Lezing Inrichting polder Den Hoek

Aan de herinrichting van polder Den Hoek is een lang en ingewikkeld proces vooraf gegaan. Eind september was de Open dag, waarvoor belangstelling bleek. De gelegenheid was er echter minder naar om meer in detail uit de doeken te doen waarom welke keuzes gemaakt zijn.
Ab Vonk Noordegraaf gaat in op die achtergronden en geeft verdere toelichting over de samenhang tussen natuur en agrarisch gebruik.

Natuurbeheercollectief Krimpenerwaard opgericht

Op 9 oktober zijn de handtekeningen gezet onder de notariële oprichtingsakte met de statuten van het Natuurbeheercollectief Krimpenerwaard. Daarmee is de oprichting een feit: een unieke organisatie waarin natuur- en landbouworganisaties zijn verenigd, gericht op het beheer van 2250 ha Natuurnetwerk Nederland (NNN). Participanten zijn het Zuid-Hollands Landschap (ZHL), de Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Weidehof, de agrarische Natuurcoöperatie Krimpenerwaard (NCK) en onze Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK). Het areaal zal bestaan uit natuur en natuur met extensief agrarisch medegebruik.
Namens de NVWK heeft Jaap Graveland getekend.