Aanleg nieuwe luchthaven bij Lissabon steeds verder onder druk

Het plan van de Portugese regering voor de aanleg van de omstreden luchthaven Montijo in de Taagdelta komt verder in het nauw, nu de openbare aanklager de milieueffectrapportage als volstrekt onvoldoende heeft beoordeeld. Hiermee komt de redding van dit voor vogels uiterst belangrijke gebied een stap dichterbij.

De luchthaven Montijo bij Lissabon zou moeten komen in een van de belangrijkste wetlands van Europa, de Taagdelta. Dit plan vormt een bedreiging voor beschermde vogelsoorten zoals de grutto , de nationale vogel van Nederland. Veel mensen in Nederland doen moeite om de grutto als kenmerkende weidevogel te beschermen en waren dus ook verontwaardigd toen duidelijk werd waar het vliegveld nu is gepland.

Maar ook pleisteren er grutto’s uit andere delen van Europa, zoals IJsland en Zweden, op doortrek richting West-Afrika. Het gebied is mede hierom beschermd als Natura 2000-gebied onder Europese wetgeving. 

Niet alleen voor grutto’s is het een waardevol gebied, tijdens de trek maken miljoenen vogels van allerlei soorten er gebruik van, bijvoorbeeld ook wulpen en plevieren.

Verder lezen zie; https://www.vogelbescherming.nl/

Tekst; Vogelbescherming Nederland