Hooi afruimen in de idylle in het Loetbos

Zoals als aangekondigd in de Waardvogel van april kunnen we weer hooi afruimen van de idylle in het Loetbos. Kun je komen helpen op zaterdag 3 juni? Het is zoals gebruikelijk vanaf 9:00 uur en tot ca.13:00u. Verzamelen bij de Hendrikshoeve (Loet 4, 2941LB Lekkerkerk). Het valt deze keer samen met de stekjesmarkt, dus we verwachten gezellige drukte en een geopend kanocentrum, maar zelf koffie/thee + iets met energie meenemen kan geen kwaad. De toiletten zijn open en er is een kraan voor vers water.

Graag horen we of je komt helpen door een mailtje naar landschapwerkgroep@nvwk.nl of een appje naar Edwin Valentijn 06-48131144. Bijzonderheden kunnen we dan op tijd aan je doorgeven.

Nachtvlinderavond vrijdag 23 juni 2023

Op 23 juni organiseert de vlinderwerkgroep een nachtvlinderavond en wel in de tuin van Hans van Keulen en Heleen Hoogendam in Lekkerkerk. Hans en Heleen hebben een prachtige gevarieerde grote tuin waar we gebruik van mogen maken voor deze activiteit. We zijn benieuwd welke soorten nachtvlinders we gaan aantreffen.
Nachtvlinders zijn over het algemeen ’s nachts actief en kunnen verschillende vormen en kleuren hebben. Door het ophangen van laken en lamp komen ze op het licht af. Het blijft altijd een verrassing wat we tegen komen. We onderzoeken welke soorten het zijn en wanneer je ze wil fotograferen, is dat mogelijk.

De activiteit begint om 22.00 uur en eindigt rond 01.30 uur.

Het adres: Opperduit 196 in Lekkerkerk. Auto parkeren op de dijk, de fiets kan neer gezet worden onder aan de dijk.

Aanmelden van te voren is niet nodig.

Foto header: breedbandhuismoeder door Huig Bouter

Landelijke Argusvlindertelling

De landelijke Argusvlindertelling vindt plaats in het Pinksterweekend. Ook in de Krimpenerwaard kan je deze soorten treffen, al is het flink zoeken en geluk hebben. De argusvlinder houdt van warme open graslanden met veel variatie in vegetatiehoogte. En plekken waar ze zich kunnen opwarmen. Dat kan op de grond zijn, op muurtjes, stenen trappen, hekjes, enz. Dit zijn dus de plekken waar je kan zoeken.

Het melden kan altijd via waarneming.nl of laat het weten via het mailadres van de vlinderwerkgroep,dan graag de plaats en locatie er bij vermelden. Zo helpen we de vlinderstichting en weten we het aantal wat in de Krimpenerwaard voor komt.

Ga voor meer informatie naar https://www.vlinderstichting.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/argusvlindertelling-komend-pinksterweekend

Foto header door Wil Sluis

Mooie excursie Doove Gat

Veel broedende kokmeeuwen en visdiefjes uiteraard. De rietzangers lieten zich ook goed zien. Gelijk aan het begin twee kievitkuikens die voor onze neus voedsel zochten, met op de achtergrond een wakende ouder. Het mannetje steltkluut liet zich mooi zien. Een overvliegen grote zilverreiger kreeg gelijk een escorte van kokmeeuwen mee. Ook nog drie smient mannetjes. Het eerste broedgeval in de Krimpenerwaard lijkt een kwestie van tijd…

Helaas ook veel dode kokmeeuwen: vogelgriep. Goedkope kip wordt duur betaald.

Foto header door Jaap Graveland

Moeiteloos meer vlinders én vogels

Geen vogel kan leven zonder insecten, dus die moet u in de tuin zien te krijgen. Tenminste, als u vogels wilt helpen. Begin met het lokken van vlinders, want dat zijn tenminste móóie insecten. Vogelbescherming heeft vier vlindertips.

Om van een nest vol snavels te komen tot zelfredzame pimpelpubers, zijn flink wat insecten en kleine diertjes nodig. In het begin rupsen, larven en wormen, want die zijn lekker dik, licht verteerbaar en vol vet en eiwit. Later ook spinnetjes, vliegjes, vlinders en zo, want daarvan maken vogels -onder meer- veren. Help de vogels in uw tuin dus een handje, door de insecten te helpen. 

Lees hier het bericht verder.

