Hele dag

Cursus bosmaaien

Dit jaar wordt er via de GroeneMotor een cursus bosmaaien georganiseerd. Meer informatie : landschapswerkgroep@nvwk.nl.