Startavond weidevogelseizoen

Startavond weidevogelseizoen met een lezing van gruttospecialist Astrid Kant uit de Vijfheerenlanden. Astrid is landelijk bekend en een zeer gedreven grootheid op het gebied van weidevogelbescherming met heel veel uren ervaring in het veld. Astrid is een flink aantal jaren al eerder bij ons geweest voor een algemene presentatie over weidevogels met haar eigen fantastische foto’s. Het accent van déze presentatie zal liggen op kuikens en kuikenoverleving.

Verder de nodige mededelingen, materialen en informatie voor het komend seizoen. Voor weidewachters, boeren en geïnteresseerden.

De Zwaan, zaal open 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. 

Vogelexcursie Nieuwe Driemanspolder

We gaan voor een herkansing, vorig jaar september helaas niet doorgegaan door slecht weer: De Nieuwe Driemanspolder!
Een waterbergingsgebied met veel schrale pioniersnatuur daaromheen. Door deze schrale stukken natuur kunnen we verrast worden door zo’n beetje alles. In totaal zijn er 235 vogelsoorten waargenomen waarvan het grootste gedeelte de laatste jaren. Het gebied ligt op een steenworp afstand van de kust en heeft daarom de potentie allerlei strandlopers en stelten te huisvesten. Een spannend stuk natuur met kans op grote zeldzaamheden.
Willem van Rij begeleidt deze excursie. We starten om 8 uur en verwachten zo tegen 13 uur terug te zijn op de parkeerplaats (Zoetermeer, Voorweg naast nummer 173). Verrekijker mee is wel zo’n beetje vereist en als je een telescoop hebt, nog beter.
Maximaal 20 mensen kunnen meedoen. Daarom aanmelden verplicht.

Laat even weten met welke excursie/activiteit je meedoet en of je behoefte hebt aan vervoer dan wel plek hebt voor anderen.

Nieuwsbrief wintervogeltellingen april 2023

Hierbij de bijzonderheden over de telling van april 2023. Ook de oproep om tellingen die nog niet zijn doorgegeven alsnog even te verzenden, dan kan ik de komende tijd de totalen van het seizoen maken.

De eerste telling in het nieuwe seizoen is in het weekend van 16 en 17 september 2023.

Tekst: Hans Kouwenberg, foto: NVWK

Mooie excursie Doove Gat

Veel broedende kokmeeuwen en visdiefjes uiteraard. De rietzangers lieten zich ook goed zien. Gelijk aan het begin twee kievitkuikens die voor onze neus voedsel zochten, met op de achtergrond een wakende ouder. Het mannetje steltkluut liet zich mooi zien. Een overvliegen grote zilverreiger kreeg gelijk een escorte van kokmeeuwen mee. Ook nog drie smient mannetjes. Het eerste broedgeval in de Krimpenerwaard lijkt een kwestie van tijd…

Helaas ook veel dode kokmeeuwen: vogelgriep. Goedkope kip wordt duur betaald.

Foto header door Jaap Graveland

Gifgebruik in de tuin leidt tot minder huismussen

In tuinen waar meer gif wordt gebruikt, zitten meetbaar minder vogels. Dat schrijven de vermaarde Britse bioloog Dave Goulson en zijn collega Canelle Tassin de Montaigu in de wetenschappelijke pers. De onderzoekers analyseerden ruim zeshonderd enquêtes van ‘tuinvogeltellers’ van de Britse onderzoeksorganisatie BTO. Ze vonden een duidelijk negatief verband tussen gebruik van bestrijdingsmiddelen en vogelrijkdom, maar ook tussen verstedelijking en vogelrijkdom. “Dit laat maar weer eens zien dat je met gifgebruik meer verliest dan alleen onkruid”, zegt Piet Spoorenberg, beleidsmedewerker Landelijk Gebied van Vogelbescherming Nederland.

Lees dit bericht hier verder; https://www.vogelbescherming.nl

Foto header: koolmees door Peter Stam