Foto header: boomblauwtje door Huig Bouter

Kom in actie voor een sterke Europese Natuurherstelwet

De natuur in Europa en zeker in Nederland staat onder zware druk. De voorgenomen Natuurherstelwet van de Europese Commissie is daarom hard nodig om de achteruitgang van vele soorten planten en dieren en hun leefgebieden te stoppen. Maar de Nederlandse regering en de Tweede Kamer volharden in hun mening dat de wet te ver gaat en willen deze daarom op cruciale onderdelen afzwakken. Achttien natuurorganisaties vinden juist dat de wet er moet komen en roepen op om je stem te laten horen vóór een sterke Europese Natuurherstelwet.

Lees hier verder.

Of ga hier rechtstreeks naar de petitie.

Onder het maaiveld

Het filmhuis Gouda vertoont op 11 mei vanaf 20:00h de film Onder het maaiveld (van de makers van De Nieuwe Wildernis en De Wilde Stad). 
Stadsecoloog André van Kleinwee van de gemeente Gouda geeft een korte inleiding bij de film. Na afloop geeft hij zijn visie over de bodemkwaliteit en biodiversiteit in Gouda.

Van wat zich vlak onder onze voeten afspeelt weten we heel weinig. Hier is een ‘tweede wereld’: een ondergrondse gemeenschap van wortels, larven, wormen, schimmels, bacteriën, amoeben en geleedpotigen.

Laat zich daar nou net een heel universum aan complex leven bevinden, dat wel eens het antwoord kan zijn op veel problemen waarmee onze mensheid en planeet worstelen. Een ingewikkeld netwerk en een eigen biosfeer. Alles hangt met elkaar samen, maar hoe het precies werkt beginnen we nog maar net te ontdekken. We staan op het punt om een grootse draai te maken in onze omgang met de natuur en onze bodem. We moeten wel.
Maar hoe pakken we dat aan? Hoe leren we verstandiger omgaan met onze bodem

De film Onder het maaiveld laat zien wat er in het groot moet gebeuren door te focussen op de wereld om ons heen en de fascinerende wereld direct onder onze voeten. 

Wil je weten wat zich onder de grond van Gouda afspeelt? Na afloop van de film gaat André graag in op je vragen!

Koop je ticket online bij filmhuisgouda.nl Filmhuis Gouda, Lethmaetstraat 45.

Tijd om te stekken!

Stekjesmarkt op 3 juni in het Loetbos

“Wegens succes geprolongeerd”: de NVWK (Natuur- en Vogel Werkgroep Krimpenerwaard) organiseert voor het tweede achtereenvolgende jaar een stekjesmarkt.

Na het grote succes van de stekjesmarkt van vorig jaar moest er natuurlijk een vervolg komen… Tuinierende inwoners van de Krimpenerwaard worden daarom uitgenodigd om daarvoor planten te verzamelen. Nu is de tijd daarvoor! Veel tuinplanten stoelen in het voorjaar flink uit, je hebt al snel te veel. Of planten hebben zich uitgezaaid waar je ze niet wil. Plantendelen worden dan afgestoken en zaailingen uitgetrokken. Gooi ze deze keer niet in de compostbak! Zet deze plantjes en plantendelen in een potje zodat ze nog goed kunnen wortelen. Doe dat ruim vóór 3 juni en bied ze op die dag aan in het Loetbos, bij de Hendrikshoeve. Ook boompjes en struiken zijn welkom.

Zo kunnen andere inwoners meer biodiversiteit in hun tuin brengen en tegen kleine prijsjes kennismaken met planten die goed zijn voor de insecten.

Als u over het stekken wat onzeker bent: zie www.tuinweb.com/planten-stekken-voor-beginners. Het is niet moeilijk, veel planten vormen zelf al beworteld stek, de stijgende temperaturen en op tijd een beetje water doen de rest.

De stekjesmarkt is speciaal voor mensen die hun tuin willen vergroenen en meer natuurlijk willen maken. Je vindt er ook planten die weinig te koop zijn in tuincentra, ze zijn biologisch gekweekt en vaak streekeigen. Zet dit jaar eens meer en vooral andere soorten planten in uw tuin en laat u verrassen door de wilde bijen, hommels, vlinders en zweefvliegen die uw tuin komen bezoeken. En door de vogels die daar weer op af komen.

De stekjesmarkt wordt onder en rondom de hooiberg bij de Hendrikshoeve in het Loetbos gehouden, in samenwerking met Staatsbosbeheer en de Groenalliantie, op zaterdag 3 juni van 10.00 tot 15.00 uur.

