De ongelooflijke rijkdom van het bos aan de rivier

Ecosysteemdiensten, natuur- en maatschappelijke waarden van het IHC-bos

Eind 2020 ‘ontdekten’ wij op aangeven van boswachter Hans Zantinge het buitendijkse IHC-bos bij Krimpen aan de Lek. Hoe was het toch mogelijk dat we van het bestaan niet wisten?? We hadden hiermee een ooibos in de Krimpenerwaard, barstend van de natuurwaarden die nog nooit waren geïnventariseerd! Met een ongelooflijke dichtheid aan zangvogels waardoor zeker voor en in de broedtijd horen en zien je vergaat. Ze blíjven maar doorzingen, het is er eigenlijk altijd feest. De bomen groeien er tot in de hemel en kinderen bouwen er nog hutten. En dan dat pad, uitkomend aan de brede rivier – je waant je zo een eeuw terug in de tijd met de Lek klotsend aan je voeten: dat dit nog bestaat!

Na de eerste euforie werd al snel de bedreiging duidelijk: de gemeente Krimpenerwaard wil er bouwen. Het terrein is al decennia in eigendom van scheepsbouwer IHC. Het heeft een met industrieel afval vervuilde bodem die destijds is afgedekt. IHC nam het terrein niet zelf in gebruik, waardoor er een ooibos kon groeien. Ooibossen ontstaan op natuurlijke manier op natte plekken langs de grote rivieren. ‘Ooi’ is een oud woord voor nat terrein nabij een rivier. De rivier voert zaden aan en ontkiemde bomen groeien er snel, tegen de verdrukking in, want ze moeten overstromingen én droogte kunnen verdragen. Tijdens hoogwater breekt een ooibos de golfslag, waardoor de dijken minder hebben te lijden. Op de bomen groeien verschilllende soorten mossen die afhankelijk zijn van overstroming. De ondergroei varieert van ruige brandnetel- en bramenvlakten, tot waterminnende vegetaties zoals gele lis, watermunt, moeraszegge en in ons geval ook spindotters. Ooibossen zijn zeer rijk aan vogels in ongekend hoge aantallen. Hoe ouder het bos, hoe gevarieerder de vogelwereld. IHC wilde het bos wel verkopen. Het was zaak om ons snel te verdiepen!

Dat hebben we nu al bijna drie jaar lang gedaan met diverse inventarisaties, en met hulp van Bomendienst idverde, die werkt met het programma i-Tree Eco. Aan de hand van allerlei metingen die door vrijwilligers van de NVWK zijn uitgevoerd, is een rapport opgesteld dat per jaar de waarde van levende bomen laat zien als we denken aan de zogenaamde ecosysteemdiensten zoals afvangen en vastleggen van CO2, afvangen van luchtverontreinigende stoffen, opslag van water. Kortom: bomen leveren een wezenlijk aandeel in het oplossen van de grote problemen van deze tijd.

De plannen voor bebouwing zijn na corona nieuw leven ingeblazen: een consortium van drie projectontwikkelaars heeft zich gemeld. De bouwers houden op 23 juni ter locatie van het bos een ‘informatieve inloop’ van 16.00-19.00 uur. Wij zijn erbij en bieden het bijgaande rapport aan;