Gevraagd: Hulp bij het afruimen van hooi

Inmiddels is het zo ver dat wij voor de tweede keer de veldjes in het Loetbos gaan maaien. Het afruimen van het hooi, waarbij wij jullie hulp nodig hebben, is op zaterdag 30 september (Idylle in het Loetbos) en op zaterdag 7 oktober (veldjes van het Hoogheemraadschap Krimpenerwaard, langs het fietspad bij de Loet).

Help je mee? Zoals gebruikelijk starten wij om negen uur bij de Hendrikshoeve (Loet 4 te Lekkerkerk) en gaan door tot ongeveer één uur. De veldjes van het HHSK liggen op enige afstand van de Hendrikshoeve, langs het fietspad, dus handig als je op de fiets komt.

Het is niet zeker of het kanocentrum nog open is, wij adviseren daarom zelf wat eten en drinken mee te nemen. Bij de Hendrikshoeve zijn de toiletten open en er is drinkwater.

Graag horen wij of je komt helpen. Stuur een mailtje naar landschapwerkgroep@nvwk.nl, of een appje naar Edwin Valentijn, 06-48131144. Bijzonderheden of annuleringen kunnen wij dan op tijd aan je doorgeven. Wij zien uit naar je komst!

Edwin Valentijn en de maaiers, Ber, Max en Benjamin.

Foto: Arie van de Graaf

Nestkasten: tijd voor herfst-schoonmaak!

Buiten slapen is niet behaaglijk in de herfst en winter. Vogels nemen zelf hun maatregelen, maar wij kunnen ze helpen door nu nestkastjes schoon te maken of op te hangen. Extra voordeel: zo hebben ze volgend voorjaar een grotere kans op gezonde jongen.

Vogels trekken vanaf het najaar hun allerdikste bontjas aan, omdat ze buiten slapen. Dat doen ze tijdens de rui: de zomerveren vallen uit en er komt een dik pak winterveren voor terug, vaak met extra dons eronder. De buitenste, vettige veren schermen nattigheid en kou af en de donsveren zorgen voor isolatie van dat kleine lijfje. Wat verder helpt is dat vogels geen warm bloed in hun poten hebben, zo verliezen ze geen warmte door het contact met de koude boomtak of waar ze dan ook op slapen. Lees hier het artikel van de Vogelbescherming Nederland verder.

Foto: Arie van de Graaf

Rondleidingen 30 september in polder Den Hoek

Uitnodiging rondleiding Den Hoek

De Krimpenerwaard is een bijzondere plek. Om het unieke slagenlandschap te behouden en te versterken, realiseert Veenweiden Krimpenerwaard (VK) samen 2.250 hectare veenweidenatuur. Natuur waarin planten en dieren zich thuis voelen en waar plek is voor toekomstgerichte landbouw. Een prettige leefomgeving met prima waterkwaliteit en goede recreatiemogelijkheden. Daar werken gemeente, hoogheemraadschap en provincie samen met agrariërs, particuliere grondeigenaren en natuur- en recreatieve organisaties aan.

Werk in uitvoering: polder Den Hoek

Eén van de deelgebieden waar de VK samen nieuwe natuur ontwikkelen is Den Hoek, tussen Bergambacht en Lekkerkerk. Zij maken dit gebied nog aantrekkelijker met de aanleg van verschillende soorten gras- en drasland. Aannemer GKB is druk bezig in polder Den Hoek: er worden percelen afgeplagd en ingezaaid, natuurvriendelijke oevers en sloten aangelegd, paden opgehoogd en stuwen en peilscheidingen gemaakt.

Rondleidingen 30 september

Wilt u van dichtbij zien en horen wat er gebeurt in polder Den Hoek? Ga zaterdag 30 september mee met de rondleiding om negen uur, elf uur of één uur. De VK ontvangt u bij de directiekeet, naast de voormalige ambulancepost op de rotonde bij polder Den Hoek (rotonde afslag Berkenwoude N210, zie afbeelding).

