Algemene ledenvergadering

Reserveer alvast in je agenda: 14 april - Algemene vergadering, met voordracht van drie nieuwe bestuursleden voor de functies van coördinator plantenwerkgroepen, penningmeester en algemeen bestuurslid. Direct na de vergadering verzorgt Jaap Graveland een presentatie over Biodiversiteit in de Krimpenerwaard. Gelegenheid tot discussie na afloop. In verband met de Corona-pandemie vindt de vergadering digitaal plaats. …

Vrijwilligersavond Weidevogelbeschermers

De Zwaan, Kerkweg 2 te Berkenwoude

In de Krimpenerwaard kunnen we heerlijk genieten van de natuur die nog volop aanwezig is. De groene weilanden met de sloten en op de achtergrond de bosjes. Hier en daar een koppel koeien en natuurlijk de vogels in de lucht. Dan besef je dat het iets waardevols is dat we graag willen behouden. Dat gaat …

Afsluitavond weidevogelseizoen

De Zwaan, Kerkweg 2 te Berkenwoude

Op woensdagavond 10 november houdt de weidevogelwerkgroep de jaarlijkse afsluitavond van het weidevogelseizoen in ‘’De Zwaan’’ te Berkenwoude. Op deze avond willen we het afgelopen seizoen bespreken en de resultaten bekendmaken. Het is ook een moment om elkaar te spreken en ervaringen te delen. Vanaf 19:30 staat de koffie klaar en om 20:00 begint het …

Algemene vergadering weer in De Zwaan in Berkenwoude

De Zwaan, Kerkweg 2 te Berkenwoude

Zoals het er nu naar uitziet kunnen we de Algemene vergadering weer vieren met koffie en gebak in de Zwaan. Je bent meer dan welkom op woensdag 30 maart 2022, vanaf ongeveer 19:30 uur inloop en vanaf 20:00 uur vergadering. Direct na de vergadering een inspirerende lezing door Anthonie Stip, projectleider bij de Vlinderstichting, initiator …

Lezing door Anthonie Stip over Trends in natuurbescherming

De Zwaan, Kerkweg 2 te Berkenwoude

Direct na de ALV spreekt Anthonie Stip over Trends in de natuurbescherming en over wat verenigingen als de NVWK daarin betekenen. Hij gaat in op de bijzonderheden van veenweidegebied, op de belangen van de agrarische sector en hoe je elkaar kunt vinden in natuur-inclusieve landbouw, en natuurlijk op bermbeheer en Prachtlint. Anthonie waardeert spraak en tegenspraak...

Startavond Weidevogelseizoen 2023

De Zwaan, Kerkweg 2 te Berkenwoude

Deze avond is bestemd voor bestaande weidewachters, potentiële weidewachters én geïnteresseerden. De exacte invulling van het programma volgt nog. We zullen in ieder geval iets delen over veranderingen in de nieuwe periode van het agrarisch natuurbeheer (t/m 2027) en over het Jaar van de Scholekster, waarin we extra aandacht hebben voor de kuikenoverleving in het …

Algemene Ledenvergadering NVWK

De Zwaan, Kerkweg 2 te Berkenwoude

Op 29 maart vindt weer de Algemene ledenvergadering plaats, als vanouds in De Zwaan te Berkenwoude aan de Kerkweg 2, vanaf 20:00 uur. Aansluitend op de vergadering spreekt Addy de Jongh, oprichter en directeur van het Otterstation.Het bestuur nodigt je van harte uit de vergadering en de lezing bij te wonen. SVP aanmelden via info@nvwk.nl …

Vrijwilligersbijeenkomst

Hendrikshoeve Loet 4 Lekkerkerk

Voor iedereen die op welke manier dan ook een actieve bijdrage levert aan de NVWK! We nodigen je van harte uit voor de vrijwilligersbijeenkomst op zaterdag 9 september. We zien je graag vanaf ongeveer 16.00 uur bij de Hendrikshoeve, Loetbos (bij het kanocentrum). Na het grote succes van vorig jaar, zijn we blij dat ook …