Stop de stille uittocht van algemene vogels

Nederland is door een ondergrens gezakt. Niet alleen staan onze strikt beschermde natuurgebieden er veelal slecht voor. Ook daarbuiten – op het platteland en in de stad – is het vaak droevig gesteld met natuurwaarden. Zo zijn ooit algemene vogels als huismus en spreeuw zeer sterk achteruitgegaan. Vogelbescherming ontwikkelde een aanpak om het tij te keren, zodat we een Basiskwaliteit Natuur terugkrijgen in Nederland. Het goede nieuws is dat steeds meer partijen zich hierbij aansluiten. Maar wat houdt deze aanpak in en hoe werkt het? Lees hier verder.

Foto: pixabay