Poot en brengt u ook plantjes? En/of helpt u mee op dag zelf, met de uitgifte? Kom dan iets eerder en informeer ons via info@nvwk.nl met uw gegevens. 
Zo weten we wat we kunnen verwachten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de organisatoren, mevrouw Colette Haas,  tel. 06-22576982

Inzaaiacties in openbare ruimte veelal zinloos en ongewenst

In het vroege voorjaar vliegen de inzaaiacties je om de oren. Meer bloemen voor onze bijen! Heel goed bedoeld en superfijn dat zoveel mensen zich willen inzetten voor de Nederlandse biodiversiteit. Maar het inzaaien van bloemen in de openbare ruimte heeft zelden zin als het beheer niet aangepakt wordt. Beperk het inzaaien daarom tot je eigen tuin of balkon!

Werk eerst aan achterliggend probleem

De achteruitgang van bloemen in de berm of andere groenstroken in de openbare ruimte wordt grotendeels veroorzaakt door ongeschikt beheer. Op veel plekken, maar gelukkig steeds minder, worden bermen of groenstroken meerdere keren per jaar geklepeld. Klepelen is een vorm van maaien waarbij de vegetatie wordt verhakseld door een klepelmaaier. Doorgaans blijft het maaisel liggen. Het maaisel composteert en de voedingsstoffen komen in de bodem terecht. De bodem wordt zo steeds voedselrijker. Hiervan profiteren snelgroeiende planten die goed gedijen op een voedselrijke bodem, zoals grassen en ‘ruige’ planten als brandnetels, RidderzuringFluitenkruid en Gewone berenklauw. Langzamer groeiende en kleinere bloemrijke planten kunnen hier niet tegenop boksen en ze verdwijnen.

Dit proces van het steeds verder verrijken en verruigen kan teruggedraaid worden door de vegetatie twee of drie keer per jaar met een cyclomaaier of maaibalk te maaien en het maaisel af te voeren. Het afvoeren van maaisel leidt tot verschraling van de bodem. Daardoor wordt die steeds minder geschikt voor grassen en ruigteplanten en komt er weer ruimte beschikbaar voor meer bloemenrijkdom en nectarproducerende planten. Deze soorten komen doorgaans vanzelf terug, omdat er vaak nog zaden in de zaadbank in de bodem zitten of deze door de wind aan komen waaien. Een gezonde bodem is hiervoor de basis. 

Waarom is inzaaien vaak zinloos en ongewenst?

Vaak wordt er niet gekeken naar de bodem of het beheer voordat men een locatie inzaait. Dat is onhandig, want als de basis – een gezonde bodem – niet goed is, staat de inzaaiplek binnen twee of drie jaar weer vol met een dichte vegetatie van gras, brandnetels, Fluitenkruid of andere ruigteplanten. Van het zaadmengsel is er weinig meer terug te vinden.

Een ander punt van aandacht is het zaadmengsel dat gekozen wordt voor inzaai. Door heel Nederland worden plantensoorten waargenomen op plekken waar die van nature niet voorkomen. Denk hierbij aan BoekweitPhacelia en Inkarnaatklaver. Of plantensoorten die wel van nature in Nederland voorkomen, maar waarvan het zaad afkomstig is uit Oost- of Zuid-Europa. Dit leidt tot ongewenste veranderingen in de unieke streekeigen flora. Daarnaast – en daar is het allemaal om te doen – zijn lokale insectengemeenschappen juist aangepast aan de streekeigen flora en kunnen ze in veel mindere mate profiteren van de nieuwkomers.

En dat is ontzettend zonde van alle tijd, geld en moeite die mensen steken in het verhogen van het voedselaanbod voor insecten in hun omgeving! Goede zaden zijn duur. Dit geld kan beter gestoken worden in aanpassing van het maaibeheer. 

Wat kan jij doen voor een bloemrijke vegetatie én blije insecten zonder in te zaaien?

Met het oog op de vele inzaaiacties wil FLORON iedereen vragen kritisch te blijven. Welke zaden worden er gebruikt, gaat het om inheemse soorten en zijn deze biologisch geteeld? Zaai gerust in je eigen tuin of op je balkon, maar voor een bloemrijke berm kun je daar juist beter niet zomaar iets zaaien. Als omwonende kan jij de gemeente of provincie vragen hun maaibeheer aan te passen. Je kunt hen attenderen op de Veldgids Ecologisch bermbeheer of de cursus KleurKeur. Of jullie kunnen als buurt, uiteraard in overleg met de gemeente, zelf een berm, boomspiegel of groenstrook ‘adopteren’ en deze ecologisch beheren. Je zult zien dat je al binnen enkele jaren leuk resultaat hebt met meer bloemen en insecten. Dat is nog eens eer van je werk hebben! 

Foto header: https://groenvandaag.nl/