Kennisdag Boerenlandvogels Zuid-Holland 12 oktober 2023

Deze Kennisdag is bedoeld voor collectieven en agrariërs, voor particuliere grondbezitters, terreinbeheerders, natuurbeheerders, faunabeheerders, vrijwilligers en andere betrokkenen bij boerenlandvogels.

Het programma bestaat uit een plenaire opening met daarna een aantal workshops voor en na de lunch, een afsluiting en een borrel. Er is daarnaast genoeg tijd voor netwerken. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere mozaïekbeheer, akkervogels, kuikenoverleving en monitoring.

Het Actieplan Boerenlandvogels Zuid-Holland zet in op het behoud en toename van akker- en weidevogels. Dit is een samenwerking tussen provincie Zuid-Holland, de agrarische collectieven verenigd in BoerenNatuur Zuid-Holland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap, LTO Noord, de waterschappen Zuid-Holland, Hollands Particulier Grondbezit, Faunabeheereenheid Zuid-Holland, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en de vrijwilligers vertegenwoordigd in de Groene Motor.

Inloop vana 9.30. Aanmelden kan via deze link. Voor meer informatie kun je contact opnemen met: Mellanie Vellekoop, tel 0620509269.