Vogelexcursie Nieuwe Driemanspolder

We gaan voor een herkansing, vorig jaar september helaas niet doorgegaan door slecht weer: De Nieuwe Driemanspolder!
Een waterbergingsgebied met veel schrale pioniersnatuur daaromheen. Door deze schrale stukken natuur kunnen we verrast worden door zo’n beetje alles. In totaal zijn er 235 vogelsoorten waargenomen waarvan het grootste gedeelte de laatste jaren. Het gebied ligt op een steenworp afstand van de kust en heeft daarom de potentie allerlei strandlopers en stelten te huisvesten. Een spannend stuk natuur met kans op grote zeldzaamheden.
Willem van Rij begeleidt deze excursie. We starten om 8 uur en verwachten zo tegen 13 uur terug te zijn op de parkeerplaats (Zoetermeer, Voorweg naast nummer 173). Verrekijker mee is wel zo’n beetje vereist en als je een telescoop hebt, nog beter.
Maximaal 20 mensen kunnen meedoen. Daarom aanmelden verplicht.

Laat even weten met welke excursie/activiteit je meedoet en of je behoefte hebt aan vervoer dan wel plek hebt voor anderen.