hele jaar door onze Nationale Vogels zien”, aldus weidevogelonderzoeker Jos Hooijmeijer van de Rijksuniversiteit Groningen zondagochtend in het programma Vroege Vogels op …
 • Red de vogels, red het veen
  Nederland bestond vroeger voor een groot deel uit dikke veenpakketten. Daar is nog maar weinig van over. En wát er over is, ligt vaak droog. Met bodemdaling, droogte en de uitstoot van broeikasgassen tot gevolg. Het roer kan om, vinden 8 natuurorganisaties, waaronder Vogelbescherming Nederland. En dat is ook hard nodig voor bijvoorbeeld de grutto …
 • Aandacht voor weidevogeldrones bij editieNL
  Drones sporen de nesten van weidevogels op, zodat de nesten bij de landbouwwerkzaamheden gespaard kunnen worden. In 2015 gingen de eerste drones vliegen. Dat was een groot succes en inmiddels vliegen er meer dan 25 weidevogeldrones in Nederland. Editie NL ging met Raymond de Vries en Tis Ittmann de polder in om te kijken hoe …
 • Elektrisch hek voor de bescherming van steltlopers?
  Een nieuwe studie van de Rijksuniversiteit Groningen en de Royal Society for the Protection of Birds met een financiële en inhoudelijke bijdrage van Vogelbescherming bevestigt de positieve werking van elektrische afrasteringen bij het beschermen van weidevogels zoals de grutto. Wel zijn er voorwaarden en kanttekeningen bij deze maatregel. Lees hier het hele bericht van Vogelbescherming …
 • Aanvalsplan Grutto
  Op initiatief van Pieter Winsemius (oud-minister van VROM), Vogelbescherming Nederland, It Fryske Gea en de Friese Milieu Federatie is met inbreng van provincies, landbouworganisaties, en wetenschappers het Aanvalsplan Grutto opgesteld. Het plan moet de redding bieden voor de weidevogels in ons land. Zowel de tweede kamer als de minister hebben het plan omarmd en er is …
 • Natuurorganisaties delen Europese kritiek Nederlands landbouw-/natuurbeleid
  De Europese Commissie heeft een reactie gegeven op het Nationaal Strategisch Plan (NSP) van Nederland. Dat plan is de Nederlandse uitwerking van het Europese landbouwbeleid. Europa is kritisch op de gebrekkige ambities van en de onduidelijkheden in het Nederlandse plan. Vier natuurorganisaties – Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten, LandschappenNL en het Wereld Natuur Fonds – delen dit …
 • Muizenruiters gebouwd op NL-doet
  Op zaterdag 12 maart zijn op vijf locaties muizenruiters gezet in het kader van NLdoet. Het bouwen van zo’n ruiter gebeurde met 3 à 4 personen in een paar uur. De muizenruiters zijn geplaats op boerderij P. Spruijt in Vlist, in het Vaartland helemaal achteraan op een boomgaard, op een perceel te bereiken via de Tiendweg bij …
 • Uitnodiging Weidevogelnetwerkmiddag 2 april 
  Graag nodigt De Groene Motor de weidewachters uit om met elkaar het vogeljaar 2022 in te gaan. Het seizoen is begonnen en ook over voorgaande jaren valt er het één en ander bij te praten. De Groene Motor kijkt ernaar uit elkaar live te ontmoeten op zaterdag 2 april met een mooi programma in Vlaardingen.Luister …
 • Goeie grutto’s!
  Grutto’s arriveren vanaf februari in Nederland. In het hele vroege voorjaar keert onze nationale vogel traditiegetrouw terug uit overwinteringsgebieden in Zuid-Europa en West-Afrika. We horen veel over de grutto in de media én Vogelbescherming houdt niet op er aandacht voor te vragen. Wat voor vogel is het eigenlijk? Eerst maar even waarom grutto’s zo vaak …
 • Vogelbescherming blij met Rekenkamer-onderzoek naar effectiviteit weidevogelbeleid
  Vogelbescherming Nederland: De achteruitgang van de grutto – onze nationale vogel –  is niet gestopt ondanks het weidevogelbeleid van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en daartoe verstrekte subsidies. Deze ontwikkelingen zijn voor de Algemene Rekenkamer aanleiding tot zorg over de effectiviteit van het weidevogelbeleid voor de grutto en gaat daarom hier onderzoek …
 • Aanleg nieuwe luchthaven bij Lissabon steeds verder onder druk
  Het plan van de Portugese regering voor de aanleg van de omstreden luchthaven Montijo in de Taagdelta komt verder in het nauw, nu de openbare aanklager de milieueffectrapportage als volstrekt onvoldoende heeft beoordeeld. Hiermee komt de redding van dit voor vogels uiterst belangrijke gebied een stap dichterbij. De luchthaven Montijo bij Lissabon zou moeten komen …
 • Offer geen weidevogel leefgebied op voor een villawijk
  Weidevogels als grutto, kievit en scholekster kelderen in aantal; de belangrijkste oorzaak daarvan is het verlies van geschikte broed- en opgroeigebieden met voldoende vocht, rust en voedsel. Behoud dan in ieder geval wat er is, zou je zeggen. Ergerlijk genoeg gebeurt het regelmatig dat gemeenten en provincies bouwprojecten toestaan in leefgebied van boerenlandvogels. In Nederland …
 • Met drones op zoek naar de ideale plek voor weidevogels
  Het voorjaar is dé tijd om weidevogels te zien. Grutto’s, tureluurs en kieviten buitelen op veel plekken weer door de lucht boven de Hollandse polders. Wil je hen als boer of grondeigenaar echt blij maken, dan zorg je dat er voldoende ‘plas-dras’ te vinden is. Maar hoe gebruiken de vogels die plas-dras-gebieden eigenlijk? En waar …
 • Lucht voor grutto’s in Portugal
  Een positief bericht voor grutto’s die tijdens de doortrek van Afrika naar Nederland in Portugal pleisteren. De discutabele plannen voor de aanleg van de nieuwe luchthaven Montijo in de monding van de Taag, zijn op een lager pitje komen te staan. De Portugese luchtvaartautoriteit ANAC heeft de bouwaanvraag eerder deze week afgewezen, na bezwaren van …
 • Video weidevogelbescherming om predatie te verminderen
  De strenge vorstperiode van vorige week heeft plaatsgemaakt voor het prachtige lenteweer van de laatste dagen. Deze periode is bij uitstek geschikt om nog eens een ronde te maken door je weidevogelgebied, een zogenaamde winterwandeling. In de volgende video over weidevogelbescherming geeft Bernard de Jong enkele eenvoudige en praktische tips om de kans op predatie …
 • Het gif van de grutto-weide
  Geplaatst op 11 januari 2021De Ontsnapping van de Natuur is de titel van het boek dat ecoloog Thomas Oudman en hoogleraar trekvogelecologie Theunis Piersma samen schreven. Prof. Piersma’s leerstoel aan de Rijksuniversiteit Groningen wordt mede betaald door Vogelbescherming. Op deze plek publiceert hij blogs naar aanleiding van het boek. Deel 6 (van 7). Weidevogels zijn vogels die …
 • Filmpjes over weidevogelbescherming!
