Conclusies IPCC-rapport over klimaatverandering ook dramatisch voor vogels

Op 9 augustus j.l. werd de wereld opgeschud door het alarmerende rapport van het klimaatpanel (IPCC) van de Verenigde Naties. Als overheden nú geen dringende maatregelen treffen, zal de doelstelling van het Parijs-akkoord om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 graden bij lange na niet gehaald worden. Dit heeft ook grote gevolgen voor vogels en hun leefgebieden.

Uit het alarmerende rapport van het klimaatpanel (IPCC) van de Verenigde Naties van 9 augustus 2021, blijkt dat het nog veel erger gesteld is dan gedacht met de opwarming van de aarde en als gevolg daarvan met de wereldwijde klimaatverandering. Niet alleen verandert het klimaat sneller. De veranderingen zijn in sommige gevallen zelfs onomkeerbaar. Als overheden nú geen dringende maatregelen treffen, zal de doelstelling van het Parijs-akkoord om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 graden bij lange na niet gehaald worden.

Verder lezen zie bijgaande link https://www.naturetoday.com

Tekst: Vogelbescherming Nederland, foto: NVWK