Tijd voor verandering; een afscheid en een oproep

Onze voorzitter, Jaap Graveland, en zijn vrouw wonen nu zestien jaar met veel plezier in de Krimpenerwaard. Ze wonen prachtig, de wisseling van de seizoenen in de vogel- en bloemrijke tuin verveelt nooit en zij zetten zich met plezier in voor diverse clubs en verenigingen. En toch verhuizen ze eind oktober naar Hengelo in de Gelderse Achterhoek. Ze waren toe aan verandering, weer iets nieuws opbouwen op een rustiger plek. De Achterhoek is natuurlijk prachtig. Grutto’s, smienten en krabbenscheer zie je er nauwelijks, maar middelste bonte specht, oehoe en bosanemoon maken dat draaglijk.

De NVWK is een springlevende vereniging, maar het vertrek van twee bestuursleden in korte tijd (Frans van der Storm stopt in maart 2025, na negen jaar bestuurswerk) vraagt natuurlijk wel om actie. De NVWK is vanuit de basis van inventarisaties, excursies, landschapsonderhoud enz. steeds meer gaan doen aan samenwerking en overleg met overheden en terreinbeheerders, maar dat gaat knellen: een dag heeft maar 24 uur en er is meer dan NVWK. Daarom besprak het bestuur of ze deelname aan allerlei overleg niet moeten gaan beperken om meer tijd over te hebben voor ‘de basis’, het helpen van de werkgroepen, de leden die buiten bezig zijn, het werven van nieuwe leden voor een nog sterkere vereniging. Op de ALV vertelden ze erover. Dit gesprek gaat nog door.
Ondertussen is besloten om een opvolger voor Jaap te zoeken in het bestuur van het Natuurbeheercollectief. Dat is een mooie samenwerking van boeren (Weidehof), burgers (NVWK) en een terreinbeheerder (ZHL) voor het beheren van natuur, deels met agrarisch medegebruik. In deze tijd van verdeeldheid willen we dat koesteren.
Jaap roept je uitdrukkelijk op om na te denken over een bestuursfunctie. Hij vraagt met name leden die veel buiten bezig zijn, met inventariseren van vogels, planten, enz., met landschapsonderhoud, met excursies, om dit serieus te overwegen. Want die inzet zorgt voor een mooie mix in het bestuur. Heb je interesse, of heb je vragen, neem contact op met Frans: info@nvwk.nl of 06 55812250.
Voor de vereniging. De NVWK rekent op je!

Cartoon door Gert Blom