Red de rijke weide

Waar zie je ze nog? Weides waar bloemen bloeien, grutto’s roepen, bijen af en aan vliegen en koeien vredig grazen. De intensieve landbouw levert ons miljarden liters melk, maar honderdduizenden weidevogels dreigen te verdwijnen. Dat kunnen we voorkomen met 200.000 hectare bloemrijke weide – één vijfde van al het grasland in Nederland.

Het doel. 200.000 hectare bloemrijke weide in 2020, dát is het doel van de campagne van Vogelbescherming. Ruim een vijfde van de totale oppervlakte aan grasland in Nederland.

Het probleem. Ooit waren alle weides vol bloemen, insecten en vogels. Maar door de veel te intensieve landbouw en de race om steeds meer melk van een hectare te krijgen zijn de weilanden leeg, stil en kaal geworden. Dat is niet nodig, we kunnen de natuur terugkrijgen op het boerenland en het uitsterven van weidevogels voorkomen.

Alle informatie is te vinden op de website http://www.redderijkeweide.nl/.