Wie wil er maaien met de eenastrekker (cursus aangeboden)

Het feit dat Patrick Heuvelman stopt als coördinator van de landschapswerkgroep is om meer dan één reden een probleem. O.a. is het ons gebleken dat behalve Patrick (en zijn zoon Niels) niemand van de werkgroep vertrouwd is met maaitrekker. De Groene Motor organiseert daarom woensdag 16 september en maandag 28 september van 10.00 – 16.00 uur maaicursussen voor max. 8 personen per dag met de eenastrekker, waaraan mensen van de NVWK met vier personen mogen deelnemen. Er is gevraagd om z.s.m. aan te geven voor welke datum/data. 

Doordat er niet gemaaid kan worden met de eenastrekker liggen de zomerse werkzaamheden zoals het maaiwerk in de Idylle en HHSK-bermen opeens stil. Voor de Idylle in het Loetbos is een eenmalige regeling met SBB getroffen, maar ideaal is het niet om met hun grote materiaal op kwetsbare bodem te rijden. Het opruimen en afvoeren van het maaisel kan vanaf volgend seizoen wel weer door de werkgroep worden opgepakt, maar het maaien zelf is een probleem.

We willen in het kader van de samenwerking de knotgroep Krimpen eveneens de mogelijkheid bieden om deel te nemen. Er zijn bij hen ook maaiklussen zoals op het Zwaneneiland, en het geeft bovendien meer flexibiliteit om voor elkaar in te vallen als je bijvoorbeeld net op vakantie bent.

Als u iemand kent die geen lid is van een van de werkgroepen maar misschien wel dit maaiwerk wil doen, dan hoor ik graag van hem/haar. Voor alle duidelijkheid: dit is normaal gesproken een dure cursus, maar is voor u kostenvrij. 

Graag vraag ik geïnteresseerden om hun belangstelling en voorkeurdatum z.s.m. aan mij te willen terugkoppelen, met naam, telefoonnummer en e-mail. Wij vragen de kennis die opgedaan is tijdens deze cursus in te zetten voor de werkzaamheden in onze Idylle en andere projecten. De maaifrequentie ligt laag (niet te vergelijken met wekelijks maaien van het gazon thuis), het er gaat immers om dat bloeiende planten ook zaad kunnen zetten. Voor meer info en/of opgeven voor de cursus kunt u contact opnemen met Joke Colijn, PR Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard, 06-44744408.

Bij voorbaat onze dank voor uw inzet in onze kwetsbare landschapselementen! Met vriendelijke groet namens bestuur NVWK,

Joke Colijn, PR Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard, 06-44744408

Foto header: maaien door Hans Kouwenberg