Natuurbeheercollectief Krimpenerwaard: Vacature: coördinator Agrarisch natuurbeheer

In oktober werd het NBC formeel opgericht (zie Waardvogel december 2020). Het bestuur (twee vertegenwoordigers vanuit landbouw- en twee vanuit natuurorganisaties) had afgesproken zo snel mogelijk er na een onafhankelijk voorzitter te benoemen. Dat is gelukt. We vonden Jan Heijkoop bereid het bestuur te versterken. Jan is nu burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht, is een zeer ervaren bestuurder, met duidelijke affiniteit voor natuur én landbouw. Hij kent de situatie in de Krimpenerwaard goed. Hij leidde in 2018 en 2019 onder andere het overleg tussen de partijen dat leidde tot het ondertekenen van de intentieverklaring om een beheercollectief op te richten. We zijn dan ook erg blij dat hij onze voorzitter is geworden. Meer over zijn achtergrond, ervaring en motivatie kun je lezen in het recente interview in het Kontakt: https://www.hetkontakt.nl/reader/45014/166106/niet-denken-in-winnaars-en-verliezers

Tineke Vermeulen-Rehorst gaf in het najaar te kennen dat ze het bestuur ging verlaten en een opvolger zou aandragen. Tineke runt met haar man een melkveebedrijf in de Achterbroek, is accountant en doet daarnaast bestuurs- en ander vertegenwoordigend werk. Dat werd wel wat veel. We vonden het jammer want Tineke heeft zich sterk ingezet voor het collectief. We gaan elkaar vast weer in overleggen tegen komen! Tineke heeft met haar achterban een waardige opvolger gevonden: Hans Mulder. Hans is melkveehouder aan de Westvlisterdijk, heeft een agrarisch én natuurhart. Hij is dan ook heel actief in het agrarisch natuurbeheer. Jaap Graveland heeft de secretarisfunctie van Tineke overgenomen.

Vacature: coördinator Agrarisch natuurbeheer

Maar een bestuur heeft natuurlijk een werkorganisatie nodig. Die gaat nu vorm krijgen. We gaan mensen kandidaten zoeken voor drie functies: coördinator, beheerder en ondersteuner. Voor de  coördinator wordt nu geworven. De coördinator krijgt de functie van meewerkend voorman (of vrouw), verzorgt de inbreng in het inrichtingsplan en de beheerplannen, stelt de strategie op en voert die uit, etc.

Daarna volgt de werving voor een ondersteuner, die oa ook zal helpen om de website in te richten.  In de loop van 2021 werken we de pachtuitgifte en beheer verder uit en gaan we werven voor de functie van beheerder. Hier staat de vacaturebeschrijving voor coördinator: https://www.groeneruimte.nl/vacaturebank/vactekst.html?id=38761

Foto header door Peter Stam