Vlinders en libellen

Geaderd witje, foto: Harry Verkerk

Al sinds 1999 is er binnen de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard aandacht voor de vlinders en libellen die voorkomen in het veenweidelandschap.

De NVWK actief met een aantal projecten, te weten het graslandvlinderproject en de Idylle in het Loetbos.

Coördinator

Ton Hoefnagel en Wil Sluis

06 11156898, 06 53209161, vlinderwerkgroep@nvwk.nl