Nieuwsbrief wintervogeltelling oktober 2022

Hierbij de nieuwsbrief over de telling van september 2022 en de herinnering om komend weekend van 15 of 16 oktober weer de polder in te gaan.

In deze nieuwsbrief ook een oproep van Barbara die graag zaterdag en/of zondag een keer wil meelopen bij een telling.

Een goede telling toegewenst en ik zie de resultaten weer met belangstelling tegemoet.

Verder lezen

Tekst: Hans Kouwenberg, foto: Frans van der Storm

Groenalliantie vergroot biodiversiteit

Groenalliantie zet de komende periode met het programma ‘Groen voor iedereen’ nog meer in op het vergroten van biodiversiteit in haar natuur- en recreatiegebieden, waaronder het Loetbos bij Lekkerkerk en recreatiegebied Krimpenerhout bij Krimpen aan de Lek. 

De afgelopen jaren heeft Groenalliantie de recreatieve voorzieningen in de natuur- en recreatiegebieden gemoderniseerd door de aanleg van nieuwe paden, speelvoorzieningen en aantrekkelijke entrees. “In deze gebieden gaan we nu extra investeren in de natuurwaarden en biodiversiteit, zodat de bezoeker de komende jaren kan blijven genieten van de flora en fauna”, geeft boswachter Ties Ittmann aan. “Dit doen we op meerdere manieren.”

Verder lezen https://www.hetkontakt.nl/

Bron: Het Kontakt Krimpenerwaard

Foto header: berm Kerkweg naar Loetbos met grote ratelaar

Heempad journaal 58

Hans van Dam woont en werkte in Boskoop. Hij is actief voor IVN Boskoop en Natuurtuin De Veenmol. Zijn roots liggen in de Krimpenerwaard. Het HPJ is de onafhankelijke nieuwsbrief van Vrienden van het Heempad (VvhH) Boskoop en vele onderwerpen die Hans aandraagt, raken ook onze harten.

In deze nieuwsbrief o.a: pijlstaartvlinders op bezoek en de roodborsten zijn weer terug. Hans gaat uitgebreid in op de Nationale Klimaatweek 2022 die 31 oktober t/m 6 novemberis loopt, met vragen als: ‘Waarom een Nationale Klimaatweek?’ ‘Wat kunnen we verbeteren aan ons koopgedrag?’ En tips’als; ‘Lijst van aanpak voor een schone, groene en leefbare wereld (je kan afvinken wat je al doet.” en shoppen in onze kledinkast.

Verder lezen:

Tekst Hans van Dam

Heempad journaal 57

Hans van Dam woont en werkte in Boskoop. Hij is actief voor IVN Boskoop en Natuurtuin De Veenmol. Zijn roots liggen in de Krimpenerwaard

In deze nieuwsbrief o.a. het is feest in mijn achtertuin, heeft muurleeuwenbek een geheime kracht?, vaarkaart voor het Rietveld, hoe voedt de koolmees zijn kinderen op?, rond ons huis is het een feest van leven, blaasjeskruid vangt waterluis en verbetert waterkwaliteit, ecoloog ondersteunt transformatie van natuur naar nieuwbouwontwikkeling, creatief met Japanse Duizendknoop, boeren en Natuur kunnen samen, EU-plannen voor natuurherstel en minder pesticiden roept weerstand op en eerbetoon aan Sir David Attenborough als voorvechter van de Leefbare Aarde.

Verder lezen

Tekst Hans van Dam, foto Marije Spruijt

Heempad journaal 56

Hans van Dam woont en werkte in Boskoop. Hij is actief voor IVN Boskoop en Natuurtuin De Veenmol. Zijn roots liggen in de Krimpenerwaard

In deze nieuwsbrief o.a. de lente staat in volle bloei en is haar tijd zo’n drie weken vooruit, er gebeurt een wonder in mijn voortuin, vier de Nationale vogelweek muzikaal met Greenheart Country, een Europees vogelconcert, opnieuw supermooie prijs in de Postcodeloterij, omarm de Chaos, nieuwe bossenwet, bord vol ontbossing, is de vlinderstruik een invasieve exoot? Is de otter de oplossing tegen de Amerikaanse rivierkreeft? En bouwprojecten bedreigen het voortbestaan van de rugstreeppad.

Tekst Hans van Dam, foto Frans van der Storm

Nieuwsbrief wintervogeltelling maart 2022

Hierbij de nieuwsbrief over maart 2022 en natuurlijk een herinnering om komend weekend van 16 en 17 april 2022 weer te gaan tellen.


17 april a.s. is eerste paasdag en toch tellen deze keer de vogels pas mee als de jongen vliegvlug zijn.  Bij de winter/watervogeltellingen tellen de jongen / pullen pas mee als ze vliegvlug zijn. Er zwemmen al jongen rond van grauwe gans en wilde eend maar met die donsharen kunnen deze nog echt niet vliegen.
Veel leesplezier en een hopelijk goede telling.

Tekst Hans Kouwenberg Foto NVWK

Nieuwsbrief wintervogeltelling februari 2022

Hierbij de nieuwsbrief over de telling van februari 2022 en natuurlijk meteen een oproep voor het telweekend van maart 2022.

Deze week was het heerlijk lente-achtig weer. In de nacht was er nog wel nachtvorst. In het telweekend zag Hans temperaturen van 6 graden ’s nachts en een graad of 13 overdag. Met een kleine kans op neerslag moet het een heerlijke telling zijn geweest.
Hans voelde de lente al en er is dus ook al kans op jongen; bij ons telwerk tellen we jongen pas mee als deze vliegvlug zijn.
Eerst wat lezen en dan lekker de polder in.

Tekst: Hans Kouwenberg, foto: Peter Stam

Heempad journaal 55

Hans van Dam woont en werkte in Boskoop. Hij is actief voor IVN Boskoop en Natuurtuin De Veenmol. Zijn roots liggen in de Krimpenerwaard.

Onderwerpen in deze nieuwsbrief o.a. eerste grutto’s worden verwelkomt, uitslag Nationale vogeltelling, het Zwartepadgebied, IVN start het Groene Schoolpleinenfonds, gefaseerd knotten voor hommels en bijen, oude bomen, hoe meet je de hoogte van een boom, omgevallen bomen langs veel wegen worden niet meer vervangen, toekomst van de bossen en weg met die truttige sierboompjes in het stadsgroen.

Tekst: Hans van Dam

Nieuwsbrief winter vogeltellingen januari 2022

Het is nog februari en toch kan je volgens Hans Kouwenberg de lente al af en toe proeven. De dagen worden langer en vooral de zon voelt krachtiger aan. Afgelopen dinsdag zag hij dat de meerkoeten in Gouda heel voorzichtig zijn begonnen met een nestje te bouwen. Nu bestaat het nestje uit wat dode rietdelen zo groot als een meerkoetpoot, hij verwacht dat het een dag later wel wat groter zal zijn.
Komend weekend blijft het wel droog alleen is er in de nachten wel kans op wat nachtvorst.

Tekst: Hans Kouwenberg, foto: NVWK