Bomen, de bedreigde juweeltjes van Zuid-Holland

Achter de schermen gaat onze strijd voor behoud van het IHC-bos onverminderd door, ook al merken de NVWK-leden er weinig van. 
De samenwerking hierin met bewonerscollectief Mooi Crempene biedt perspectief, meer dan van elke organisatie apart, omdat we dezelfde doelen delen en de stem voor behoud van het ooibos zo luider wordt. Ook de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) steunt ons initiatief; we maakten een wandeling door het IHC-bos met directeur Alex Ouwehand. Zie ook onderstaand item uit de Nieuwsbrief NMZH juni 2024. 

Foto header: Jaap Graafland

Een van de grote bomen in het IHC bos, tijdens het opmeten van de bomen, foto: Joke Colijn

Stop de stille uittocht van algemene vogels

Nederland is door een ondergrens gezakt. Niet alleen staan onze strikt beschermde natuurgebieden er veelal slecht voor. Ook daarbuiten – op het platteland en in de stad – is het vaak droevig gesteld met natuurwaarden. Zo zijn ooit algemene vogels als huismus en spreeuw zeer sterk achteruitgegaan. Vogelbescherming ontwikkelde een aanpak om het tij te keren, zodat we een Basiskwaliteit Natuur terugkrijgen in Nederland. Het goede nieuws is dat steeds meer partijen zich hierbij aansluiten. Maar wat houdt deze aanpak in en hoe werkt het? Lees hier verder.

Foto: pixabay

Wow, vliegen onze distelvlinders naar Zuid-Amerika?

De distelvlinder is een bekende lange-afstandsvlieger. Het is bekend dat ‘onze’ vlinders in de nazomer naar Afrika vliegen, zelfs ten zuiden van de Sahara. Nieuw onderzoek geeft aanwijzingen dat ze soms nog verder vliegen en vanuit Afrika, over de Atlantische Oceaan, naar Zuid-Amerika gaan. Deze vlinders vliegen meer dan 7000 kilometer, een fenomenale prestatie, waarbij een beetje wind mee wel helpt. Lees hier verder.

Foto: pixabay

Tijd voor verandering; een afscheid en een oproep

Onze voorzitter, Jaap Graveland, en zijn vrouw wonen nu zestien jaar met veel plezier in de Krimpenerwaard. Ze wonen prachtig, de wisseling van de seizoenen in de vogel- en bloemrijke tuin verveelt nooit en zij zetten zich met plezier in voor diverse clubs en verenigingen. En toch verhuizen ze eind oktober naar Hengelo in de Gelderse Achterhoek. Ze waren toe aan verandering, weer iets nieuws opbouwen op een rustiger plek. De Achterhoek is natuurlijk prachtig. Grutto’s, smienten en krabbenscheer zie je er nauwelijks, maar middelste bonte specht, oehoe en bosanemoon maken dat draaglijk.

De NVWK is een springlevende vereniging, maar het vertrek van twee bestuursleden in korte tijd (Frans van der Storm stopt in maart 2025, na negen jaar bestuurswerk) vraagt natuurlijk wel om actie. De NVWK is vanuit de basis van inventarisaties, excursies, landschapsonderhoud enz. steeds meer gaan doen aan samenwerking en overleg met overheden en terreinbeheerders, maar dat gaat knellen: een dag heeft maar 24 uur en er is meer dan NVWK. Daarom besprak het bestuur of ze deelname aan allerlei overleg niet moeten gaan beperken om meer tijd over te hebben voor ‘de basis’, het helpen van de werkgroepen, de leden die buiten bezig zijn, het werven van nieuwe leden voor een nog sterkere vereniging. Op de ALV vertelden ze erover. Dit gesprek gaat nog door.
Ondertussen is besloten om een opvolger voor Jaap te zoeken in het bestuur van het Natuurbeheercollectief. Dat is een mooie samenwerking van boeren (Weidehof), burgers (NVWK) en een terreinbeheerder (ZHL) voor het beheren van natuur, deels met agrarisch medegebruik. In deze tijd van verdeeldheid willen we dat koesteren.
Jaap roept je uitdrukkelijk op om na te denken over een bestuursfunctie. Hij vraagt met name leden die veel buiten bezig zijn, met inventariseren van vogels, planten, enz., met landschapsonderhoud, met excursies, om dit serieus te overwegen. Want die inzet zorgt voor een mooie mix in het bestuur. Heb je interesse, of heb je vragen, neem contact op met Frans: info@nvwk.nl of 06 55812250.
Voor de vereniging. De NVWK rekent op je!

Cartoon door Gert Blom

Hoor je jonge ransuilen? Geef het door aan ons

Ondanks dat het vanwege de langdurige regenval geen top-broedseizoen van de uilen lijkt te worden, hopen we als werkgroep toch op een aantal ransuilmeldingen.

Het eerste broedgeval hebben we al in ons vizier. Daarover meer komend najaar. Dan schrijven we gezamenlijk een artikeltje voor de Waardvogel over dit specifieke broedgeval.

Het geluid van roepende jonge ransuilen is van ver te horen. Hoe ouder ze zijn, hoe harder ze gaan roepen. Het geluid wordt omschreven als een piepende schommel. Hieronder kun je het geluid beluisteren, opgenomen door Miranda van den Dool.

