Tijd voor verandering; een afscheid en een oproep

Onze voorzitter, Jaap Graveland, en zijn vrouw wonen nu zestien jaar met veel plezier in de Krimpenerwaard. Ze wonen prachtig, de wisseling van de seizoenen in de vogel- en bloemrijke tuin verveelt nooit en zij zetten zich met plezier in voor diverse clubs en verenigingen. En toch verhuizen ze eind oktober naar Hengelo in de Gelderse Achterhoek. Ze waren toe aan verandering, weer iets nieuws opbouwen op een rustiger plek. De Achterhoek is natuurlijk prachtig. Grutto’s, smienten en krabbenscheer zie je er nauwelijks, maar middelste bonte specht, oehoe en bosanemoon maken dat draaglijk.

De NVWK is een springlevende vereniging, maar het vertrek van twee bestuursleden in korte tijd (Frans van der Storm stopt in maart 2025, na negen jaar bestuurswerk) vraagt natuurlijk wel om actie. De NVWK is vanuit de basis van inventarisaties, excursies, landschapsonderhoud enz. steeds meer gaan doen aan samenwerking en overleg met overheden en terreinbeheerders, maar dat gaat knellen: een dag heeft maar 24 uur en er is meer dan NVWK. Daarom besprak het bestuur of ze deelname aan allerlei overleg niet moeten gaan beperken om meer tijd over te hebben voor ‘de basis’, het helpen van de werkgroepen, de leden die buiten bezig zijn, het werven van nieuwe leden voor een nog sterkere vereniging. Op de ALV vertelden ze erover. Dit gesprek gaat nog door.
Ondertussen is besloten om een opvolger voor Jaap te zoeken in het bestuur van het Natuurbeheercollectief. Dat is een mooie samenwerking van boeren (Weidehof), burgers (NVWK) en een terreinbeheerder (ZHL) voor het beheren van natuur, deels met agrarisch medegebruik. In deze tijd van verdeeldheid willen we dat koesteren.
Jaap roept je uitdrukkelijk op om na te denken over een bestuursfunctie. Hij vraagt met name leden die veel buiten bezig zijn, met inventariseren van vogels, planten, enz., met landschapsonderhoud, met excursies, om dit serieus te overwegen. Want die inzet zorgt voor een mooie mix in het bestuur. Heb je interesse, of heb je vragen, neem contact op met Frans: info@nvwk.nl of 06 55812250.
Voor de vereniging. De NVWK rekent op je!

Cartoon door Gert Blom

Hoor je jonge ransuilen? Geef het door aan ons

Ondanks dat het vanwege de langdurige regenval geen top-broedseizoen van de uilen lijkt te worden, hopen we als werkgroep toch op een aantal ransuilmeldingen.

Het eerste broedgeval hebben we al in ons vizier. Daarover meer komend najaar. Dan schrijven we gezamenlijk een artikeltje voor de Waardvogel over dit specifieke broedgeval.

Het geluid van roepende jonge ransuilen is van ver te horen. Hoe ouder ze zijn, hoe harder ze gaan roepen. Het geluid wordt omschreven als een piepende schommel. Hieronder kun je het geluid beluisteren, opgenomen door Miranda van den Dool.

Ook op youTube zijn geluiden te vinden. Kijk voor meer info ook eens op onze uilenpagina: Uilenwerkgroep – NVWK.

Foto header, jonge ransuil door Huig Bouter

Brief van NVWK aan GS over het woningbouwprgramma

Op 6 maart jl. hebben de Provinciale Staten van Zuid-Holland het Ruimtelijk Voorstel in het kader van de Ruimtelijke puzzel vastgesteld. Behoudens twee grote woningbouwlocatie te weten Gnephoek te Alphen aan den Rijn en Sliedrecht-Noord, is woningbouw beperkt tot een straatje erbij (maximaal 50 woningen). Een buurtje erbij bleek onbespreekbaar..

Vervolgens komt er op 12 maart 2024 een brief van Gedeputeerde Staten over een besluit tot vaststelling van het Woningbouwprogramma Midden-Holland. En wat lezen we daar?  De provincie heeft nog geen besluit genomen over de volgende locaties:
– Bergambacht-Oost, 350 woningen;
– Krimpen aan de Lek-West, 120 woningen;
– Schoonhoven-Hofland 270 woningen;
– Haastrecht-Zuid / -Bilwijk,130 woningen.

Toch bijzonder op 6 maart 2024 besluiten maximaal een straatje erbij en dan op 12 maart 2024 de hiervoor genoemde bouwlocaties niet afwijzen, maar in beraad houden. Formeel misschien wel verklaarbaar, maar niet uit te leggen, eerst niet en dan toch misschien maar wel. Reden voor de NVWK om op 7 mei 2024 een brief  aan Gedeputeerde Staten te sturen waarin we onze verbazing hebben geuit.

