Roofvogels

Onze werkgroep is in 2017 gevormd en in 2018 gestart met activiteiten. We zijn momenteel een groep van tien personen. De voornaamste activiteit is inventariseren van roofvogels. Bij dit veldwerk houden we de richtlijnen van SOVON aan en de waarnemingen daarvan worden verzameld in AVI-map. We hebben een eigen app ontwikkeld voor het registreren van nesten en kasten en de voortgang daarvan. We hebben twee uitschuifstokken en twee camera’s gekocht, die we sinds 2021 gebruiken om foto’s van nesten te maken.

De voornaamste activiteiten van onze werkgroep tot nu toe zijn geweest:

  • Jaarlijkse wintertelling roofvogels;
  • In kaart brengen van nesten en kasten van roofvogels;
  • Broedvogel Monitoring Project Roofvogels (BMP-R);
  • Uitbreiden torenvalkkasten op verzoek van HHSK ter bestrijding van muizen en woelratten;
  • Jaarlijks bezoek aan de landelijke dag van de Werkgroep Roofvogels Nederland (WRN);
  • Opzet van een onderzoeksplan voor de torenvalk in de Krimpenerwaard;
  • Het opstarten en uitvoeren van het Torenvalkproject, zie hier de link naar het Torenvalkproject;
  • Het betrekken van de jeugd bij het ringen van de jonge torenvalken.

Wij willen blijvend aandacht besteden aan communicatie, contact met (vooral lokale) belanghebbenden, publicatie en werving van nieuwe werkgroep leden.

Foto header: boomvalk door Peter Stam

Coördinator

Jaap Jan Leeuwenburgh

kun je bereiken via roofvogelwerkgroep@nvwk.nl en/of via
06 40726332

Roofvogels nieuws

Hier kunt u de artikelen van de Roofvogelwerkgroep downloaden. De artikelen zijn in PDF formaat. Ze zijn eerder geplaatst in de Waardvogel.