Voedselroutines verhinderen duurzaam en gezond eten

Om ons eten duurzamer en gezonder te maken is het nodig dat wij ingesleten voedsel patronen veranderen en doorbreken. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in haar studie: VOEDSELCONSUMPTIE VERANDEREN . In deze studie zijn zeven bouwstenen voor beleid uitgewerkt die duurzamere en gezondere voedselroutines kunnen bevorderen. Een duurzamer en gezonder eetpatroon kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van de impact van voedselconsumptie op de leefomgeving.

De PBL-studie onderscheidt drie aangrijpingspunten om eetpatronen te veranderen: duurzamer en meer plantaardig eten, minder voedsel verspillen en producten kopen die duurzamer zijn geproduceerd.
Het Rijk heeft doelen gesteld om een meer plantaardig eetpatroon te stimuleren en voedselverspilling te verminderen. In de praktijk blijkt dit moeilijk realiseerbaar omdat er sprake is van ingesleten gedragsroutines en eetpatronen die niet makkelijk te veranderen zijn. Alleen in samenwerking met ketenpartijen zoals supermarkten, horeca en voedingsmiddelenproducenten, influencers en overheden is de consument in staat om zijn eetpatroon stap voor stap te veranderen.

Hoe duurzaam is mijn eigen eetpatroon?

Wat iemand als duurzaam voedsel ziet kan per persoon verschillen. Voor de een heeft duurzaamheid te maken met dierenwelzijn, voor de ander betekent dit dat er weinig broeikasgassen zijn uitgestoten bij de productie van het voedsel. Via deze interactieve site kun je de effecten van je eigen voedselroutines op het milieu bekijken.


bron: Planbureau voor de Leefomgeving

Grutto Annemieke zit in Senegal

Na ruim een maand in de Coto Donana vond grutto Annemieke het tijd om verder te trekken. 4 juli vertrok hij met wind in de rug naar het zuiden. 26 uur later en met 2100 kilometer achter zich vliegt grutto Annemieke met een gemiddelde vliegsnelheid van 80 km/u boven de Banc d’Arguin in Mauritanië. Hij is er nog niet; de wind draait en komt nu uit het zuidwesten, dus hij ondervindt lichte tegenwind op het laatste stuk. Maar hij haalt het met een gemiddelde vliegsnelheid van 30 km/u. 14 uur later en 400 kilometer verder komt Annemieke aan in Senegal, net onder Djoudj National Bird Sanctuary.

Johan zit nog in het noorden van Marokko. Daar verblijft hij langs de Sebou rivier. Het gebied langs deze rivier is een van de meest vruchtbare in Marokko. Sietse zit nog in de Coto Donana en Jaco zit nog in Nederland. De afgelopen dagen kregen we minder punten van Jaco binnen, waarschijnlijk kon door het slechte weer de zonnecel van zijn zender onvoldoende opladen, maar het lijkt erop dat hij nog steeds rondhangt tussen de Alblasserwaard en de Biesbosch. Ben je toevallig in de omgeving? Let dan goed op grutto’s met kleurringen en/of een antenne. Complete grutto kleurringen kunnen je mailen naar j.c.hooijmeijer@rug.nl of invoeren in waarneming.nl met als activiteit “kleurringdragend”.

Johan vliegt 15 juli tijdens tweede poging succesvol naar Senegal

Sinds de vorige update zijn er geen nieuwe signalen van de zender van Jaco in Nederland binnengekomen. Hij zat tot 8 juli in de Biesbosch en de Alblasserwaard. Mogelijk kon de batterij van zijn zender door het slechte weer van de afgelopen tijd niet opladen. Nu het zonniger wordt, hopen we snel weer een signaal te krijgen.

Door: Camilla Dreef, afbeelding header; Camilla Dreef

Verhef natuurinclusief bouwen tot norm

‘Verhef natuurinclusief bouwen tot norm’, met deze oproep richtte een brede coalitie zich in november 2019 tot het kabinet. Ministers Van Nieuwenhuizen (IW), Schouten (LNV) en Ollongren (BZ) hebben op 17 juni 2020 in een gezamenlijke schriftelijke reactie aangegeven dat ze in gesprek willen met de ondertekenaars om natuurinclusief bouwen algemeen gangbaar te maken. Dit is een positieve trendbreuk ten aanzien van het huidige beleid waarin natuur vooral gedelegeerd is naar provincies en gemeenten.

Op de site van NL Greenlabel is hierover een uitgebreid artikel te lezen.