  In het nieuwe jaar 2021 hopen de weidevogelbeschermers elkaar eindelijk weer in levenden lijve te kunnen ontmoeten! Het kan alleen nog wel een poosje duren voordat het zover is en de verwachting is op dit moment dat de startavond, meestal begin maart, misschien niet door zal gaan. Daarom is er bedacht om als alternatief een …
 • Een nieuwe bedreiging voor weidevogels
  Van Oordt’s Mersken is een Natura 2000-gebied vlakbij Drachten. Hier broeden onder andere de laatste kemphanen van ons land. Uitgerekend op deze plek hebben plannenmakers het toekomstige tracé van de Lelylijn getekend. Geen goed idee vindt vogelaar Thijs Willems. Dus is hij een petitie gestart tegen het plan, vertelt hij in Vroege Vogels. Het gebied ligt …
 • Jaap te gast in Waard aan Tafel Actieplan Weidevogels
  Onze regionale omroep RTV Krimpenerwaard zendt wekelijks het programma Waard aan Tafel uit. Onze voorzitter, Jaap Graveland was er te gast. Onderwerp: de inspanning van de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard en andere organisaties om alsnog voldoende geld te krijgen voor uitvoering van het Actieplan Weidevogels. Jaap lichtte onze inzet toe en welke maatregelen met het …
 • Proeftuin Krimpenerwaard: kruiden bijzaaien voor biodiversiteit in agrarische percelen
  In de Proeftuin Krimpenerwaard experimenteren boeren met aanpassingen in de bedrijfsvoering om in te spelen op bodemdaling en wensen m.b.t. diergezondheid, natuur en milieu. Een breed samengestelde expertgroep van bewoners, boeren en andere ondernemers adviseert over de projecten. Een van de projecten is ‘Weidebuffet met kruiden’. Hierin wordt geëxperimenteerd met het doorzaaien van kruiden in …
 • Provincie investeert 1,4 miljoen euro in bedreigde boerenlandvogels
  Boerenlandvogels zoals de grutto en de patrijs kunnen rekenen op een investering van 1,4 miljoen euro van de Provincie Zuid-Holland voor de verbetering van hun leefgebied. Het geld is hard nodig omdat de vogelpopulatie de laatste jaren sterk is afgenomen. De ambitie is die trend te keren en te zorgen dat er over zes jaar …
 • Klaas Weidewachter van het Jaar 2020!
  Tijdens de de afsluitavond van de weidevogelwerkgroep kreeg Klaas de Mik de titel Weidewachter van het Jaar 2020. Het was nog een hele tour om niet tevoren aan Klaas te verklappen dat hij Weidewachter van het Jaar zou worden. Klaas moest ons bij doornemen van het digitale concept verslag nog even wijzen op de ‘fout’ …
 • Kristallen kievit uitgereikt
  Op woensdag 4 november was de afsluitavond van de weidevogelgroep. Rob en Ingrid Schmidt werden dit jaar gekozen tot Weidevogelboer van het jaar. Helaas konden de agrariërs door de Coronamaatregelen niet aanwezig zijn op de afsluitavond. Een kleine delegatie, te weten Klaas de Mik als coördinator weidevogels, en Tineke, Bouw en Marielle, weidewachters van de …
 • Oproep aan Provincie Zuid-Holland om te blijven investeren in het Actieplan Boerenlandvogels
  Vandaag hebben Ed de Meijer van Boerennatuur Zuid-Holland, Fabian Paf namens de terreinbeherende organisaties en De Groene Motor en Jaap Graveland namens de vrijwilligersorganisaties ingesproken in de commissie Klimaat, Natuur en Milieu van Provinciale Staten over de noodzaak van alsnog voldoende middelen beschikbaar te maken voor het Actieplan Weidevogels. De regie lag bij Louise Bokhoven …
 • Probleem predatie weidevogels vraagt om maatwerk
  Vossen die eieren uit een nest roven, of een reiger die er met een jong kuiken vandoor gaat. Voor weidevogels hoort de dreiging van roofdieren bij het leven. Alleen lijkt het er op dat de predatie onder weidevogels al tientallen jaren toeneemt. Draagt dat bij aan de sterke achteruitgang van weidevogels in Nederland? Onderzoekers van …