Botsende belangen bij het tegengaan van klimaatverandering

Om klimaatverandering tegen te gaan, moeten alle zeilen worden bijgezet. Naast energiebesparing, zonnepanelen op daken, windmolens op zee en veel andere maatregelen, is daarbij ook grootschalige duurzame energieopwekking op land essentieel. Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland vindt het belangrijk dat dit niet ten koste gaat van ons landschap en de natuur. Om inzicht te krijgen in hoe de burgerbeweging denkt over dit onderwerp, is er samen met de andere milieufederaties een raadpleging gehouden onder hun achterban in geheel Nederland. Uit deze raadpleging komen interessante inzichten naar voren die zijn gepubliceerd in het verslag: De burgerbeweging over grootschalige energieopwekking


Zo blijkt uit de raadpleging dat burgers de ernst zien van het klimaatprobleem en zich tegelijkertijd verantwoordelijk voelen voor de natuur, het landschap en de omgevingskwaliteit. In de raadpleging spreken burgers zich uit over de locatiekeuze, het betrekken van omwonenden en het combineren van meerdere functies bij wind- en zonne-energie in het buitengebied. De inzichten sluiten goed aan bij het concept Energietuinen,  waarbij een multifunctionele en participatieve aanpak dé sleutelwoorden zijn.