Handreiking | Natuur en landschap verdienen volwaardige plek in de regionale energiestrategieën

Nu de 30 concept regionale energiestrategieën zijn opgeleverd, wordt duidelijk dat ecologische en landschappelijke belangen in veel regio’s vooruit worden geschoven of dat een degelijke onderbouwing ontbreekt. Uit een inventarisatie van de Natuur en Milieufederaties blijkt dat er in ruim 20 RES-regio’s nog geen heldere afweging gemaakt is op het gebied van natuur en landschap. In enkele regio’s spelen natuur en landschap überhaupt nog bijna geen rol. Dit vergroot het risico dat de energieplannen onnodig tot schade leiden aan natuur en landschap, terwijl er volop kansen zijn voor wederzijdse winst. Er zijn voldoende mogelijkheden om schone energie op te wekken en tegelijk de natuur en het landschap te ontzien of – liever zelfs – te versterken.

De Natuur en Milieufederaties (onderdeel van de Participatiecoalitie) hebben in samenwerking met Wageningen Universiteit & Research (WUR) de handschoen opgepakt en presenteerden op 9 oktober de publicatie ‘Natuur & landschap in de RES: bouwstenen voor een natuur- en landschapsinclusieve energietransitie’.

Lees hier verder.