Werkgroepen voor landschapsonderhoud

Foto: Frits Hemerik.

De NVWK kent twee werkgroepen, de Landschapswerkgroep en de Knotgroep Krimpen. Beide groepen zetten zich in voor het onderhoud aan en in stand houden van kenmerkende landschapselementen voor de Krimpenerwaard. Denk daarbij aan knotwilgen, elzensingels, pestbosjes, vlinderidylles, bloemweides en hoogstamboomgaarden.

De werkzaamheden van de Landschapswerkgroep is meer op het oosten van onze Krimpenerwaard gericht en de Knotgroep Krimpen meer op het westelijke deel. Maar dit is geen scherp onderscheid, want er wordt geregeld samengewerkt. Beide groepen putten uit ca 75 vrijwilligers die zich daarvoor beschikbaar hebben gesteld.

Zoals alle leden van de NVWK zijn de leden van de werkgroepen zeer gemotiveerd en vervullen met veel inzet hun rol in het landschapsonderhoud en genieten tegelijkertijd van natuur en landschap van de Krimpenerwaard. En sportschoolbezoek wordt overbodig.

Houd vanaf het najaar de agenda in de gaten voor de activiteiten van de werkgroepen.

Contactpersoon werkgroep landschapsonderhoud: Edwin Valentijn, landschapswerkgroep@nvwk.nl.

Aanspreekpunt Knotgroep Krimpen: Yolande Nederveen, knotploegkrimpen@gmail.com.