Lid worden

De NVWK is een vereniging, een vereniging van mensen die belang hechten aan de natuur en milieu in de Krimpenerwaard en die op een of andere manier daaraan een bijdrage willen leveren. Een heel effectieve manier om te laten blijken dat je je inzet voor de Krimpenerwaard is door een lidmaatschap van onze vereniging.

Wij kennen verschillende soorten lidmaatschap:
– het basislidmaatschap ad € 20,- per jaar biedt je toegang tot alle activiteiten van de vereniging: excursies, lezingen, vrijwilligerswerk, vijf keer per jaar de Waardvogel.
– het gezinslidmaatschap ad € 25,- per jaar biedt jou en de leden van je huishouden toegang tot alle activiteiten van de vereniging: excursies, lezingen, vrijwilligerswerk, en per huishouden vijf keer per jaar de Waardvogel.
– het jeugdlidmaatschap ad € 5,- is bedoeld voor jongeren tot 18 jaar zie een zelfstandig lidmaatschap willen. Ook zij hebben toegang tot alle activiteiten en ontvangen de Waardvogel. Zij hebben ook toegang tot de algemene vergadering, maar nog geen stemrecht.
Daarnaast kennen we het cadeaulidmaatschap. Hiermee geef je iemand een origineel cadeau: een jaar lang de Waardvogel en toegang tot alle activiteiten van de NVWK.
Let op: de Waardvogel wordt bezorgd door vrijwilligers in de Krimpenerwaard, in Moordrecht en in een deel van Capelle aan den IJssel. Woon je buiten een bezorggebied, dan ontvang je de Waardvogel per post en brengen we een bijdrage voor de portokosten in rekening.
Het lidmaatschapsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.

Een basislid is een individueel lidmaatschap. Een gezinslidmaatschap is van toepassing op meerdere leden van hetzelfde huishouden. Een jeugdlidmaatschap ga je aan als je nog geen 18 jaar bent en als je een eigen lidmaatschap wilt hebben. NB Ontvang je de Waardvogel op een adres buiten de Krimpenerwaard, Gouda, Moordrecht of Capelle, houd dan rekening met doorberekening van de verzendkosten ad €18,-
Ga je voor een gezinslidmaatschap? Vul dan hier de naam, geboortedatum en eventueel mobiel nummer en mailadres in van de gezinsleden die ook NVWK-lid willen zijn.
Hierbij machtig ik de NVWK om tot wederopzegging het bedrag van de jaarlijkse contributie af te schrijven.
Af en toe sturen we een nieuwsbrief, meestal met de aankondiging voor activiteiten.