Teken de petitie van ZHL voor meer natuur

Er is meer natuur nodig in Zuid-Holland

De laatste jaren zien we de druk op de natuur steeds groter worden. Groen wordt opgeofferd voor meer infrastructuur, de stikstofuitstoot is ongekend hoog en door corona is het nog drukker in de natuurgebieden. Met de insecten en weidevogels gaat het slechter dan ooit. Hoog tijd voor verandering:

  • Van alle provincies heeft Zuid-Holland het minste groen per inwoner
  • Het landschap van Zuid-Holland wordt het laagst gewaardeerd
  • De zorgen rond natuur en landschap zijn in onze provincie het grootst

De oplossing ligt niet in het afsluiten van gebieden voor bezoekers, maar juist in het creëren van meer natuur. Door gebieden met elkaar te verbinden, zodat vogels, planten en dieren zich kunnen verspreiden. En met voldoende ruimte voor mensen om te ontspannen en actief te bewegen in de gezonde buitenlucht.

Hup, de schouders eronder

In Zuid-Holland is er maar 8% beschermde natuur (ter vergelijking: Utrecht heeft ruim 20%). In het Natuurpact is afgesproken dat dit in 2027 is uitgebreid naar 9%. Dit betekent dat er nog 3.300 hectare bij moet, een gebied zo groot als de Amsterdamse Waterleidingduinen. Maar de groei stagneert. Daarom roepen we de provincie Zuid-Holland op om alles in het werk te stellen om de gestelde doelstelling te halen. En daarna door te pakken naar minimaal 10% beschermde natuur. Het kan en moet ambitieuzer!

Een gezonde en groene omgeving. Daar teken je toch voor?

Om deze oproep kracht bij te zetten, hebben we jouw hulp als Zuid-Hollander nodig. Laten we 3,7 miljoen paar schouders zetten onder een duurzame aanpak voor een gezondere provincie, met meer groen. Voor alle soorten die hier leven, ons eigen welzijn en dat van nieuwe generaties.

Steun onze oproep voor meer natuur in Zuid-Holland. En geef ‘m door.