Natuur en milieuorganisaties opgelucht: lidstaten moeten aan de slag met natuurherstel

De Europese Milieuraad heeft de Natuurherstelwet (NHW) goedgekeurd, waarmee een belangrijke stap is gezet in de bescherming van natuur en klimaat in Europa. Dat is hard nodig, want het gaat niet goed met de Europese natuur en het klimaat. Deze uitkomst markeert dan ook een cruciale overwinning voor de toekomst van onze leefomgeving. De wet werd aangenomen met steun van een meerderheid van 20 lidstaten. Oostenrijk wijzigde op het laatste moment haar eerdere standpunt waardoor de wet toch kon worden veiliggesteld. Lees hier verder.

Foto: Jaap van de Graaf

Partij wil van provincie weten waarom natuur in Zuid-Holland terugloopt, ondanks beschermende maatregelen

Zuid-Holland kent de sterkste daling van natuurgebieden van alle provincies in Nederland. GroenLinks-PvdA maakt zich hier zoveel zorgen over dat Statenlid namens die partij Adem Mustafa Negash opheldering wil van het provinciebestuur.

Hoe kan het dat natuurgebieden in Zuid-Holland ondanks beschermende maatregelen blijven afnemen? Die vraag wil Negash beantwoord zien, Een recent rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laat zien dat Zuid-Holland een van de sterkste dalingen in natuurgebied kent in Nederland. “Er wordt vaak gezegd dat vooral boerenland verdwijnt” zegt Negash. “Maar uit het rapport van het CBS blijkt toch heel wat anders. Daarom zouden we een onderzoek willen van het provinciebestuur naar een antwoord op de vraag hoe dit zit en hoe het kan. ” De afname is extra zorgelijk, stelt hij, gezien de inspanningen van zowel de rijksoverheid als de provincie om natuur te beschermen en het natuurnetwerk uit te breiden. “Het is verontrustend om te zien dat ondanks alle inspanningen van de overheid, de natuur in Zuid-Holland blijft afnemen. We moeten deze negatieve trend tegengaan. ( artikel uit AD regio van 13 juni)

Foto: Arie van de Graaf

Natuur-en milieuorganisaties roepen op tot voltooien Green Deal

De Europese kiezers hebben de politieke kaarten in Brussel opnieuw geschud tijdens de verkiezingen van 2024. De partijen die voor de Green Deal staan, behouden de meerderheid. Klimaatverandering en het aanhoudende natuurverlies vragen om doortastend leiderschap en actie. Europa kan en moet door met haar aanpak. Lees hier verder.

Foto: Jaap van de Graaf

Groene enthousiastelingen

Het is jullie vast niet ontgaan dat het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) dit jaar 25 jaar bestaat. Dankzij de meetprogramma’s van het NEM worden al een kwart eeuw de trends en verspreiding van een heleboel soorten in kaart gebracht. De basis hiervoor wordt gevormd door de vele tellingen die jullie als vrijwilligers uitvoeren. Vaak al jarenlang, in weer en wind, secuur en vol toewijding. Zonder jullie zou er nooit 25 jaar NEM kunnen worden gevierd! We zijn heel erg blij met jullie langdurige inzet.

Op 28 juni wordt er in het LEF Future Center van Rijkswaterstaat in Utrecht een jubileumfeest georganiseerd. Het probleem bij dergelijke evenementen is echter altijd dat er beperkt plaats is en dat het jubileum dus niet samen met zo’n grote groep van actieve vrijwilligers gevierd kan worden. Maar we willen jullie wel bij deze dag betrekken en jullie impact zichtbaar maken. Dat willen we voor elkaar krijgen door jullie te vragen een persoonlijke boodschap en/of je favoriete foto op te sturen! Tijdens het jubileum op 28 juni wordt er een visualisatie gemaakt van de ingezonden boodschappen en foto’s zodat alle aanwezige ‘professionals’ en beleidsmakers beseffen hoeveel vrijwilligers zich dagelijks inzetten voor het NEM door soorten te tellen. Ook tijdens aankomende evenementen van de bij SoortenNL aangesloten organisaties gaan we jullie input tonen.
Doe je ook mee? Om jouw bijdrage te delen, ga je naar de website van SoortenNL. Je kunt je boodschap insturen door de volgende zin af te maken:
“Ik tel (vlinders / vissen / hommels / vleermuizen / etc.), omdat ….”.
Het uploaden van de mooiste foto van ‘jouw’ soort kan eenvoudig via de upload button. Hoe meer inzendingen we straks kunnen delen, des te groter de impact. Doe ook mee en laat zien dat je meetelt!!
Met vriendelijke groet,