NL Greenlabel staat sinds 2010 voor een meetbaar duurzame leefomgeving:

 • Behouden en versterken van de kwaliteit van de bestaande omgeving
 • Co-creatie, burgerparticipatie en eigenaarschap
 • Groen als toegevoegde waarde, niet als decoratie
 • Mens en natuur in balans
 • Een groene en gezonde leefomgeving
 • Gebouw te gast in het landschap
 • People, Planet, Profit & Prosperity

Bron: nlgreenlabel.nl

Doe mee met de Tuinvlindertelling 2020

Onder de noemer “Vlinder mee” houdt De Vlinderstichting van 4 tot en met 26 juli weer de landelijke tuinvlindertelling.
Help De Vlinderstichting en tel de vlinders in je tuin. Als er veel mensen meedoen, krijgen we een beter beeld van hoe het met de tuinvlinders gaat.
Om het tellen makkelijk te maken heeft de stichting een app ontwikkeld die je ook helpt om de vlinders te herkennen.
Alle informatie vind je op: de site van De Vlinderstichting

Foto: distelvlinder door Arie Kooy


Boswachters balen van laagvliegende paragliders in de polder: ‘Jullie verstoren de broedende vogels’

Boswachters en vogelliefhebbers in de Krimpenerwaard zijn ‘helemaal klaar’ met vliegtuigjes en parapenters die laag over broedende vogels scheren. Voor piloten is de polder echter aangewezen als gebied om noodlandingen te oefenen. En paragliders zijn blij dat er een plek is waar ze wél mogen vliegen.
Op de regionale site van het AD sectie Gouda kunt u in de poll uw stem laten horen over een verbod op laagvliegende paragliders in het broedseizoen.
Boswachter Ivan Broer van het Loetbos uit in het bijgaande artikel zijn frustratie over het laagvliegen.


Eind december 2019 maakte Jaap Graveland tijdens zijn watervogeltelling twee filmpjes van een overvliegende paraglider boven polder Middelblok en
boven polder De Nesse.

Bron: https://www.ad.nl, Foto: Stockfoto

950e MUS-teller

Sovon is blij dat ze met Johan Bouma uit Sneek de 950e MUS-teller binnen hebben. Het – Meetnet Urbane Soorten – kortweg MUS is een van de vele tel,- en onderzoekprojecten waarvoor Sovon Vogelonderzoek Nederland vrijwilligers zoekt.
Johan Bouma vertelt in de nieuwsbrief over het project en zijn motivatie om mee te doen.

Eropuit met MijnVogelvinder.nl

Vogelbescherming Nederland heeft een handige en makkelijke tool ontwikkeld. Met je telefoon vogels herkennen die je tijdens het wandelen of fietsen kunt tegenkomen en waar je op moet letten om ze daadwerkelijk te zien. De app heet MijnVogelvinder en is gratis te raadplegen via www.mijnvogelvinder.nl (openen via uw mobiel).

Over MijnVogelvinder

MijnVogelvinder heeft wat te bieden voor alle soorten vogelaars: beginnend, gevorderd of prof.

Wat biedt deze web-app?

 • Een overzicht van vogels die de afgelopen periode bij u in de buurt zijn gezien. 
 • Een lijst met meer dan 300 vogelsoorten en waar deze in Nederland leven.
 • Een selectie van de beste vogelgebieden in Nederland.
 • Een overzicht van recent waargenomen vogels per gebied. 
 • Tips voor hoe u vogels kunt vinden en herkennen.
 • Een logboekje waarin u uw waarnemingen kunt opslaan.
 • Een luisterquiz om uw kennis van vogelgeluiden te testen.

En de web-app wordt steeds verder ontwikkeld om het vogels kijken voor u nog leuker te maken.

Alle informatie vind je op de site van Vogelbescherming Nederland

Foto header: aalscholver door Peter Stam

Botsende belangen bij het tegengaan van klimaatverandering

Om klimaatverandering tegen te gaan, moeten alle zeilen worden bijgezet. Naast energiebesparing, zonnepanelen op daken, windmolens op zee en veel andere maatregelen, is daarbij ook grootschalige duurzame energieopwekking op land essentieel. Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland vindt het belangrijk dat dit niet ten koste gaat van ons landschap en de natuur. Om inzicht te krijgen in hoe de burgerbeweging denkt over dit onderwerp, is er samen met de andere milieufederaties een raadpleging gehouden onder hun achterban in geheel Nederland. Uit deze raadpleging komen interessante inzichten naar voren die zijn gepubliceerd in het verslag: De burgerbeweging over grootschalige energieopwekking


Zo blijkt uit de raadpleging dat burgers de ernst zien van het klimaatprobleem en zich tegelijkertijd verantwoordelijk voelen voor de natuur, het landschap en de omgevingskwaliteit. In de raadpleging spreken burgers zich uit over de locatiekeuze, het betrekken van omwonenden en het combineren van meerdere functies bij wind- en zonne-energie in het buitengebied. De inzichten sluiten goed aan bij het concept Energietuinen,  waarbij een multifunctionele en participatieve aanpak dé sleutelwoorden zijn.