Vogelwerkgroepen

De Krimpenerwaard is als een groene oase in de Randstad waar talloze vogels hun toevlucht zoeken. Niet voor niets is de NVWK ooit enkel als vogelwerkgroep begonnen.

In de natte polders van de Krimpenerwaard zijn in het voorjaar en de zomer nog steeds volop weidevogels te vinden, die in het najaar plaats maken voor duizenden overwinterende eenden en ganzen. De talloze kleine landschapselementen in de regio, zoals pestbosjes en veenputten zorgen voor variatie in habitats die ook veel andere vogelsoorten aantrekken. Zelfs de vele lintbebouwing, die vooral bestaat uit boerenerven, biedt een woonplaats voor schaarse soorten als spotvogel en steenuil. Aan de grenzen van de Krimpenerwaard bieden rietvelden en moerasbossen langs de Hollandsche IJssel en Lek broedplekken voor allerlei moerasvogels en de grote rivieren zelf hebben in de winter grote aantrekkingskracht op watervogels. Tijdens de trekperiode gebruiken veel vogels de Lek als oriëntatiepunt en om die reden heeft de NVWK op de Lekdijk bij Bergambacht een trektelpost opgericht, de plek die inmiddels goed is gebleken voor het grootste aantal waargenomen vogelsoorten in de Krimpenerwaard. Dankzij de actieve inzet van leden van de NVWK worden broed-, trek- en wintervogels in de Krimpenerwaard nauwlettend geïnventariseerd en worden waar nodig beschermingsmaatregelen genomen. De grote groep waarnemers merkt bovendien regelmatig zeldzame soorten op in de waard, die meestal snel worden gemeld via krimpen.waarneming.nl en de social media. Vanuit de vogelwerkgroep worden allerlei vogelgerelateerde activiteiten georganiseerd, zoals excursies naar mooie locaties binnen en buiten de Krimpenerwaard, vogelwedstrijden zoals de jaarlijkse Big Birding Day, diverse soorten tellingen en meer.

Verschillende vogelgerelateerde onderwerpen in de Krimpenerwaard verdienen volgens ons extra aandacht en daarom zijn er specifieke werkgroepen rond bepaalde onderwerpen, die allen hun eigen coördinator hebben. Het gaat hierbij om de roofvogelwerkgroepuilenwerkgroepweidevogelwerkgroepwintervogelwerkgroepzwaluwenwerkgroep en erfvogelwerkgroep.

Alle activiteiten die vallen onder de vogelwerkgroep zijn gratis* toegankelijk voor leden en we zijn altijd op zoek naar meer enthousiaste, actieve vrijwilligers. U kunt voor specifieke activiteiten altijd contact opnemen met de desbetreffende coördinator. Hieronder volgt een beknopt overzicht van enkele activiteiten van de vogelwerkgroep: 

Vogelexcursies

Een aantal keer per jaar worden vogelexcursies georganiseerd, waarbij we vogels gaan kijken in gebiedjes binnen en buiten de Krimpenerwaard. Deze excursies vinden meestal plaats op zaterdagen, maar in de zomer zijn er ook af en toe doordeweekse zomeravondwandelingen. Afhankelijk van de bestemming verzamelen we op locatie of op één van de vaste verzamelplaatsen in Stolwijk of Krimpen aan den IJssel. De excursies en alle belangrijke details worden aangekondigd in de Waardvogel.
Een aantal keer per jaar worden vogelexcursies georganiseerd, waarbij we vogels gaan kijken in gebiedjes binnen en buiten de Krimpenerwaard. Deze excursies vinden meestal plaats op zaterdagen, maar in de zomer zijn er ook af en toe doordeweekse zomeravondwandelingen. Afhankelijk van de bestemming verzamelen we op locatie of op één van de vaste verzamelplaatsen in Stolwijk of Krimpen aan den IJssel. De excursies en alle belangrijke details worden aangekondigd in de Waardvogel.
Wil je kunnen bijhouden welke soorten je hebt gezien? Heb je de papieren versie niet bij de hand? Niet getreurd, je kunt de streeplijst downloaden en waargenomen soorten aanvinken in het bestand. Sla het bestand op onder een nieuwe naam…

NVWK_streeplijst invulbaar

Vogelcursussen

Bijna jaarlijks wordt er een vogelcursus georganiseerd voor beginners of gevorderden, bestaande uit een viertal theorieavonden en een viertal praktijkexcursies. Bij de beginnerscursus wordt tijdens de theorieavonden aandacht besteed aan wintervogels, tuin- en struweelvogels, roofvogels en kraaien, en moerasvogels. Elke avond worden zo’n 15 soorten in detail besproken en komen nog eens 15 soorten kort ter sprake. In combinatie met korte opdrachten met het vogelboek worden ook praktische vaardigheden getraind die gemakkelijk in het veld kunnen worden toegepast. Er is altijd veel animo voor de vogelcursussen, dus als u wilt meedoen, houdt dan de Waardvogel goed in de gaten en meld uzelf snel aan om niet op de reservelijst te belanden.

* Aan de vogelcursus kunnen minimale kosten verbonden zijn.

Tellingen en inventarisaties

In de Krimpenerwaard worden diverse typen tellingen en inventarisaties uitgevoerd, waarvan sommige jarenlang lopen en andere een meer incidenteel karakter hebben. Trekvogel- en wintervogeltellingen vallen onder de desbetreffende werkgroepen, maar er worden ook bijvoorbeeld slaapplaatstellingen en broedvogelinventarisaties georganiseerd. Meestal worden de gegevens beschikbaar gesteld aan het Zuid-Hollands Landschap en Sovon Vogelonderzoek Nederland om een bijdrage te leveren aan landelijke projecten. Alle leden van de NVWK kunnen meedoen aan de tellingen en er zijn altijd meer tellers nodig. Als u mee wilt doen, neem dan contact op met de vogelcoördinator.
Meer weten over het belang van onze inzet? Zie dit bericht.

Competities

Wie houdt niet van een beetje competitie? Het komt bij de NVWK het groepsgevoel altijd ten goede. Niet alleen wordt het vogelen er spannender door, er worden ook vaker bijzondere soorten ontdekt die altijd snel worden doorgegeven. Elk jaar wordt in eind april/begin mei de Big Birding Day georganiseerd, waarbij verschillende teams van 05.00 uur tot 17.00 uur binnen de grenzen van de Krimpenerwaard proberen zoveel mogelijk soorten te zien. Iedereen kan zich alleen of als team voor deze spannende dag aanmelden bij de vogelcoördinator en zich van zijn of haar meest fanatieke en sportieve kant laten zien. Voor wie niet genoeg heeft aan één dag, wordt eens in de vijf jaar een zogenaamde Race georganiseerd. Het idee hiervoor is hetzelfde, alleen duurt de wedstrijd een jaar en doen de deelnemers hier individueel aan mee. In de jaren 2003, 2008 en 2013 zijn er Races geweest.

Vacant

Coördinator gezocht

We zijn naarstig op zoek naar iemand die de leiding wil nemen over de vogelwerkgroepen. Voor meer informatie zie onze klussenbank.