Teken petitie voor meer natuur in Nederland

Het doel is dat er in Nederland veel meer ruimte komt voor de natuur. Een nieuw plan laat zien dat het relatief eenvoudig en budgetneutraal kan. De verkiezingen zijn net geweest dus laten we ervoor zorgen dat dit wordt opgenomen in het nieuwe regeerakkoord. Teken de petitie en deel met iedereen!

Het doel van deze petitie is ervoor zorgen dat er in Nederland veel meer ruimte komt voor de natuur.

En een revolutionair plan laat zien dat dit relatief eenvoudig en budgetneutraal kan: veel boeren willen stoppen en bouwgrond is veel meer waard dan landbouwgrond. Dus als er op een heel klein deel van de vrijkomende landbouwgrond duurzame woningen bouwen, kunnen de boeren een geweldige uitkoopsom aanbieden en de rest tot natuurgebied maken. Zo snijdt het mes aan twee kanten: de natuur krijgt meer ruimte, uitstoot wordt drastisch teruggedrongen en de woningnood wordt opgelost.

Twee gewone Nederlanders met een hart voor duurzaamheid — Folef en Iman — bedachten dit plan dat door deskundigen, maatschappelijke organisaties en de media massaal omarmd wordt. De initiatief nemers van deze petitie willen nu laten zien dat er ook onder burgers een breed draagvlak is. Als er 75.000 handtekeningen zijn dan overhandigen we de petitie rechtstreeks aan de formateur en het nieuwe kabinet:

https://secure.avaaz.org/campaign/nl/deltaplan

Dat Nederland moet veranderen is wel duidelijk. Dat is in de stikstof- en klimaatcrisis zelfs door de rechter afgedwongen. Het mooie van dit plan is dat het enorme winst boekt op het gebied van klimaat, milieu, biodiversiteit en welzijn, maar niet ten koste van boeren of andere groepen.

Nederland bestaat nu voor 66% uit landbouwgrond en voor 15% uit natuur. Met dit plan kan de ruimte voor natuur verdubbeld worden, wat volgens wetenschappers nodig is om internationale biodiversiteitsdoelen te halen. Als ze voldoende gecompenseerd of gesubsidieerd worden, willen veel boeren stoppen of overstappen op natuurinclusieve landbouw. Er is geen betere manier om klimaat- en milieuproblemen aan te pakken dan ruimte geven aan de natuur, want enerzijds slaat de natuur enorm veel CO2 op en anderzijds betekent minder (intensieve) landbouw minder uitstoot.

Om een gebied zo groot als Drenthe, Overijssel en Gelderland samen vrij te maken, is ongeveer 100 miljard euro nodig voor het uitkopen van boeren. Omdat bouwgrond veel meer waard is dan landbouwgrond kan dit gerealiseerd worden door op 4% van die grond duurzame en betaalbare woningen te bouwen.

Sinds de initiatiefnemers het plan hebben gelanceerd, staat hun telefoon roodgloeiend en wordt het van alle kanten omarmd, maar ze hebben onze steun nodig om ook de politiek over de streep te trekken. De verkiezingen zijn net geweest en binnenkort wordt er weer een regeerakkoord geschreven. Dit is hét moment om ons uit te spreken voor veel meer natuur in Nederland:

Het doel is de urgente uitdagingen waar ons land voor staat te lijf gaan en tegelijkertijd een mooi perspectief bieden op een betere versie van Nederland om in te willen wonen en waar we onze kinderen een goede toekomst kunnen bieden. Teken je mee?