Excursie Nieuwe Driemanspolder 23 september 2023

tekst: Natasja van Doesburg, foto’s: Frans van der Storm

Op zaterdagochtend 23 september moesten we om 8.00 uur verzamelen op een parkeerplaats bij de Nieuwe Driemanspolder om een vogelexcursie te doen o.l.v. Willem van Rij. Het was nog niet druk toen ik aankwam. Het zou ook niet drukker worden. We waren met 7 mensen, zonder Willem. Wij hadden onze mail niet bekeken en wisten daarom niet, dat de excursie op de laatste nipper vanwege de weersverwachting was afgelast. Na het korte buitje om 8 uur zijn we toch met zijn zevenen op pad gegaan. Het werd een prachtige ochtend met mooie waarnemingen en fraaie vergezichten.
Onder ons was niemand met een telescoop, dus we moesten het met onze kijkers doen.

We kozen voor het graspad van de zuidelijke plas. Dat leverde in eerste instantie naast een doodgeschoten haas de gebruikelijke watervogels op. Heel veel meerkoeten, knobbelzwanen, alle nu aanwezige soorten ganzen. En natuurlijk kuifeenden, slobeenden, krakeenden, een tafeleend, wintertalingen, bergeend en al smienten. Naast de fuut en de aalscholver zwom er ook een dodaars.

Door een ervaren vogelaar werden we gewezen op de aanwezigheid van koereigers. Toen wij op de aangewezen plek arriveerden, waren ze helaas al vertrokken voor hun dagelijkse voedselronde. Het uitzicht vanaf die plek op de drie-mans-molens met daarachter een grote, heldere regenboog maakte indruk. Zeer fraai!

We konden heel mooi allerlei lepelaars zien lepelen. Een grote verrassing was de aanwezigheid van meerdere kleine zilverreigers. Ze stapten parmantig door het lage water en lieten hun gele voeten goed zien.
Verderop in ons rondje kwamen we de vogelaar weer tegen, en dankzij zijn telescoop en hulp konden we allerlei kleine vogeltjes op een slikplaat op naam brengen, waaronder de kleine en de grote strandloper, de bontbekplevier en de kleine plevier. De krombekstrandloper zou er ook zitten, maar die haalden we er met onze kijkers niet uit. Ook een oeverlopertje liet zich zien en een gele kwikstaart. Torenvalken waren nadrukkelijk aanwezig.
Even verderop schoten watersnippen weg uit de walkant. Heel mooi was het zien van een flink aantal patrijzen in het minibosje langs de route. Op het dijkje aan de waterkant scharrelden wat tapuiten in het gras. Verderop lieten ze zich zeer goed zien, door steeds op een takje te gaan zitten.

tapuit op takje

Ons was verteld, dat er een velduil aanwezig was. Die hebben we niet waargenomen. Ook zou er dagelijks een jonge zeearend komen fourageren. Laten we die nou wel gezien hebben tegen het einde van de route! Er vlogen veel watervogels en ganzen op door zijn aanwezigheid.

Ook zonder de gebiedskennis van Willem, maar met zijn zevenen hebben we er een geslaagde ochtend (met zonnebril) van gemaakt met mooie waarnemingen. Wij zien uit naar de inhaalexcursie, in de hoop nóg meer moois voor onze lenzen te krijgen.

Nieuwsbrief wintervogeltellingen oktober 2023

Hierbij de nieuwsbrief over de telling van oktober 2023 en natuurlijk weer de herinnering om komend weekend van 18 of 19 november a.s. te gaan tellen.

De maand oktober was zeer zacht en zeer nat. Oktober eindigt op de zesde plek in de top 10 van warmste oktobermaanden sinds 1901 met een gemiddelde temperatuur van 13,2 graden in De Bilt. De maand was de natste oktober in De Bilt met circa 220 millimeter sinds de start van de neerslagmetingen in 1906.

Bovenstaande citaat komt uit de nieuwsbrief van het KNMI over de maand oktober. De eerste 12 dagen van november zijn ook niet droog geweest al viel het mee. Er viel (maandsom) 72 mm., het normaal is 80 mm. Hoe ons telweekend er uit gaat zien weet ik niet, het lijkt erop dat er geen grote hoeveelheden gaan vallen.

Iedereen een goede en hopelijk droge telling op 18 of 19 november 2023! Tellingen zie ik graag tegemoet op wintervogels@nvwk.nl.

Verder lezen;

Tekst: Hans Kouwenberg, foto: NVWK

Oproep: “Zet natuur centraal voor een veiliger en toekomstbestendiger Nederland”

Een coalitie van 13 partijen waaronder de ANWB, het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL), De Jonge Klimaatbeweging, Scouting Nederland en Natuurmonumenten doet een dringende oproep aan de politiek om meer natuur en ruimte voor recreatie leidend te laten zijn bij de langetermijnplanning van het gebied van Rijn, IJssel, Waal en Maas. Op een symbolische plek, in Nijmegen aan de Waal, presenteert de coalitie het ‘Manifest Ruimte voor Levende Rivieren’. Lees hier verder.

Foto: Arie van de Graaf

Hup voor de heg en de haag

Breng de heggen en hagen weer terug in de tuinen! Veel vogels die graag hun nest in struiken bouwen, hebben het moeilijk. Door de jaren heen zijn in ons land veel heggen vervangen door schuttingen en stukjes groen vervangen door tegels. Weg kraamkamer en voedselbron voor de vogels. Dus plant mee! Plaats een heg, haag of struik en doe jezelf én de vogels een plezier. Lees hier verder.