Opmerkelijk is dat op de bij de brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat van 9 april 2024 behorende afwegingskaart, de Krimpenerwaard vanwege de bodemdaling is aangeduid als: (bouwen) Nee, tenzij. Ook daar hebben we in de brief van 7 mei jl. aan G.S. op gewezen.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard neemt blijkens de Raadsinformatiebrief van 14 mei 2024 de hiervoor weergegeven afwegingskaart van de minister van I&W voor kennisgeving aan. Het college van b. en w. stelt zich op het standpunt dat vitaliteit (wat dat ook moge zijn) een belangrijke uitzondering is in het kader van: (bouwen) Nee, tenzij. Zo’n brief van de minister is weliswaar (nog) geen wet, maar daar zo makkelijk aan voorbij gaan, daar kunnen wij niet bij.

De NVWK is niet tegen woningbouw. Een straatje erbij snappen we, bouwen voor je eigen starters, bouwen voor je eigen ouderen snappen we ook. Maar dan houdt het ook op. Er wordt niet gebouwd voor bijvoorbeeld inwoners van Rotterdam. Die willen ook wel ergens kunnen recreëren en dat kan dan prima in de Krimpenerwaard. We zijn van mening dat het unieke open veenweide landschap van de Krimpenerwaard bescherming behoeft.


Foto header: Pixabay

Hieronder de brief van de NVWK aan GS

De NVWK organiseert 25 mei een informatiemarkt en stekjesmarkt

Altijd al benieuwd geweest wat de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK) doet? Een keer gallen willen zoeken of vogels willen kijken? Kom dan kennismaken en kijken. Op 25 mei staat de NVWK met haar werkgroepen van 10 tot 15 uur samen met de stekjesmarkt bij de Hendrikshoeve in het Loetbos.

De NVWK wilde graag een keer laten zien wat al haar werkgroepen doen. En voor het derde jaar op rij organiseert een aantal enthousiaste leden de breed gewaardeerde stekjesmarkt. Een mooie aanleiding om een en ander te combineren in een NVWK informatie- en stekjesmarkt op 25 mei bij de Hendrikshoeve.

Ruim 63 jaar bestaat de vereniging, die zich inzet voor de natuur in de Krimpenerwaard. Ooit is begonnen vanuit de bescherming van weidevogels. Ondertussen kent de vereniging nu zeker tien verschillende werkgroepen en bijna 1.000 leden.

De stekjesmarkt was in 2022 en 2023 een groot succes. Veel zelf opgekweekte vooral inheemse plantjes vonden voor een klein prijsje hun weg naar de tuinen. Daar hopen we dit jaar ook weer op. De opbrengst van de stekjesmarkt komt ook dit jaar ten goede aan de aanschaf van diverse materialen voor de NVWK.

Naast de stekjesmarkt zullen dit jaar voor het eerst de werkgroepen van de NVWK zich presenteren. Elke werkgroep laat het eigen materiaal zien en geeft een beeld van haar activiteiten. Om er enkele te noemen: de weidevogelwerkgroep, de landschapswerkgroep, de vlinders- en libellenwerkgroep en de uilenwerkgroep.

Ook bieden we tussen 10 en 15 uur mini-excursies aan voor jong en oud. Zo kan je vogels kijken, gallen zoeken en is er een orchideeënexcursie. Inschrijven kan ter plekke. Maar wil je verzekerd zijn van een plek, stuur dan een mailtje naar info@nvwk.nl. Houd de socials in de gaten voor het programma.

Er is ook een algemene stand van de vereniging, er zullen nestkasten te koop zijn en zijn er drankjes en hapjes met streekproducten beschikbaar. Bezoekers kunnen dus breeduit kennismaken met de NVWK als vereniging.

De uilenwerkgroep presenteert zich; v.l.n.r. kerkuil, steenuil, ransuil

Enne.. de NVWK telt bijna 1.000 leden. Wij verwachten tijdens de informatiemarkt het 1.000e lid in te schrijven. Dat gaat niet ongemerkt aan je voorbij…

Kortom, plan een bezoek op 25 mei aan de Hendrikshoeve, Loet 4, 2941 LB Lekkerkerk. Kom met de fiets of parkeer op een van de P-plaatsen langs de Kerkweg. Het is zeker de moeite waard!

Hoor je jonge ransuilen? Geef dat door!

De ransuil is een stille uil. De roep van de jonge ransuilen daarentegen is van ver hoorbaar. Voor de uilenwerkgroep is het daarom nú de beste tijd om de uilskuikens te inventariseren. Helpt u mee?