Daarna trekken we met huifkarren het gebied in waar de betrokken agrariërs, aannemer en projectteam u meer vertellen over plagpercelen, oevers, plasdras, flora en fauna. De rondleiding duurt circa 1,5 uur. Trekt u stevig schoeisel aan? Aanmelden is noodzakelijk! Dat kan via info@veenweidenkrimpenerwaard.nl.

Inloopspreekuren

Kunt u zaterdag 30 september niet? U bent ook van harte welkom op één van de inloopspreekuren: https://veenweidenkrimpenerwaard.nl/deelgebieden/den-hoek/den-hoek/planning-uitvoering/. Op www.veenweidenkrimpenerwaard.nl vindt u ook meer informatie over Den Hoek.

Graag tot 30 september!

Ab Vonk Noordegraaf, Natuurbeheercollectief (NBC) Krimpenerwaard

Janneke Fraterman, Programmabureau Veenweiden Krimpenerwaard

Mark van der Slikke, GKB Groep

Komende winter/watervogeltelling op 16 of 17 september 2023

Beste “winter”/watervogel-tellers en telsters,

Met dat de winter eraan komt, komen ook de tellingen er weer aan. Op weg naar de vrijwilligersbijeenkomst en ook op de terugreis nog geen smient gehoord, maar ze worden al wel gezien.

Hierbij de herinnering om komend weekend weer te gaan tellen, het liefst zaterdag 16 of zondag 17 september en anders zo dicht mogelijk op het weekend.

Ik heb inmiddels al de agenda voor 2024 gevonden, alle data staan daar in. De data voor dit seizoen zijn: 16 of 17 september, 14 of 15 oktober, 18 of 19 november en 16 of 17 december 2023. Voor 2024 zijn het 13 of 14 januari, 17 of 18 februari, 16 of 17 maart en 13 of 14 april 2024. Onze tellingen zijn op de zaterdag die het dichtst bij de 15e ligt, zondag tellen mag natuurlijk ook.

Een goede telling en ik zie de resultaten graag tegemoet,

Hans Kouwenberg

Eind 2023 vervalt mijn oude privé mailadres (Tele2.nl). Vanaf heden wil ik graag alle mail over de wintervogels op het volgende mailadres ontvangen; wintervogels@nvwk.nl.

Natuur blijkt gevoeliger voor stikstof, opgave voor natuurherstel is groter dan gedacht

Delen van de Nederlandse natuur blijken nog gevoeliger voor stikstof dan eerder gedacht. Dat blijkt uit een nieuw rapport van Wageningen Environmental Research over de Kritische Depositie Waarden (KDW’s) in opdracht van de minister voor Natuur en Stikstof waarin internationaal onderzoek naar Nederland is vertaald. De opgave om de natuur op een gezond niveau te krijgen en wettelijke doelen te halen, wordt daarmee groter. Lees hier verder.

Bron: Bericht Rijksoverheid 31 augustus 2023 met kamerbrief.

Foto: stikstof, Arie van de Graaf

Oproep Vogelbescherming: honden aan de lijn

Op veel plekken in het land is de zomervakantie al losgebarsten. Helaas vergeten we te vaak dat de natuur meer is dan een decor om te ontspannen. Vooral loslopende honden, op plekken waar dat niet is toegestaan, vormen een groot probleem. Daarom roept Vogelbescherming op je hond aan de lijn te houden waar dat moet. Zeker omdat het broedseizoen van vogels langer duurt dan vaak wordt gedacht. Geef vogels ruimte om te leven! Lees hier het artikel van Vogelbescherming Nederland verder.

Foto: Arie van de Graaf

Vijftien jaar zwaluwtillen

Het is 15 jaar geleden dat de eerste huiszwaluwtil in Nederland werd geplaatst. De hoop was dat de zwaluwen er massaal zouden gaan broeden en dat de tillen zo een bijdrage konden leveren aan een oplossing voor het gebrek aan nestgelegenheid. Inmiddels staan er ruim 270 zwaluwtillen verspreid over Nederland. Dit levert interessante informatie op voor onderzoekers van Vogelbescherming en SOVON. Lees hier bericht van Vogelbescherming Nederland verder.

Foto: huiszwaluwtil door Max Ossevoort