Natuur- en milieuorganisaties doen aanbevelingen voor duurzame landbouw

Natuur- en milieuorganisaties roepen minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op om voor Prinsjesdag te komen met een eigen kabinetsplan, dat de landbouw naar een toekomst brengt die past binnen ecologische grenzen. Zij doen vanwege de grote urgentie ook een twintigtal aanbevelingen.
Komende donderdag debatteert de Tweede Kamer met de minister over het klappen van het landbouwakkoord.

Lees hier het bericht van Vogelbescherming verder.

Foto header: Maria Kuijf