Eerste torenvalken geringd in 2021

De roofvogelwerkgroep van de NVWK is vorig jaar begonnen met de voorbereidingen van een heus torenvalkonderzoek. De aanleiding was dat de torenvalk sinds 2017 door de Stichting Vogelonderzoek Nederland (SOVON) op de rode lijst is geplaatst. Dat betekent dat het slecht gaat met de torenvalk in Nederland. De doelstelling van het onderzoek is dat we, vanaf 2021, gedurende drie jaar inzicht willen krijgen in het aantal broedende torenvalken in de Krimpenerwaard en hun jaarlijkse reproductie succes vast willen stellen.

Erik Kleyheeg ringt een jonge torenvalk, foto: Max Ossevoort

Een van de maatregelen die we daartoe nemen is het ringen van de jonge torenvalken, waardoor we ook de verspreiding van deze geringde vogels kunnen volgen. Ze krijgen daarvoor niet alleen een metalen ring, maar ook  een duidelijk herkenbare en gemakkelijk afleesbare kunststofring. In de Krimpenerwaard hangen 92 torenvalkkasten die wekelijks gemonitord worden om tijdig vast te kunnen stellen wanneer de pullen geringd kunnen worden.

Op 15 juni was het dan zo ver: In een van de kasten waren de jongen groot genoeg om geringd te worden. Dat ringen, zie ook de foto’s, gebeurde door Erik Kleyheeg, een van de ringers van Nebularia, tevens gewaardeerd lid van de NVWK, met assistentie van twee leden van de Roofvogelwerkgroep NVWK.

In de komende weken zullen er nog meerdere jongen voorzien worden van twee ringen. Op maandag 21 juni staat het volgende ringmoment op de kalender, waarbij ook leden van de Jeugdwerkgroep het ringen mogen bekijken.

Foto header: jonge torenvalk met ringen, foto: Max Ossevoort

Torenvalken ringen voor de jeugd

Het ringen van torenvalken is belangrijk voor onderzoek. Door de torenvalken te ringen weten we waar ze naar toe trekken en hoe oud ze worden. Dit gebeurt op een speciale manier. En tijdens het ringen worden allerlei gegevens van de vogels opgenomen. Jij hebt de kans om te zien hoe dit gaat!

Een ervaren lid van de roofvogelwerkgroep vertelt je alles over de torenvalk. En je kunt natuurlijk al je vragen stellen. Daarna zie je hoe de jonge vogels geringd worden. Je kunt de jonge vogels van alle kanten goed bekijken. De poten, de snavel, hoe groot ze al zijn. En wie weet zie je ook nog wel een volwassen torenvalk van dichtbij. Ben je tussen 8 en 17 jaar en wil je mee? Meld je dan direct aan via e-mail jeugd@nvwk.nl vermeld daarbij je naam, e-mail, telefoon nummer en leeftijd.

Excursieleider: Een ervaren lid van de roofvogelwerkgroep.

Datum en tijd: tussen eind mei en begin juni. Het is nooit precies te zeggen wanneer de jongen groot genoeg zijn om te ringen. Daardoor kunnen wij ongeveer twee weken van te voren aangeven wat de exacte datum van deze activiteit zal zijn. Meld je nu aan. Wij geven je twee weken van te voren de definitieve datum en tijd door.

Verzamelplaats / locatie: die hoor je als de exacte datum bekend is.

Contactpersoon: Monique Wooning, jeugd coördinator. jeugd@nvwk.nl

Corona informatie: Gelukkig is het weer toegestaan om activiteiten voor jongeren te organiseren. Natuurlijk houden wij daarbij rekening met alle maatregelen van het RIVM. Zo blijft het voor iedereen veilig om mee te doen. Voor meer informatie kun je contact opnemen via jeugd@nvwk.nl Vanwege het verloop van de coronapandemie kan het zijn dat deze activiteit op het laatste moment niet door kan gaan. Ook kan het zijn dat er een beperkt aantal deelnemers mee kan gaan. Kijk op de website voor actuele informatie over deze activiteit.

Foto header: torenvalk, Melchior Spruit