Ondertekening Beheerconvenant Prachtlint Krimpenerwaard

Op donderdag 24 september organiseerde Prachtlint (www.prachtlint.nl) met De Vlinderstichting een cursus Kleurkeur. Op deze cursus leren de deelnemers de beginselen van het ecologisch beheer van bermen. Ongeveer 50 mensen namen deel: vooral groenbeheerders en beleidsmedewerkers openbare ruimte van de gemeenten uit de Alblasserwaard, en de gemeente Krimpenerwaard.

Een groot aantal partijen in de Alblasserwaard en Vijfherenlanden ondertekenden in de afgelopen jaren een beheerconvenant. Met hun ondertekening markeren ze dat ze zich zullen inspannen om het groen dat ze in eigendom hebben meer ecologisch zullen gaan beheren en daarin ook zullen samenwerken. Deze partijen zullen bijvoorbeeld hun bermen zoveel mogelijk gaan maaien en het maaisel afvoeren. Nu worden de bermen vaak nog geklepeld waarbij het ‘maaisel’ blijft liggen, de bodem vaak wordt beschadigd zodat de bermen verruigen. Maaien en afvoeren leidt tot kruiden- en insectenrijke bermen.

De cursus Kleurkeur die eerder op de dag werd gegeven is een heel mooi voorbeeld van de samenwerking. Na afloop van de cursus sloten vijf nieuwe gemeenten in de Alblasserwaard zich aan bij het convenant, door een handtekening van betrokken wethouders.

De gemeente Krimpenerwaard bood een mooie opening aan de NVWK om Prachtlint in de Krimpenerwaard te introduceren. Ze organiseerde een motiemarkt waarin burgers of organisaties voorstellen konden doen voor een motie. Lang verhaal kort: de NVWK stelde voor om in de raad te stemmen over een motie om als gemeente aan te sluiten bij Prachtlint. Zo geschiedde en de motie werd met bijna unanieme stemmen aangenomen.

Vanuit Prachtlint is een apart beheerconvenant gemaakt voor de Krimpenerwaard. Op 24 september was het zover: wethouder Janette Hofman en Jaap Graveland ondertekenden als eerste partijen in de Krimpenerwaard het beheerconvenant. Tevens spraken ze af om samen met de Prachtlintorganisatie ook andere partijen in de Krimpenerwaard te benaderen om zich aan te sluiten. De gesprekken daarover lopen al, en we verwachten dat de komende maanden meer partijen ondertekenen. Met als motto: samen voor biodiversiteit.

Voor meer informatie, zie het artikel in Het Kontakt: https://www.hetkontakt.nl/regio/alblasserwaard/232182/mooie-impuls-voor-biodiversiteit-in-regio-met-cursus-en-convenant