Lezing over slechtvalk en andere roofvogels

Een lezing door Martin Mollet. Martin is actief in de roofvogelwerkgroep van het Hoekschewaards Landschap en de landelijke Slechtvalkenwerkgroep. Hij inventariseert de roofvogels in de oostelijke Hoeksche Waard en de slechtvalken in de zuidelijke helft van Zuid-Holland en hij plaatst nestkasten. Zo heeft hij een nestkast aangebracht op een grote loods in Stormpolder, waarin het …

Algemene vergadering weer in De Zwaan in Berkenwoude

De Zwaan, Kerkweg 2 te Berkenwoude

Zoals het er nu naar uitziet kunnen we de Algemene vergadering weer vieren met koffie en gebak in de Zwaan. Je bent meer dan welkom op woensdag 30 maart 2022, vanaf ongeveer 19:30 uur inloop en vanaf 20:00 uur vergadering. Direct na de vergadering een inspirerende lezing door Anthonie Stip, projectleider bij de Vlinderstichting, initiator …

Lezing door Anthonie Stip over Trends in natuurbescherming

De Zwaan, Kerkweg 2 te Berkenwoude

Direct na de ALV spreekt Anthonie Stip over Trends in de natuurbescherming en over wat verenigingen als de NVWK daarin betekenen. Hij gaat in op de bijzonderheden van veenweidegebied, op de belangen van de agrarische sector en hoe je elkaar kunt vinden in natuur-inclusieve landbouw, en natuurlijk op bermbeheer en Prachtlint. Anthonie waardeert spraak en tegenspraak...