Kennisdag Boerenlandvogels Zuid-Holland 12 oktober 2023

Deze Kennisdag is bedoeld voor collectieven en agrariërs, voor particuliere grondbezitters, terreinbeheerders, natuurbeheerders, faunabeheerders, vrijwilligers en andere betrokkenen bij boerenlandvogels.

Het programma bestaat uit een plenaire opening met daarna een aantal workshops voor en na de lunch, een afsluiting en een borrel. Er is daarnaast genoeg tijd voor netwerken. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere mozaïekbeheer, akkervogels, kuikenoverleving en monitoring.

Het Actieplan Boerenlandvogels Zuid-Holland zet in op het behoud en toename van akker- en weidevogels. Dit is een samenwerking tussen provincie Zuid-Holland, de agrarische collectieven verenigd in BoerenNatuur Zuid-Holland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap, LTO Noord, de waterschappen Zuid-Holland, Hollands Particulier Grondbezit, Faunabeheereenheid Zuid-Holland, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en de vrijwilligers vertegenwoordigd in de Groene Motor.

Inloop vana 9.30. Aanmelden kan via deze link. Voor meer informatie kun je contact opnemen met: Mellanie Vellekoop, tel 0620509269.

Toekomst voor Natuur, afl. het geheim van vrijwillige natuurbescherming

‘Toekomst voor Natuur’ brengt spraakmakende verhalen over natuur en natuurbescherming in de Lage Landen. Men leert inspirerende mensen beter kennen en krijgt een kijkje achter de schermen van natuurliefhebbers. De host van deze podcast, Anthonie Stip, gidst je in elke aflevering door een natuuronderwerp, met oog voor geschiedenis en achtergronden. Deze podcast wordt geproduceerd door De Vlinderstichting. Nieuwe afleveringen verschijnen elke twee weken op zaterdag.

In deze aflevering is onze voorzitter, Jaap Graveland, te gast. Hij vertelt over de bezieling, de kracht en het belang van de vrijwillige natuurbeschermers: de tienduizenden tellers, herstellers en vertellers. De NVWK is een grote natuurwerkgroep met veel tellers en onze tellingen zijn onmisbaar voor het beleid en beheer van overheden en terreinbeheerders. Jaap werkt ook bij de overheid aan informatievoorziening over natuur. Dus gaat het gesprek ook over de rol van de overheid. Het is een leuk en informatief gesprek geworden, maar oordeel zelf en laat weten wat je er van vindt!

Hier is de link naar de podcast.

Zoekmachine onthult dat mensen wereldwijd na zo’n twee weken lockdown massaal deze nieuwe hobby omarmden

En die hobby is… vogeltjes voeren.

Tijdens de wereldwijde coronapandemie zaten we allemaal door beperkende maatregelen aan huis gekluisterd. Veel mensen gingen daarom maar op zoek naar nieuwe hobby’s en bezigheden om zo de tijd de doden. In een nieuwe studie hebben onderzoekers ontdekt dat de lockdowns bij veel mensen een grappige nieuwe interesse hebben gewekt. Want ineens merkten we massaal de vogeltjes in de achtertuin op – en begonnen we te googelen hoe we die het beste konden bijvoeren.

Lees hier het bericht van Scientas verder.

Foto header door Huig Bouter

Zwart weeskind zoekt gezelligheid

Het zwart weeskind is een grote nachtvlinder die aan een forse opmars bezig is. Het was een zeldzaamheid, maar tegenwoordig is deze vlinder verspreid door het hele land te vinden. Je kunt ze lokken met smeer, maar ook kun je op zoek gaan naar plekken waar ze overdag rusten. Daar vind je soms tientallen zwart weeskinderen bij elkaar.

Lees hier het bericht van De Vlinderstichting.

Foto header door Huig Bouter

Gezondheidsrisico: Alsemambrosia vaak in tuinen gevonden, dus haal hem nu weg

De hooikoortsplant Alsemambrosia neemt nog steeds toe in Nederland. In 2022 was 60% van alle meldingen afkomstig uit particuliere tuinen. En dat is slecht nieuws voor iedereen die last heeft van hooikoorts, want deze plant bloeit laat en verlengt het hooikoortsseizoen met twee maanden. Voer je de vogels in je tuin? Check dan of Alsemambrosia opkomt, verwijder de plant en geef je waarneming door.

Lees hier het gezamenlijke bericht van FLORONLUMCNederlandse Voedsel- en WarenautoriteitPollennieuws/Flora van NederlandWageningen University & Research

Foto header door Arnold van Vliet

Let op scheefbloemwitjes

Libellen worden verdeeld in twee groepen, de juffertjes, vaak klein en slank, en de ongelukkig gekozen naam ‘echte libellen’ die groter en forser zijn. Van die laatste groep zijn de glazenmakers de komende tijd volop te zien. Dit zijn die grote libellen die als helikopters manoeuvreren in de lucht om mugjes, vliegen en vlinders te vangen. We stellen een aantal algemene glazenmakers aan u voor.

Lees hier het bericht van De Vlinderstichting verder.

