Wandelingen door de Krimpenerwaard

Te voet de Krimpenerwaard verkennen. Tijd om te kijken naar flora en fauna. De diversiteit, juist ook in de verschillende seizoenen, maakt de Krimpenerwaard tot een juweel. Rinus Anker lanceerde het idee om ‘zijn’ wandelingen te publiceren in de Waardvogel. Naast een heldere routebeschrijving met een bijbehorend kaartje vindt u volop tips over de aanwezige planten en vogels, die u daar kan waarnemen. Aan de eerste vijf wandelingen heeft onze oud-coördinator van de plantenwerkgroep Anton van Jaarsveld zijn medewerking verleend. Daarna is zijn taak overgenomen door de redactie van de Waardvogel. We hopen dat u geniet van de wandelingen in een historisch landschap waar rust en ruimte een belevenis is! (Foto: Berkenwoudse driehoek, Maria Kuijf)

Wandeling 1: Beijersche Polder, Middelblok en Achterbroek

Deze wandeling voert via kenmerkende buurtschappen en tiendwegen door het mooie polderlandschap van de Krimpenerwaard. De duur van de wandeling is – zonder de schuingedrukte uitbreidingen – ongeveer twee uur, de afstand 10 km. Er zijn geen horecavoorzieningen onderweg. Men vindt langs de gehele route geen gelegenheid om te schuilen: denk dus aan het weer voor u vertrekt. (Foto: argusvlinder)

Wandeling 2: Beijersche Polder, Stolwijk, Koolwijk. Zuidbroek en Achterbroek

Dit is een wandeling die kan evenaren met lange afstandwandelingen. U loopt veel via lintbebouwingen en buurtschappen en af en toe over een kade, waar in de zomer brandnetels kunnen staan. U moet over een paar hekken klimmen. De wandeling beschrijft een zomerse situatie. Het startpunt is goed te bereiken met het openbaar vervoer. 

Wandeling 3: Achterbroek en Berkenwoudse Driehoek

De derde wandeling van deze reeks is groener dan groen. Hij gaat vrijwel geheel door gebied zonder bewoning. De basiswandeling is ongeveer 13 kilometer. U kunt nog kleine “uitstapjes” maken over terreinen, die beheert worden door Het Zuid-Hollands Landschap. Ook deze wandeling heeft een zomerse setting.

Wandeling 4: Lekkerkerk, Lek, Wetering, Reekade en Loetbos

Aan de zuidkant van de Krimpenerwaard zijn de polders erg uitgestrekt. In de winter is polder Hoek zeer aantrekkelijk voor grote hoeveelheden ganzen. In het voorjaar is het helofytenfilter in het oostenlijk gedeelte van Polder Hoek een gedekte tafel voor weidevogels en andere trekvogels. U wandelt door afwisselende biotopen; langs de lek, door de polders en door het Loetbos. De afstand is ongeveer 16 km voor de korte en 20 km voor de langere route. U kunt de wandeling iets verkorten door vanaf restaurant De Loet de bus terug te nemen naar Lekkerkerk. (Foto: kolgans door Anita Meelenboer)

Wandeling 5: Molenvliet, Polder Kromme Zijde en Loetbos

Voor de wandelaars die van een wat kortere route houden is deze wandeling van 8,5 km wel geschikt. Hij is goed bereikbaar met de bus. U start dan bij restaurant De Loet, zodat u lekker kunt beginnen en/of eindigen met een kop koffie of thee. 

Wandeling 6: Beijersche bocht, Bergvliet, Bovenkerk en Bilwijkerweg

Kaden zijn oude landschapselementen, die als linten door het landschap lopen. In de middeleeuwen zijn kaden opgeworpen als ontginning van de moerassen. Door de jaren heen hebben kaden diverse functies gehad; waterkering, houtwinning, afscheiding tussen gemeentes en tegenwoordig vaak als wandelpaden. (In de Waardvogel van april 2014 staat een artikel over kaden) Het eerste gedeelte van de wandeling voert over twee van deze kaden. Nadat u de houtkaden verlaten heeft, loopt u via een boerenbuurtschap naar Stolwijk, waar diverse horecagelegenheden zijn. Deze route is ongeveer 10 kilometer. Als u de langere variant neemt, loopt u ongeveer 15 kilometer.

Wandeling 7: Berkenwoudse Boezem, Graafkade, Elserkade en Westeinde

Kneu

De Berkenwoudse driehoek is een juweeltje in het Krimpenerwaardse landschap, maar ook de Berkenwoudse Boezem is een prachtig stukje om te lopen. U komt langs twee eendenkooien. Het laatste stuk van de route gaat door een buurtschap. Dit is een hele mooie wandeling van 12 km. (Foto: kneu door Dirk-Jan van Roest)

Wandeling 8: Opweg, Reekade, Kadijk, Reevlietkade en Slingerkade

Nogmaals een echte kadewandeling. U bewandelt 3 van de 22 kaden die de Krimpenerwaard rijk is. De afstand is 15 kilometer. Er is een kleine parkeergelegenheid langs de Opweg aan het begin van de Reekade. Als u daar begint, verkort u de wandeling met drie kilometer. Wanneer in de winter kleine zwanen in de polder rond de Slingerkade fourageren, is het een aanbeveling om via de Koolwijkse weg terug te gaan. Kleine zwanen zijn erg schuw en zullen snel opvliegen.

Wandeling 9: EZH bos en Krimpenerhout

Het EZH-bos en het Krimpenerhout zijn twee recreatiegebieden, met een parkachtige atmosfeer. Het zijn vogelrijke parken. Zelfs de halsbandparkiet is hier te zien. In de herfst zijn er in het EZH-bos veel paddestoelen te zien. De route is 7 kilometer.

Wandeling 10: Bovenkerk, Kraamvrouwenpad, Boerenlandpad, Schutterskade en Geerpad

We maken een uitstapje naar onze buurman, de Lopikerwaard. Het is een wandeling met prachtige vergezichten en grote rust. Hij is 13 kilometer. Deze wandeling kan niet gemaakt worden tussen 15 maart en 15 juni ivm het broedseizoen van de weidevogels. Op sommige trajecten mag de hond niet mee.

Wandeling 11: Lekkerkerk, polder Schuwagt, Lekdijk, Kooipad

De Bakkerswaal, een in gebruik zijnde eendenkooi, is het hart van deze wandeling. We wandelen voor een groot gedeelte over openbare wegen met autoverkeer, maar ook over een graskade. De afstand is 10 kilometer. In Lekkerkerk zijn diverse horecagelegenheden en langs het Paddenpad staan picknickbankjes. Het begin van de wandeling is prima met de bus te bereiken.


Natuurstruinroutes Ontdek de Krimpenerwaard

screenshot van de website In de Krimpenerwaard
Afbeelding: screenshot van de website IndeKrimpenerwaard.nl

In de Waardvogel van februari 2019, pagina 29, bespraken we de prachtige wandelingen van de natuurstruinroutes. Hieronder vindt u de links waarmee u direct op de website Ontdek de Krimpenerwaard informatie over de wandelingen kunt vinden:

De blauwborstroute

De buizerdroute

De kievitroute

De grote zilverreigerroute

De zwarte sternroute