Over ons landschapswerk

Leuk dat je interesse hebt voor de activiteiten van de landschapswerkgroep van de NVWK.

Met heel veel motivatie en inzet vervult de werkgroep deze werkzaamheden en geniet ze tegelijkertijd van de prachtige unieke natuurbeleving van de Krimpenerwaard waarbij tegelijkertijd een flinke teug gezonde lucht wordt ingeademd!

We zijn als werkgroep onderdeel van de NVWK, die met vele werkgroepen en activiteiten zich hard maakt voor natuurbehoud in de Krimpenerwaard. Ons hoofddoel is om beeldbepalende landschapselementen in de Krimpenerwaard zodanig te onderhouden dat ze voor de toekomst behouden blijven. Ambitieus, aangezien er erg veel landschapselementen zijn, maar zoals een lid uit onze groep zegt: volgend jaar is de natuur er ook nog.

We onderhouden in het winterseizoen vanaf begin november tot begin maart hoofdzakelijk knotwilgen en elzen en daarnaast fruitbomen. In het zomerseizoen doen we maaiwerkzaamheden en de nazorg ervan.

Werkochtenden

De landschapswerkgroep werkt in steeds wisselende samenstelling, afhankelijk van de individuele beschikbaarheid en interesse, hoofdzakelijk op de zaterdagmorgen. We verzamelen op locatie rond 08.45 uur en starten om 09.00 uur na een briefing over de werkzaamheden, houden een koffiestop rond half elf en eindigen rond 12:30 uur met een afsluitende nazit. Koffie en nazit worden verzorgd door de opdrachtgever. Maar velen nemen zelf ook nog wat te drinken en eten mee.
In uitzonderlijke gevallen zijn er ook woensdagen ingepland, voornamelijk voor de aanpak van fruitbomen in hoogstamboomgaarden.

Wilgen knotten

Wilgen vormen een bepalend beeld in de Krimpenerwaard. Ze staan langs slootkanten om de drassige oevers te versterken. Worden wilgen te groot dan kunnen ze makkelijk omvallen; dé reden om ze te knotten. Knotten houdt in verwijderen van takken, nadat we goed gekeken hebben of er geen (uilen)nesten in zitten. De takken worden afgezaagd – niet helemaal tot aan de basis, maar een takdikte ervan verwijderd zodat de wilg weer goed kan uitlopen. Er kan ook worden bepaald om een tiental dunnere takken te laten staan, zodat de vogels hun plekje behouden en het onderhoud gespreid kan worden over de jaren. We noemen dit stikken. Normaliter worden volgroeide wilgen eens in de drie jaar geknot.

Elzen afzetten

Onderhoud aan elzen betekent dat we elzen die te hoog worden afzagen tot op kniehoogte, zodat ze weer kunnen uitlopen. Hiermee voorkomen we dat bij wind de bomen omwaaien en de drassige moerasgrond lostrekken. Verder voorkomt afzetten dat elzen over sloten gaan hangen, of dat de koeien ervan eten. In andere situaties volstaan we met uitdunnen, zodat de zon weer tot op de bodem komt en er weer van alles kan gaan groeien. De elzen staan meestal op kleine eilandjes in het landschap. Boeren hadden die bosjes voor zogenaamd geriefhout. Dit hout had voor hen allerlei toepassingen in hun boerenbedrijf. Soms waren het pestbosjes. In jaren met besmettelijke dierziekten werden de dode dieren op het land begraven en plantte de boer er ter markering elzen op.

Hoogstamboomgaard

Boeren hadden veelal bij hun bedrijf een boomgaard voor eigen gebruik. Op diverse plekken in de Krimpenerwaard zijn er restanten van deze boomgaarden terug te vinden. De meest bijzondere plek is wel midden in de bebouwing van Krimpen aan den IJssel. Deze en een aantal elders worden door ons onderhouden.
Onderhoud aan fruitbomen is een specialisme. Appels, peer, pruimen, kersen of noten, ze vragen specifiek onderhoud. We hebben een keer als werkgroep een cursus gehad, maar verder is het learning by doing onder leiding van ervaringsdeskundigen.

Maaien

De NVWK heeft afspraken met terreinbeheerders over het kleinschalig maaien van veldjes met kwetsbare plantensoorten, die gedijen op een voedselarme bodem. De werkgroep verzorgt dit met een eigen maai- en wiersmachine. Het maaisel wordt door ons van de veldjes geruimd en afgevoerd, om zo de bodem te verschralen. Dit doen we op enkele werkochtenden in de zomer en in de herfst.

Ecologie

In overleg met de opdrachtgever ruimen we het gezaagde hout op. Als het kan maken we een takkenril als schuil- en nestplek voor insecten, amfibieën en vogels.
Soms kan het dikkere hout mee naar huis voor eigen gebruik. Dat wordt van te voren kenbaar gemaakt.

Gereedschap

Zagen doen we met de hand of met de motorzaag naar behoefte. De motorzagers zijn gecertificeerd na een verplichte basiscursus of herhalingscursus.

De werkgroep beschikt over een gereedschapswagen waarin alle noodzakelijke gereedschap en beschermingsmiddelen aanwezig zijn.

Er zijn gekwalificeerde EHBO-ers onder de leden, maar voorkomen is beter dan genezen: de veiligheid wordt vooraf goed besproken in de briefing en nieuwe leden wordt daarin begeleid. Zelf zorgen voor handschoenen, goed schoeisel en uiteraard de werkkleding.