Foto: Arie van de Graaf

Klimaatmars 12 november

Natuur en Milieufederaties roepen op om12 november massaal de straat op te gaan tijdens de Mars voor Klimaat en Rechtvaardigheid. Samen kunnen we de wereld veranderen en bouwen aan een betere toekomst. Zie hier de oproep.

Foto: Natuur en Milieufederaties

NVWK nieuwsbrief – oktober 2023

Zullen we eerst even terugkijken op een paar berichten uit de nieuwsbrief van vorige maand?

We riepen je op om bij de Rabo ClubSupport actie te stemmen op de NVWK. Vijftig leden hebben op ons gestemd en ervoor gezorgd dat we € 564,68 ontvangen uit de actie, bijna een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Dank aan allen die op ons hebben gestemd.

Van de wintervogeltelling in het weekend van 16 september is al een mooi stukje tekst verschenen. Ook als je (nog) niet meedoet aan die tellingen leuk om er kennis van te nemen. Je leest hoe laagdrempelig dat tellen gaat en hoe je voor de aardigheid gewoon eens kunt meegaan.

En herinner je je nog de aankondiging voor de excursie naar de Driemanspolder? Ze gingen niet, hoewel… zeven gelukkigen waren er wel en keerden opgetogen weer terug. Op 24 oktober is hier een verslag van op de site gezet.

Tot slot van de terugblik nog even aandacht voor de Open dag in polder Den Hoek. De belangstelling was zó groot dat wij er op 30 november een vervolg aan geven. Zie de agenda.

Vacatures

Alom hoor je over personeelsgebrek, daarvan hebben we bij de NVWK gelukkig geen gebrek, maar een paar vrijwilligers erbij? Graag!
Voor Prachtlint worden twee vrijwilligers gezocht, één voor aanjaag- en netwerkactiviteiten en één voor het contentbeheer van de nieuwe website van Prachtlint Krimpenerwaard.

Voor de vogelwerkgroepen zijn we nog op zoek naar een co-coördinator. We zoeken iemand die vogelkennis heeft en samen met de andere co-coördinator met de vogelwerkgroepen aan de slag wil.
We hebben ook nog een mooie vacature voor iemand, die aan de slag wil met public relations en communicatie over de NVWK. 
Voor beide posities kun je contact opnemen met Jaap Graveland en/of Frans van der Storm.

Tuininrichting voor biodiversiteit – met Prachtlint

De NVWK is een erg actieve partner in het samenwerkingsverband Prachtlint en werkt zo aan versterking van de biodiversiteit in ons leefgebied. Onze tuinen vormen een belangrijke schakel in het lint. 
Wil jij leren hoe je jouw tuin kunt veranderen in een levendig en kleurrijk paradijs voor insecten, vogels en andere dieren? Wil je weten hoe je dit kunt onderhouden? Dan nodigen we je uit om deel te nemen aan onze cursus “TUININRICHTING VOOR BIODIVERSITEIT”. Hierin ontdek je welke bomen, struiken en kruidachtige planten geschikt zijn en hoe je die combineert tot een natuurrijke tuin die er ook nog eens mooi uitziet. We vertellen verder hoe je dit zo efficiënt mogelijk kunt onderhouden. Ook het maken van nest- en schuilgelegenheid voor bijvoorbeeld wilde bijen en vogels komt aan bod. 
Gerbe van Dam (gemeente Krimpenerwaard) en Jaap Graveland (NVWK) geven de cursus. De eerstkomende editie van 8 november is met 48 deelnemers al vol. We maken een lijst van geïnteresseerden voor een volgende editie, verzeker je van een plek en mail naar kw@prachtlint.nl o.v.v. aanmelding Cursus tuininrichting. 
De cursusavond duurt twee uur, vindt plaats in Lekkerkerk en kost € 10,- p.p.

Foto: Maria Kuijf

Laagveeninsecten onder druk

Het gaat niet goed met de grote vuurvlinder en de groene glazenmaker. Deze vlinder en libel zijn beide typische soorten van het laagveenmilieu. De oorzaken van de achteruitgang zijn verschillend, maar de twee dalende trends geven aanleiding voor zorgen over de huidige staat van hun leefgebieden. Lees hier het bericht van De Vlinderstichting verder.

Foto: eileggende groene glazenmaker tussen krabbenscheer, door Dirk Jan Saaltink

Oproep aan politiek: kies voor echte duurzame bouwnormen

Donderdag 5 oktober debatteerde de Tweede Kamer commissie gebouwde omgeving over een voorstel van minister Hugo de Jonge over de aanscherping van normen voor nieuwbouw in Nederland. Er worden goede stappen gezet, maar het kan nog beter!

Er moeten heel veel huizen bij in Nederland. Het doel van het kabinet is om per jaar 100.000 nieuwe woningen te bouwen. Als deze toch worden gebouwd, waarom dan niet meteen in álle opzichten duurzaam. Echt duurzaam gaat verder dan alleen goede isolatie en zonnepanelen. Nieuwe huizen zouden gebouwd moeten worden met circulaire materialen, natuurvriendelijk zijn, bestand tegen klimaatverandering en slim energie opwekken en verdelen. De locatie is ook van belang: ze zouden moeten komen op plekken die lopen, fietsen en deelvervoer stimuleren. Zoveel mogelijk binnen bestaande steden en dorpen. Lees hier de oproep van de Natuur en Milieufederaties verder.

Opslag/parkeerdek van sloophout, foto: Arie van de Graaf