Gezondheidsrisico: Alsemambrosia vaak in tuinen gevonden, dus haal hem nu weg

De hooikoortsplant Alsemambrosia neemt nog steeds toe in Nederland. In 2022 was 60% van alle meldingen afkomstig uit particuliere tuinen. En dat is slecht nieuws voor iedereen die last heeft van hooikoorts, want deze plant bloeit laat en verlengt het hooikoortsseizoen met twee maanden. Voer je de vogels in je tuin? Check dan of Alsemambrosia opkomt, verwijder de plant en geef je waarneming door.

Lees hier het gezamenlijke bericht van FLORONLUMCNederlandse Voedsel- en WarenautoriteitPollennieuws/Flora van NederlandWageningen University & Research

Foto header door Arnold van Vliet

Let op scheefbloemwitjes

Libellen worden verdeeld in twee groepen, de juffertjes, vaak klein en slank, en de ongelukkig gekozen naam ‘echte libellen’ die groter en forser zijn. Van die laatste groep zijn de glazenmakers de komende tijd volop te zien. Dit zijn die grote libellen die als helikopters manoeuvreren in de lucht om mugjes, vliegen en vlinders te vangen. We stellen een aantal algemene glazenmakers aan u voor.

Lees hier het bericht van De Vlinderstichting verder.

Foto header door Harry Verkerk

Glazenmakertijd

Libellen worden verdeeld in twee groepen, de juffertjes, vaak klein en slank, en de ongelukkig gekozen naam ‘echte libellen’ die groter en forser zijn. Van die laatste groep zijn de glazenmakers de komende tijd volop te zien. Dit zijn die grote libellen die als helikopters manoeuvreren in de lucht om mugjes, vliegen en vlinders te vangen. We stellen een aantal algemene glazenmakers aan u voor.

Lees hier het bericht van De Vlinderstichting verder.

Foto header: paardenbijter door Huig Bouter

Honderden gamma-uiltjes tijdens Tuinvlindertelling

En laat dat nou net een soort zijn die niet op onze algemene dagvlinderlijst van de telling staat. Enfin, de weersvoorspellingen waren goed: een zonnig weekend. En het is de tijd van het jaar dat de zomergeneratie vlinders zich laat zien. De juiste ingrediënten voor onze jaarlijkse Tuinvlindertelling afgelopen weekend (vrijdag 7 tot en met zondag 9 juli). Dit jaar zijn er 52.533 vlinders geteld.

Lees hier het bericht van De Vlinderstichting verder.

Foto: gamma-uiltje door Maria Kuijf

Natuur- en milieuorganisaties doen aanbevelingen voor duurzame landbouw

Natuur- en milieuorganisaties roepen minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op om voor Prinsjesdag te komen met een eigen kabinetsplan, dat de landbouw naar een toekomst brengt die past binnen ecologische grenzen. Zij doen vanwege de grote urgentie ook een twintigtal aanbevelingen.
Komende donderdag debatteert de Tweede Kamer met de minister over het klappen van het landbouwakkoord.

Lees hier het bericht van Vogelbescherming verder.

Foto header: Maria Kuijf

De ongelooflijke rijkdom van het bos aan de rivier

Ecosysteemdiensten, natuur- en maatschappelijke waarden van het IHC-bos

Eind 2020 ‘ontdekten’ wij op aangeven van boswachter Hans Zantinge het buitendijkse IHC-bos bij Krimpen aan de Lek. Hoe was het toch mogelijk dat we van het bestaan niet wisten?? We hadden hiermee een ooibos in de Krimpenerwaard, barstend van de natuurwaarden die nog nooit waren geïnventariseerd! Met een ongelooflijke dichtheid aan zangvogels waardoor zeker voor en in de broedtijd horen en zien je vergaat. Ze blíjven maar doorzingen, het is er eigenlijk altijd feest. De bomen groeien er tot in de hemel en kinderen bouwen er nog hutten. En dan dat pad, uitkomend aan de brede rivier – je waant je zo een eeuw terug in de tijd met de Lek klotsend aan je voeten: dat dit nog bestaat!

Na de eerste euforie werd al snel de bedreiging duidelijk: de gemeente Krimpenerwaard wil er bouwen. Het terrein is al decennia in eigendom van scheepsbouwer IHC. Het heeft een met industrieel afval vervuilde bodem die destijds is afgedekt. IHC nam het terrein niet zelf in gebruik, waardoor er een ooibos kon groeien. Ooibossen ontstaan op natuurlijke manier op natte plekken langs de grote rivieren. ‘Ooi’ is een oud woord voor nat terrein nabij een rivier. De rivier voert zaden aan en ontkiemde bomen groeien er snel, tegen de verdrukking in, want ze moeten overstromingen én droogte kunnen verdragen. Tijdens hoogwater breekt een ooibos de golfslag, waardoor de dijken minder hebben te lijden. Op de bomen groeien verschilllende soorten mossen die afhankelijk zijn van overstroming. De ondergroei varieert van ruige brandnetel- en bramenvlakten, tot waterminnende vegetaties zoals gele lis, watermunt, moeraszegge en in ons geval ook spindotters. Ooibossen zijn zeer rijk aan vogels in ongekend hoge aantallen. Hoe ouder het bos, hoe gevarieerder de vogelwereld. IHC wilde het bos wel verkopen. Het was zaak om ons snel te verdiepen!