Ook op youTube zijn geluiden te vinden. Kijk voor meer info ook eens op onze uilenpagina: Uilenwerkgroep – NVWK.

Foto header, jonge ransuil door Huig Bouter

Natuur en milieuorganisaties opgelucht: lidstaten moeten aan de slag met natuurherstel

De Europese Milieuraad heeft de Natuurherstelwet (NHW) goedgekeurd, waarmee een belangrijke stap is gezet in de bescherming van natuur en klimaat in Europa. Dat is hard nodig, want het gaat niet goed met de Europese natuur en het klimaat. Deze uitkomst markeert dan ook een cruciale overwinning voor de toekomst van onze leefomgeving. De wet werd aangenomen met steun van een meerderheid van 20 lidstaten. Oostenrijk wijzigde op het laatste moment haar eerdere standpunt waardoor de wet toch kon worden veiliggesteld. Lees hier verder.

Foto: Jaap van de Graaf

Partij wil van provincie weten waarom natuur in Zuid-Holland terugloopt, ondanks beschermende maatregelen

Zuid-Holland kent de sterkste daling van natuurgebieden van alle provincies in Nederland. GroenLinks-PvdA maakt zich hier zoveel zorgen over dat Statenlid namens die partij Adem Mustafa Negash opheldering wil van het provinciebestuur.

Hoe kan het dat natuurgebieden in Zuid-Holland ondanks beschermende maatregelen blijven afnemen? Die vraag wil Negash beantwoord zien, Een recent rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laat zien dat Zuid-Holland een van de sterkste dalingen in natuurgebied kent in Nederland. “Er wordt vaak gezegd dat vooral boerenland verdwijnt” zegt Negash. “Maar uit het rapport van het CBS blijkt toch heel wat anders. Daarom zouden we een onderzoek willen van het provinciebestuur naar een antwoord op de vraag hoe dit zit en hoe het kan. ” De afname is extra zorgelijk, stelt hij, gezien de inspanningen van zowel de rijksoverheid als de provincie om natuur te beschermen en het natuurnetwerk uit te breiden. “Het is verontrustend om te zien dat ondanks alle inspanningen van de overheid, de natuur in Zuid-Holland blijft afnemen. We moeten deze negatieve trend tegengaan. ( artikel uit AD regio van 13 juni)

Foto: Arie van de Graaf

Natuur-en milieuorganisaties roepen op tot voltooien Green Deal

De Europese kiezers hebben de politieke kaarten in Brussel opnieuw geschud tijdens de verkiezingen van 2024. De partijen die voor de Green Deal staan, behouden de meerderheid. Klimaatverandering en het aanhoudende natuurverlies vragen om doortastend leiderschap en actie. Europa kan en moet door met haar aanpak. Lees hier verder.

Foto: Jaap van de Graaf

Groene enthousiastelingen

Het is jullie vast niet ontgaan dat het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) dit jaar 25 jaar bestaat. Dankzij de meetprogramma’s van het NEM worden al een kwart eeuw de trends en verspreiding van een heleboel soorten in kaart gebracht. De basis hiervoor wordt gevormd door de vele tellingen die jullie als vrijwilligers uitvoeren. Vaak al jarenlang, in weer en wind, secuur en vol toewijding. Zonder jullie zou er nooit 25 jaar NEM kunnen worden gevierd! We zijn heel erg blij met jullie langdurige inzet.

Op 28 juni wordt er in het LEF Future Center van Rijkswaterstaat in Utrecht een jubileumfeest georganiseerd. Het probleem bij dergelijke evenementen is echter altijd dat er beperkt plaats is en dat het jubileum dus niet samen met zo’n grote groep van actieve vrijwilligers gevierd kan worden. Maar we willen jullie wel bij deze dag betrekken en jullie impact zichtbaar maken. Dat willen we voor elkaar krijgen door jullie te vragen een persoonlijke boodschap en/of je favoriete foto op te sturen! Tijdens het jubileum op 28 juni wordt er een visualisatie gemaakt van de ingezonden boodschappen en foto’s zodat alle aanwezige ‘professionals’ en beleidsmakers beseffen hoeveel vrijwilligers zich dagelijks inzetten voor het NEM door soorten te tellen. Ook tijdens aankomende evenementen van de bij SoortenNL aangesloten organisaties gaan we jullie input tonen.
Doe je ook mee? Om jouw bijdrage te delen, ga je naar de website van SoortenNL. Je kunt je boodschap insturen door de volgende zin af te maken:
“Ik tel (vlinders / vissen / hommels / vleermuizen / etc.), omdat ….”.
Het uploaden van de mooiste foto van ‘jouw’ soort kan eenvoudig via de upload button. Hoe meer inzendingen we straks kunnen delen, des te groter de impact. Doe ook mee en laat zien dat je meetelt!!
Met vriendelijke groet,

Team Meetnetten
T. algemeen (+31) 0317 467346, direct (+31) 0317 467328 (Ingeborg)/ (+31) 0317 467343 (José)
E. meetnet@vlinderstichting.nl

Adres  
Mennonietenweg 10      
Postbus 506
6700 AM  Wageningen
www.vlinderstichting.nl 

Foto: Arie van de Graaf