Foto header door Harry Verkerk

Glazenmakertijd

Libellen worden verdeeld in twee groepen, de juffertjes, vaak klein en slank, en de ongelukkig gekozen naam ‘echte libellen’ die groter en forser zijn. Van die laatste groep zijn de glazenmakers de komende tijd volop te zien. Dit zijn die grote libellen die als helikopters manoeuvreren in de lucht om mugjes, vliegen en vlinders te vangen. We stellen een aantal algemene glazenmakers aan u voor.

Lees hier het bericht van De Vlinderstichting verder.

Foto header: paardenbijter door Huig Bouter

Honderden gamma-uiltjes tijdens Tuinvlindertelling

En laat dat nou net een soort zijn die niet op onze algemene dagvlinderlijst van de telling staat. Enfin, de weersvoorspellingen waren goed: een zonnig weekend. En het is de tijd van het jaar dat de zomergeneratie vlinders zich laat zien. De juiste ingrediënten voor onze jaarlijkse Tuinvlindertelling afgelopen weekend (vrijdag 7 tot en met zondag 9 juli). Dit jaar zijn er 52.533 vlinders geteld.

Lees hier het bericht van De Vlinderstichting verder.

Foto: gamma-uiltje door Maria Kuijf

Natuur- en milieuorganisaties doen aanbevelingen voor duurzame landbouw

Natuur- en milieuorganisaties roepen minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op om voor Prinsjesdag te komen met een eigen kabinetsplan, dat de landbouw naar een toekomst brengt die past binnen ecologische grenzen. Zij doen vanwege de grote urgentie ook een twintigtal aanbevelingen.
Komende donderdag debatteert de Tweede Kamer met de minister over het klappen van het landbouwakkoord.

Lees hier het bericht van Vogelbescherming verder.

Foto header: Maria Kuijf

De ongelooflijke rijkdom van het bos aan de rivier

Ecosysteemdiensten, natuur- en maatschappelijke waarden van het IHC-bos

Eind 2020 ‘ontdekten’ wij op aangeven van boswachter Hans Zantinge het buitendijkse IHC-bos bij Krimpen aan de Lek. Hoe was het toch mogelijk dat we van het bestaan niet wisten?? We hadden hiermee een ooibos in de Krimpenerwaard, barstend van de natuurwaarden die nog nooit waren geïnventariseerd! Met een ongelooflijke dichtheid aan zangvogels waardoor zeker voor en in de broedtijd horen en zien je vergaat. Ze blíjven maar doorzingen, het is er eigenlijk altijd feest. De bomen groeien er tot in de hemel en kinderen bouwen er nog hutten. En dan dat pad, uitkomend aan de brede rivier – je waant je zo een eeuw terug in de tijd met de Lek klotsend aan je voeten: dat dit nog bestaat!

Na de eerste euforie werd al snel de bedreiging duidelijk: de gemeente Krimpenerwaard wil er bouwen. Het terrein is al decennia in eigendom van scheepsbouwer IHC. Het heeft een met industrieel afval vervuilde bodem die destijds is afgedekt. IHC nam het terrein niet zelf in gebruik, waardoor er een ooibos kon groeien. Ooibossen ontstaan op natuurlijke manier op natte plekken langs de grote rivieren. ‘Ooi’ is een oud woord voor nat terrein nabij een rivier. De rivier voert zaden aan en ontkiemde bomen groeien er snel, tegen de verdrukking in, want ze moeten overstromingen én droogte kunnen verdragen. Tijdens hoogwater breekt een ooibos de golfslag, waardoor de dijken minder hebben te lijden. Op de bomen groeien verschilllende soorten mossen die afhankelijk zijn van overstroming. De ondergroei varieert van ruige brandnetel- en bramenvlakten, tot waterminnende vegetaties zoals gele lis, watermunt, moeraszegge en in ons geval ook spindotters. Ooibossen zijn zeer rijk aan vogels in ongekend hoge aantallen. Hoe ouder het bos, hoe gevarieerder de vogelwereld. IHC wilde het bos wel verkopen. Het was zaak om ons snel te verdiepen!

Dat hebben we nu al bijna drie jaar lang gedaan met diverse inventarisaties, en met hulp van Bomendienst idverde, die werkt met het programma i-Tree Eco. Aan de hand van allerlei metingen die door vrijwilligers van de NVWK zijn uitgevoerd, is een rapport opgesteld dat per jaar de waarde van levende bomen laat zien als we denken aan de zogenaamde ecosysteemdiensten zoals afvangen en vastleggen van CO2, afvangen van luchtverontreinigende stoffen, opslag van water. Kortom: bomen leveren een wezenlijk aandeel in het oplossen van de grote problemen van deze tijd.

De plannen voor bebouwing zijn na corona nieuw leven ingeblazen: een consortium van drie projectontwikkelaars heeft zich gemeld. De bouwers houden op 23 juni ter locatie van het bos een ‘informatieve inloop’ van 16.00-19.00 uur. Wij zijn erbij en bieden het bijgaande rapport aan;