Knotgroep Krimpen

Halverwege de zeventiger jaren is de Knotgroep Krimpen opgericht, met als doel het in stand houden van de knotwilg in het landschap. De deelnemers vonden werken in de natuur leuk. In die tijd, toen in veel huizen een open haard stond, werkte het wervend dat iedereen wat openhaardhout mee naar huis mocht nemen. Sinds een paar jaar zijn we aangesloten bij de NVWK.

In de jaren 70 was het slecht gesteld met de knotwilg in Nederland. De boeren hadden ze niet meer nodig en door de schaalvergroting was er ook geen tijd voor onderhoud. Als gevolg daarvan dreigde de knotwilg uit te sterven. In de Alblasserwaard was een groep mensen die vond dat de knotwilg niet mocht verdwijnen. Zij gingen naar de boeren en vroegen of zij hun knotwilgen mochten onderhouden. Dit initiatief heeft zich als een olievlek over Nederland verspreid. Overal kwamen knotgroepen die onderhoud aan landschapselementen deden.

Wilgen knotten doen we nog steeds en we planten zo veel mogelijk nieuwe wilgen. Ook planten en snoeien we hoogstamfruitbomen en we werken voor het Zuid-Hollands Landschap aan houtwallen. We werken niet alleen bij boeren maar ook bij ‘burgers’ die in het buitengebied wonen. Zij hebben waardevolle tuinen die ze niet alleen kunnen onderhouden en omdat het schitterende plekken zijn waar we graag komen, helpen we hen.

Je kunt zonder lidmaatschap van de NVWK aan de activiteiten van de Knotgroep deelnemen. Pas als na een jaar blijkt dat je een trouwe knotter bent geworden, zullen we je verzoeken lid te worden. Je kunt je natuurlijk al eerder aanmelden. We hopen dat het bovenstaande je enthousiast heeft gemaakt om ook deel te willen uitmaken van onze knotgroep.

We beginnen de knotdag om 09.00 uur en eindigen ongeveer 15.00 uur. Wij vragen je zelf een lunchpakket mee te nemen. Voor koffie, thee en melk wordt gezorgd. Neem stevige werkhandschoenen, regenkleding en eventueel laarzen mee. Voor alle deelnemers geldt een aanvullende ongevallen- en WA-verzekering.


Kom ook knotten, en meld je aan via de knop Wordt vrijwilliger