Ransuilen zijn lastig te inventariseren. Hun uilskuikens roepen juist heel veel. Dat geluid is op windstille avonden goed te horen. De jonge ransuilen zitten in bomen in de buurt van het nest en roepen om de tien à twintig seconden.

Hun bedelroep is het best te vergelijken met het snerpende geluid van een ongeoliede piepende schommel. Het langgerekte ieeeee – ieeeee gaat maar door. Jonge ransuilen beginnen te roepen als de schemering begint. Zo laten ze hun oudervogels weten waar het eten naartoe moet.

Via het volgende geluidsfragment gemaakt door Miranda van den Dool is het geluid goed te horen.

Meer inzicht krijgen in de aantallen ransuilen in de Krimpenerwaard is belangrijk om de soort te kunnen beschermen. Voor ons als uilenwerkgroep is het nu de beste tijd om de jonge ransuilen te inventariseren. Helpt u ons daarbij? Als u uilskuikens hoort bedelen in uw omgeving, geef dit dan alstublieft door aan de werkgroep. E-mail: uilenwerkgroep@NVWK.nl, of telefoon: 06 115 682 98 (Lilian)

Belangrijk! Het welzijn en de bescherming van de uilen staat bij ons altijd op de eerste plaats. Uw melding wordt daarom nooit openbaar gemaakt.

Foto header; ransuiltakkeling door Huig Bouter

Ruimtelijke Puzzel provincie Zuid-Holland – Woningbouw in de gemeente Krimpenerwaard


De Ruimtelijke Puzzel is een traject dat is gestart door het Rijk. Het Rijk vraagt iedere provincie om nationaal gestelde opgaven en doelen ruimtelijk te vertalen, deze in te passen en te combineren met bestaande provinciale en lokale opgaven.
Op 6 maart 2024 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland het Ruimtelijk Voorstel in het kader van de Ruimtelijke Puzzel vastgesteld. Het besluit is aan minister De Jonge toegestuurd.
In de Waardvogel van februari 2024 stond een uitgebreid artikel van Joke Colijn over het Groene Hart Pact; meer regie op toekomstige ontwikkelingen Groene Hart. De NVWK heeft het Groene Hart Pact in het kader van de Ruimtelijke Puzzel onder de aandacht van Provinciale Staten gebracht.
Voor woningbouw zijn in de Ruimtelijke Puzzel van de provincie Zuid-Holland twee nieuwe grote locaties aangewezen. Het gaat om 2.500 woningen in Sliedrecht Noord en 5.500 woningen in de Gnephoekpolder te Alphen aan den Rijn. Daarnaast wordt aan de rand van een dorp of stad een straatje erbij mogelijk van maximaal 50 woningen.

Over de woningbouwplanning van de gemeente Krimpenerwaard blijft te veel onduidelijkheid bestaan zolang niet transparant is met ingang van welke datum en plannen de extra 4000 gaan tellen. Duidelijk is wel dat de gemeente meer wil bouwen dan voor de eigen woningbehoefte nodig is en voorlopig lijkt het erop dat die 4.000 komen bovenop wat de afgelopen jaren al is gebouwd en/of nog in realisatie is. Anders dan de woonvisie van de gemeente Krimpenerwaard ondersteunt de NVWK maximaal een straatje erbij. Wij pleiten voor het behoud van het unieke open veenweidelandschap. In onze provincie met de hoogste bebouwingsdichtheid is juist een gebied waar ook omringende stedelingen op verhaal kunnen komen, van vitaal belang. De Krimpenerwaard wordt als zodanig niet voor niets als kroonjuweel aangeduid.

Bij de vaststelling van het Ruimtelijke Voorstel hebben Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten nog wel gevraagd met een impactanalyse voor wonen en werken te komen. Als input voor die impactanalyse heeft de NVWK op 3 april 2024 een brief aan Gedeputeerde Staten gestuurd met onze hiervoor vermelde bevindingen over woningbouw in de gemeente Krimpenerwaard.

Wat betekent dat nu voor de gemeente Krimpenerwaard?
De gemeente Krimpenerwaard wil volgens de Woonvisie van 3 juli 2023, 4.000 woningen bouwen.
Over die 4.000 woningen hebben we de nodige bedenkingen:
– 4.000 woningen is meer dan voor de eigen behoefte;
– de eigen behoefte is volgens de provincie 1.800 woningen;
– de gemeente gaat in de Woonvisie uit van Primos cijfers uit 2019 (2.700 huishoudens) in
  plaats van recentere Primos cijfers uit 2022 (1.090 huishoudens);
– de Woonvisie geldt voor de periode 2023-2028, met een doorkijk naar 2040. Wat is dan de
  startdatum? Zijn de reeds gebouwde woningen al dan niet inbegrepen?
– onduidelijk is of de lopende planontwikkelingen, zomaar circa 900 woningen, wel of niet
  zijn inbegrepen in de 4.000 woningen;
– op 11 januari 2024 heeft de gemeente Krimpenerwaard voor zes locaties
  intentieovereenkomsten gesloten; ontwikkelingen die verder gaan dan een straatje erbij;
– volgens cijfers van het Centraal Planbureau voor de Statistiek zijn er in de periode januari
  tot en met januari 2024 al 1.305 woningen gebouwd;
– de 4.000 woningen zouden – aldus de gemeente – nodig zijn om de Krimpenerwaard vitaal
  en de voorzieningen op peil te houden. Wat is vitaal? In bijvoorbeeld Berkenwoude is geen
  winkel meer te vinden, toch wonen velen daar met veel plezier en er is een florerend
  verenigingsleven.


