Plaatsing infobord op de Idylle in Lekkerkerk

Op donderdag 15 juni is het informatiebord op de Idylle bij Weydenblick in Lekkerkerk onthuld. Het bloemrijke veld wordt beheerd door Staatsbosbeheer (SBB). De plaatsing van dit bord symboliseert de afronding van het Graslandvlinderproject van de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK).

De NVWK heeft sinds 2018 in samenwerking met terreineigenaren in totaal 15 Idylles in de Krimperwaard aangelegd met als doel: wilde bloemen voor vlinders, bijen en mensen. De werkgroep ging een grote uitdaging aan, omdat de beoogde kruiden op de rijke veenbodem in competitie met de sneller groeiende grassoorten nogal eens de strijd dreigen te verliezen. De opgedane ervaring heeft geleerd dat door afgraven van de voedingrijke bovenlaag waarin zich ook de zaden van distel, ridderzuring en grassen bevinden, het snelst een goed resultaat wordt geboekt, zoals zichtbaar op de foto.

De NVWK en de terreineigenaren sloegen de handen ineen voor het grote belang van behoud van insecten. Insecten als bijen, vlinders en zweefvliegen zijn de basis van veel voedselketens. Velden met wilde bloemen worden schaars in ons overvolle land, waardoor veel insectenpopulaties in snel tempo verdwijnen. Vogels, egels en (vleer-)muizen leven van insecten. Insecten zorgen ook voor de bestuiving van voedselgewassen, dus wij hebben ze net zo hard nodig. Bloemrijke velden met inheemse bloemen leveren het stuifmeel en de nectar waarvan insecten afhankelijk zijn. Met de aanleg van in totaal 15 Idylles dragen we bij aan de instandhouding van de biodiversiteit in de Krimpenerwaard. Het recent door de NVWK uitgerolde initiatief Prachtlint dat is ondertekend door vele partijen in de Krimpenerwaard, wil kruidenrijke terreinen verbinden via bloemrijke bermen en dijktaluds zodat insecten zich kunnen verplaatsen tussen de Idylles. Prachtlint vormt hiermee een prachtige opvolging van het Graslandvlinderproject.

Zo kunnen ook mensen weer genieten van kleur, gefladder en gezoem!

Foto header: v.l.n.r.: Boswachters SBB Ties Ittman en Pieter Bieren, NVWK projectleden Arie Kooy en Max Ossevoort, bron: archief NVWK