Dat hebben we nu al bijna drie jaar lang gedaan met diverse inventarisaties, en met hulp van Bomendienst idverde, die werkt met het programma i-Tree Eco. Aan de hand van allerlei metingen die door vrijwilligers van de NVWK zijn uitgevoerd, is een rapport opgesteld dat per jaar de waarde van levende bomen laat zien als we denken aan de zogenaamde ecosysteemdiensten zoals afvangen en vastleggen van CO2, afvangen van luchtverontreinigende stoffen, opslag van water. Kortom: bomen leveren een wezenlijk aandeel in het oplossen van de grote problemen van deze tijd.

De plannen voor bebouwing zijn na corona nieuw leven ingeblazen: een consortium van drie projectontwikkelaars heeft zich gemeld. De bouwers houden op 23 juni ter locatie van het bos een ‘informatieve inloop’ van 16.00-19.00 uur. Wij zijn erbij en bieden het bijgaande rapport aan;

Open Tuinendag in Krimpen aan den IJssel

Wil jij graag meer groen in je tuin? Op zaterdag 17 juni is het weer Open Tuinendag in Krimpen aan den IJssel. Die dag kun je rustig rondkijken in de mooiste tuinen van het dorp.

Een groene tuin zorgt ook voor koelte in de zomer en waterberging bij heftige regenval. Of het onderhoud lastig is? Valt reuze mee! Vraag het aan de enthousiaste mensen die ook dit jaar weer hun tuin openstellen voor publiekl  Organisator Jacqueline Veltman: ‘We willen graag zoveel mogelijk mensen enthousiast maken om stenen uit hun tuin te halen. Dat is goed voor de biodiversiteit. Een tuin met planten gaat echt leven. Je krijgt er insecten, vogels en andere dieren.’

Je vindt het programma op https://www.projecteninhetgroen.nl/open-tuinen.

Ook ligt er een plattegrond in De Tuyter met alle adressen van de tuinen. Ook op instagram en facebook staat info onder opentuinen krimpen. Opgeven is niet nodig. Stap gewoon op de fiets en kom langs voor heel veel tuininspiratie.

Hooi afruimen in de idylle in het Loetbos

Zoals als aangekondigd in de Waardvogel van april kunnen we weer hooi afruimen van de idylle in het Loetbos. Kun je komen helpen op zaterdag 3 juni? Het is zoals gebruikelijk vanaf 9:00 uur en tot ca.13:00u. Verzamelen bij de Hendrikshoeve (Loet 4, 2941LB Lekkerkerk). Het valt deze keer samen met de stekjesmarkt, dus we verwachten gezellige drukte en een geopend kanocentrum, maar zelf koffie/thee + iets met energie meenemen kan geen kwaad. De toiletten zijn open en er is een kraan voor vers water.

Graag horen we of je komt helpen door een mailtje naar landschapwerkgroep@nvwk.nl of een appje naar Edwin Valentijn 06-48131144. Bijzonderheden kunnen we dan op tijd aan je doorgeven.

Nachtvlinderavond vrijdag 23 juni 2023

Op 23 juni organiseert de vlinderwerkgroep een nachtvlinderavond en wel in de tuin van Hans van Keulen en Heleen Hoogendam in Lekkerkerk. Hans en Heleen hebben een prachtige gevarieerde grote tuin waar we gebruik van mogen maken voor deze activiteit. We zijn benieuwd welke soorten nachtvlinders we gaan aantreffen.
Nachtvlinders zijn over het algemeen ’s nachts actief en kunnen verschillende vormen en kleuren hebben. Door het ophangen van laken en lamp komen ze op het licht af. Het blijft altijd een verrassing wat we tegen komen. We onderzoeken welke soorten het zijn en wanneer je ze wil fotograferen, is dat mogelijk.

De activiteit begint om 22.00 uur en eindigt rond 01.30 uur.

Het adres: Opperduit 196 in Lekkerkerk. Auto parkeren op de dijk, de fiets kan neergezet worden onder aan de dijk.

Aanmelden van te voren is niet nodig.

Foto header: breedbandhuismoeder door Huig Bouter

Landelijke Argusvlindertelling

De landelijke Argusvlindertelling vindt plaats in het Pinksterweekend. Ook in de Krimpenerwaard kan je deze soorten treffen, al is het flink zoeken en geluk hebben. De argusvlinder houdt van warme open graslanden met veel variatie in vegetatiehoogte. En plekken waar ze zich kunnen opwarmen. Dat kan op de grond zijn, op muurtjes, stenen trappen, hekjes, enz. Dit zijn dus de plekken waar je kan zoeken.

Het melden kan altijd via waarneming.nl of laat het weten via het mailadres van de vlinderwerkgroep,dan graag de plaats en locatie er bij vermelden. Zo helpen we de vlinderstichting en weten we het aantal wat in de Krimpenerwaard voor komt.

Ga voor meer informatie naar https://www.vlinderstichting.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/argusvlindertelling-komend-pinksterweekend

Foto header door Wil Sluis