Huisvesting

De woningnood is hoog: de NVWK is ruim 60 jaar en nog steeds heeft ze geen eigen huisvesting. Al een aantal jaar zijn we op zoek naar een dak boven ons hoofd. Hadden we eerst ons oog laten vallen op prachtlocatie midden in de Krimpenerwaard, maar het gebouw bleek niet de uitstraling te krijgen die wij zoeken, en de prijs zou veel en veel te hoog worden.
Sinds ruim een jaar staat de Hendrikshoeve hoog op onze lijst en… het gebouw komt beschikbaar. Voor ons? Als we de juiste partners hebben, het meest overtuigende verhaal hebben en het best onderbouwde plan, dan mag het niet misgaan, toch?

Staatsbosbeheer heeft onlangs de aanbestedingsprocedure geopend. De NVWK wil samen met partners (denk bijvoorbeeld aan de Voedselfamilie Krimpenerwaard en de Stichting Promotie Krimpenerwaard en aan een horeca-ondernemer) een aanbieding doen voor investeringen in het gebouw en voor het beheer en gebruik ervan.
Op uiterlijk 5 juni moeten we onze inschrijving indienen. Om dat voor elkaar te krijgen hebben we de inzet van heel veel mensen nodig.
In de notitie Een eigen honk voor de NVWK lees je wat ons te doen staat en welke talenten we daarbij nodig hebben.