Groene enthousiastelingen

Het is jullie vast niet ontgaan dat het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) dit jaar 25 jaar bestaat. Dankzij de meetprogramma’s van het NEM worden al een kwart eeuw de trends en verspreiding van een heleboel soorten in kaart gebracht. De basis hiervoor wordt gevormd door de vele tellingen die jullie als vrijwilligers uitvoeren. Vaak al jarenlang, in weer en wind, secuur en vol toewijding. Zonder jullie zou er nooit 25 jaar NEM kunnen worden gevierd! We zijn heel erg blij met jullie langdurige inzet.

Op 28 juni wordt er in het LEF Future Center van Rijkswaterstaat in Utrecht een jubileumfeest georganiseerd. Het probleem bij dergelijke evenementen is echter altijd dat er beperkt plaats is en dat het jubileum dus niet samen met zo’n grote groep van actieve vrijwilligers gevierd kan worden. Maar we willen jullie wel bij deze dag betrekken en jullie impact zichtbaar maken. Dat willen we voor elkaar krijgen door jullie te vragen een persoonlijke boodschap en/of je favoriete foto op te sturen! Tijdens het jubileum op 28 juni wordt er een visualisatie gemaakt van de ingezonden boodschappen en foto’s zodat alle aanwezige ‘professionals’ en beleidsmakers beseffen hoeveel vrijwilligers zich dagelijks inzetten voor het NEM door soorten te tellen. Ook tijdens aankomende evenementen van de bij SoortenNL aangesloten organisaties gaan we jullie input tonen.
Doe je ook mee? Om jouw bijdrage te delen, ga je naar de website van SoortenNL. Je kunt je boodschap insturen door de volgende zin af te maken:
“Ik tel (vlinders / vissen / hommels / vleermuizen / etc.), omdat ….”.
Het uploaden van de mooiste foto van ‘jouw’ soort kan eenvoudig via de upload button. Hoe meer inzendingen we straks kunnen delen, des te groter de impact. Doe ook mee en laat zien dat je meetelt!!
Met vriendelijke groet,

Team Meetnetten
T. algemeen (+31) 0317 467346, direct (+31) 0317 467328 (Ingeborg)/ (+31) 0317 467343 (José)
E. meetnet@vlinderstichting.nl

Adres  
Mennonietenweg 10      
Postbus 506
6700 AM  Wageningen
www.vlinderstichting.nl 

Foto: Arie van de Graaf