Nieuwsbrief wintervogeltellingen april 2023

Hierbij de bijzonderheden over de telling van april 2023. Ook de oproep om tellingen die nog niet zijn doorgegeven alsnog even te verzenden, dan kan ik de komende tijd de totalen van het seizoen maken.

De eerste telling in het nieuwe seizoen is in het weekend van 16 en 17 september 2023.

Tekst: Hans Kouwenberg, foto: NVWK

Mooie excursie Doove Gat

Veel broedende kokmeeuwen en visdiefjes uiteraard. De rietzangers lieten zich ook goed zien. Gelijk aan het begin twee kievitkuikens die voor onze neus voedsel zochten, met op de achtergrond een wakende ouder. Het mannetje steltkluut liet zich mooi zien. Een overvliegen grote zilverreiger kreeg gelijk een escorte van kokmeeuwen mee. Ook nog drie smient mannetjes. Het eerste broedgeval in de Krimpenerwaard lijkt een kwestie van tijd…

Helaas ook veel dode kokmeeuwen: vogelgriep. Goedkope kip wordt duur betaald.

Foto header door Jaap Graveland

Gifgebruik in de tuin leidt tot minder huismussen

In tuinen waar meer gif wordt gebruikt, zitten meetbaar minder vogels. Dat schrijven de vermaarde Britse bioloog Dave Goulson en zijn collega Canelle Tassin de Montaigu in de wetenschappelijke pers. De onderzoekers analyseerden ruim zeshonderd enquêtes van ‘tuinvogeltellers’ van de Britse onderzoeksorganisatie BTO. Ze vonden een duidelijk negatief verband tussen gebruik van bestrijdingsmiddelen en vogelrijkdom, maar ook tussen verstedelijking en vogelrijkdom. “Dit laat maar weer eens zien dat je met gifgebruik meer verliest dan alleen onkruid”, zegt Piet Spoorenberg, beleidsmedewerker Landelijk Gebied van Vogelbescherming Nederland.

Lees dit bericht hier verder; https://www.vogelbescherming.nl

Foto header: koolmees door Peter Stam