950e MUS-teller

Sovon is blij dat ze met Johan Bouma uit Sneek de 950e MUS-teller binnen hebben. Het – Meetnet Urbane Soorten – kortweg MUS is een van de vele tel,- en onderzoekprojecten waarvoor Sovon Vogelonderzoek Nederland vrijwilligers zoekt.
Johan Bouma vertelt in de nieuwsbrief over het project en zijn motivatie om mee te doen.