Argusvlindertelweekend 2024

Net als in de afgelopen tien jaren is er ook dit jaar in mei weer een
argusvlinder telweekend. Iedereen kan meedoen door 24, 25 en 26 mei op
zoek te gaan naar de argusvlinder. We horen graag of en hoeveel er
gezien worden, maar willen ook heel graag weten als er wel gezocht is,
maar geen argusvlinders zijn gevonden.

De argusvlinder is een zorgenkindje onder de dagvlinders. De afgelopen
twintig jaar is de soort enorm achteruit gegaan en is er nog geen tien
procent over. Vooral in het oosten van het land is de soort vrijwel
overal verdwenen, in het westen van het land zien we het aantal
vliegplaatsen en de aantallen argusvlinders kelderen. De bedoeling is om
met de telling op plekken te zoeken, waar de argusvlinder al enige tijd niet
meer is gezien, in de hoop dat de soort er wellicht nog wel
aanwezig is.
Ook in de Krimpenerwaard kan je deze soorten treffen, al is het flink
zoeken en geluk hebben. De argusvlinder houdt van warme open graslanden
met veel variatie in vegetatiehoogte. En plekken waar ze zich kunnen
opwarmen, dat kan op de grond zijn, muurtjes, stenen trappen, hekjes. Dit
zijn dus de plekken waar je kan zoeken.
Het melden kan altijd via Waarneming.nl of laat het weten via het
mailadres van de vlinderwerkgroep, dan graag de plaats en locatie er bij
vermelden. Zo helpen we de vlinderstichting en weten we het aantal wat in
de Krimpenerwaard voor komen. Telt u mee?

Tekst: Wil Sluis en Ton Hoefnagel van de Vlinderwerkgroep

Foto: Wil Sluis