Planten

De plantenafdeling van Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard houdt zich al jarenlang bezig met onderzoeken van wilde planten in de waard. Door middel van inventarisaties en monitoring proberen we zo’n compleet mogelijk beeld te krijgen van alle plantensoorten die hier voorkomen en hun verspreiding. Paddenstoelen, mossen en korstmossen behoren ook tot de flora, dus ook in de herfst- en wintermaanden zijn we actief.

Flora in de Krimpenerwaard

Op het gebied van wilde planten is de Krimpenerwaard bekend om zijn Blauwgraslanden. Dit is een bijzonder graslandtype dat alleen op de meest voedselarme laagveengronden voorkomt. Rond 1900 bestond de Krimpenerwaard nog uit een paar duizend hectare zogenaamd blauwgrasland; helaas is dit door bemesting nu grotendeels voedselrijk grasland geworden. Ze leveren een hoog eiwitgehalte voor de koeien maar verder dragen deze ‘Engels raaigraslanden’ weinig bij aan de biodiversiteit. Er zijn gelukkig nog enkele postzegels blauwgrasland over waar bijzondere plantensoorten groeien zoals klokjesgentiaan, Spaanse ruiter, moerasviooltje en verschillende soorten orchideeën.

De werkgroep Landschapsonderhoud van de NVWK beheert al minstens vijftien jaar enkele moerasjes en de fietspadberm langs de Loet. De ontwikkelingen worden op de voet gevolgd; inmiddels hebben zich hier typische schraalgraslandsoorten gevestigd zoals kleine valeriaan, ronde zonnedauw, grote ratelaar en rietorchis. De werkgroep Landschapsonderhoud voert ook knot- en zaagwerkzaamheden uit in de herfst en winter.

Andere noemenswaardige gebieden in onze waard zijn de uiterwaarden langs de Lek zoals het Stormpoldervloedbos en de Zaag. Door de werking van eb en vloed groeien hier specifieke soorten die buiten het getijdengebied van nature niet voorkomen, zoals spindotter, zomerklokje en driekantige bies.

Activiteiten van de plantenwerkgroep

De plantenwerkgroep houdt zich bezig met het inventariseren van kilometerhokken volgens de methodiek van FLORON (Floristisch Onderzoek Nederland). Leden voeren ook losse waarnemingen van planten, paddenstoelen, mossen en korstmossen in op www.krimpen.waarneming.nl en gaan regelmatig met elkaar op stap. De deskundigheid van de werkgroep varieert van ervaren florist tot beginnende plantenliefhebber. Het motto is: ‘van elkaar kunnen we leren’. Lijkt het je leuk om een keer mee op pad te gaan om meer te weten te komen over wilde planten, paddenstoelen en mossen? Neem dan contact op met onze plantencoördinator via planten@nvwk.nl . Houd voor excursies en gezamenlijke inventarisaties vooral de agenda in de gaten.

Naast de inventarisatie en monitoring van planten zijn we regelmatig betrokken bij inrichting- en beheerkwesties binnen de grenzen van de Krimpenerwaard. Als werkgroep komen wij op voor natuurbelangen in de zin van bescherming, ontwikkeling en bevorderen van de verspreiding van wilde plantensoorten en vegetatietypen in de waard. Dit brengen we in de praktijk door in overleg te gaan met terreinbeherende organisaties zoals Staatsbosbeheer, Zuid-Hollands Landschap, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en de beide gemeenten. Ook is er voor projecten overleg met de provincie Zuid-Holland en wordt er informatie uitgewisseld met werkgroepen buiten de Krimpenerwaard.

Foto header: moeraswespenorchis door Maria Kuijf

Coördinator

Jaap Oosterom

De coördinator is bereikbaar via planten@nvwk.nl