Brief van NVWK aan GS over het woningbouwprgramma

Op 6 maart jl. hebben de Provinciale Staten van Zuid-Holland het Ruimtelijk Voorstel in het kader van de Ruimtelijke puzzel vastgesteld. Behoudens twee grote woningbouwlocatie te weten Gnephoek te Alphen aan den Rijn en Sliedrecht-Noord, is woningbouw beperkt tot een straatje erbij (maximaal 50 woningen). Een buurtje erbij bleek onbespreekbaar..

Vervolgens komt er op 12 maart 2024 een brief van Gedeputeerde Staten over een besluit tot vaststelling van het Woningbouwprogramma Midden-Holland. En wat lezen we daar?  De provincie heeft nog geen besluit genomen over de volgende locaties:
– Bergambacht-Oost, 350 woningen;
– Krimpen aan de Lek-West, 120 woningen;
– Schoonhoven-Hofland 270 woningen;
– Haastrecht-Zuid / -Bilwijk,130 woningen.

Toch bijzonder op 6 maart 2024 besluiten maximaal een straatje erbij en dan op 12 maart 2024 de hiervoor genoemde bouwlocaties niet afwijzen, maar in beraad houden. Formeel misschien wel verklaarbaar, maar niet uit te leggen, eerst niet en dan toch misschien maar wel. Reden voor de NVWK om op 7 mei 2024 een brief  aan Gedeputeerde Staten te sturen waarin we onze verbazing hebben geuit.

Opmerkelijk is dat op de bij de brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat van 9 april 2024 behorende afwegingskaart, de Krimpenerwaard vanwege de bodemdaling is aangeduid als: (bouwen) Nee, tenzij. Ook daar hebben we in de brief van 7 mei jl. aan G.S. op gewezen.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard neemt blijkens de Raadsinformatiebrief van 14 mei 2024 de hiervoor weergegeven afwegingskaart van de minister van I&W voor kennisgeving aan. Het college van b. en w. stelt zich op het standpunt dat vitaliteit (wat dat ook moge zijn) een belangrijke uitzondering is in het kader van: (bouwen) Nee, tenzij. Zo’n brief van de minister is weliswaar (nog) geen wet, maar daar zo makkelijk aan voorbij gaan, daar kunnen wij niet bij.

De NVWK is niet tegen woningbouw. Een straatje erbij snappen we, bouwen voor je eigen starters, bouwen voor je eigen ouderen snappen we ook. Maar dan houdt het ook op. Er wordt niet gebouwd voor bijvoorbeeld inwoners van Rotterdam. Die willen ook wel ergens kunnen recreëren en dat kan dan prima in de Krimpenerwaard. We zijn van mening dat het unieke open veenweide landschap van de Krimpenerwaard bescherming behoeft.


Foto header: Pixabay

Hieronder de brief van de NVWK aan GS