 [M2]

NVWK pleit voor behoud buitendijks ‘oerbos’

Op 13 februari was er een dialoogtafel van de gemeente Krimpenerwaard over de ontwikkeling van de buitendijkse IHC-locatie (rood omlijnd) te Krimpen aan de Lek. Voor de derde keer stelt een ontwikkelaar een plan op voor woningbouw en recreatie, waarbij een 4 ha oud bosje met het karakter van oerbos zal verdwijnen. Het is zeer vogelrijk, kinderen bouwen er hutten (waar zie je dat nog!), bewoners wandelen er een rondje.

Allereerst was er een presentatie van de ontwikkelcombinatie DBL. Uit piepschuimsessies is naar voren gekomen dat in elk geval het iets hoger gelegen deel van het IHC-bos volgens de plannen van DBL zal worden bebouwd. DBL verwacht in april 2024 de eerste stedenbouwkundige schets.

Daarna was er een presentatie van de heer Marckmann van MooiCrempene (met 600 handtekeningen van ondersteuners). Het plan van MooiCrempene is hieronder weergegeven Het plan van MooiCrempene gaat uit van behoud van het IHC-bos.

Op initiatief van MooiCrempene gaf emeritus professor klimaat Pier Vellinga een presentatie over het beleid mbt waterveiligheid. In principe is bebouwing volgens het nieuwe beleid niet toegestaan, maar Rijkswaterstaat beslist pas op basis van een concreet plan. Anders beslist, is bebouwing hier niet toegestaan.

Geel is het gebied waar gebouwd mag worden, blauw gebied mag niet bebouwd worden

Op initiatief van MooiCrempene gaf emeritus professor klimaat Pier Vellinga een presentatie over het beleid mbt waterveiligheid. In principe is bebouwing volgens het nieuwe beleid niet toegestaan, maar Rijkswaterstaat beslist pas op basis van een concreet plan. Anders beslist, is bebouwing hier niet toegestaan.

Joke Colijn van de NVWK hield een gloedvol betoog voor behoud van het IHC-bos. Een uniek ooibos, dat verder niet voorkomt in de Krimpenerwaard. Ze heeft een rapport laten opstellen “De ongelooflijke rijkdom van het bos aan de rivier”, waarin volgens een internationaal gebruikte methode de waarde van het bos wordt berekend.

Het rapport is hier te downloaden: 

Het rijk heeft samen met de provincies in 2020 de Nationale Bossenstrategie opgesteld. Doel: 37.000 ha meer bos in Nederland. De provincie heeft dit uitgewerkt in een provincieplan. Onderdelen van het plan: extra bosaanplant en verplichte compensatie (herplanting) bij het kappen van bos. https://www.zuid-holland.nl. De gemeente Krimpenerwaard wil 10% meer bomen in de gemeente en deelt daarom bomen uit aan bewoners. Het kappen van bos is dus in schrille tegenspraak met het algemene beleid van het rijk, provincie en gemeente.

We blijven het proces kritisch volgen!

Foto header: IHC-bos, door Jaap Graveland

Eindejaarsplantenjacht

Ga je mee op plantenjacht? Stef van Walsum organiseert donderdag 28 december een plantenjacht-excursie in Berkenwoude. Struinend door de dorpskern van Berkenwoude proberen we in een uur tijd zo veel mogelijk bloeiende plantensoorten te vinden. Deze excursie is onderdeel van de Eindejaars Plantenjacht, een evenement dat FLORON jaarlijks organiseert van 1e kerstdag tot 3 januari.

Waar: Berkenwoude
Organisator: Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard & FLORON
Datum: 28 december, 10:00 uur
Verzamelen: bij de ingang van cultureel centrum de Zwaan in Berkenwoude (Kerkweg 2). Op het startpunt is voldoende parkeergelegenheid aanwezig.
Contactpersoon: Stef van Walsum (walsum@floron.nl). Aanmelden is niet nodig.

Foto header: paarse dovenetel door Stef van Walsum