Team Meetnetten
T. algemeen (+31) 0317 467346, direct (+31) 0317 467328 (Ingeborg)/ (+31) 0317 467343 (José)
E. meetnet@vlinderstichting.nl

Adres  
Mennonietenweg 10      
Postbus 506
6700 AM  Wageningen
www.vlinderstichting.nl 

Foto: Arie van de Graaf

Raadsleden onder de indruk van weidevogelbeheer melkveehouder Mulder

VLIST • “Je kan dit moois niet beschrijven, je moet het met eigen ogen zien’’, zegt een raadslid van de gemeente Krimpenerwaard vol bewondering tijdens de veldexcursie door het weidevogelland van melkveehouder Arjan Mulder in Vlist. De familie Mulder doet al jaren aan weidevogelbeheer en heeft een record aan nesten gevonden: 100 om precies te zijn. Reden voor een velduitje met de raadsleden. Lees hier verder.

Foto: pixabay

Goed nieuws voor grutto’s: geen vliegveld bij Montijo, Portugal

24-MEI-2024 – De Portugese regering ziet definitief af van Montijo als locatie voor een nieuw vliegveld bij Lissabon. Dat is goed nieuws voor de honderdduizenden vogels die in de monding van de Taag broeden, foerageren en rusten tijdens de jaarlijkse trektochten tussen hun broedplek en hun overwinteringsgebied. Ook Nederlandse grutto’s maken gebruik van dit Natura 2000-gebied. Lees hier verder.

Foto: Abe Maaijen

Op het land van boer Burchart floreert de grutto, toch overheersen de twijfels

Het gaat niet goed met Nederlandse weidevogels, zoals de grutto. De afgelopen dertig jaar verdween bijna de helft van de totale weidevogelpopulatie. Dankzij ingrijpende natuurmaatregelen barst het op het erf van boer Burchart van deze vogels. Maar meer dan een onkostenvergoeding krijgt hij niet: “We zijn dag en nacht bezig om de natuur te onderhouden, maar het enige dat iets oplevert is de melk die je verkoopt.” Lees hier verder.

Foto: Arie van de Graaf

Argusvlindertelweekend 2024

Net als in de afgelopen tien jaren is er ook dit jaar in mei weer een
argusvlinder telweekend. Iedereen kan meedoen door 24, 25 en 26 mei op
zoek te gaan naar de argusvlinder. We horen graag of en hoeveel er
gezien worden, maar willen ook heel graag weten als er wel gezocht is,
maar geen argusvlinders zijn gevonden.

De argusvlinder is een zorgenkindje onder de dagvlinders. De afgelopen
twintig jaar is de soort enorm achteruit gegaan en is er nog geen tien
procent over. Vooral in het oosten van het land is de soort vrijwel
overal verdwenen, in het westen van het land zien we het aantal
vliegplaatsen en de aantallen argusvlinders kelderen. De bedoeling is om
met de telling op plekken te zoeken, waar de argusvlinder al enige tijd niet
meer is gezien, in de hoop dat de soort er wellicht nog wel
aanwezig is.
Ook in de Krimpenerwaard kan je deze soorten treffen, al is het flink
zoeken en geluk hebben. De argusvlinder houdt van warme open graslanden
met veel variatie in vegetatiehoogte. En plekken waar ze zich kunnen
opwarmen, dat kan op de grond zijn, muurtjes, stenen trappen, hekjes. Dit
zijn dus de plekken waar je kan zoeken.
Het melden kan altijd via Waarneming.nl of laat het weten via het
mailadres van de vlinderwerkgroep, dan graag de plaats en locatie er bij
vermelden. Zo helpen we de vlinderstichting en weten we het aantal wat in
de Krimpenerwaard voor komen. Telt u mee?

Tekst: Wil Sluis en Ton Hoefnagel van de Vlinderwerkgroep

Foto: Wil Sluis